?лтты? спорт т?рлері 7 -сынып


Презентация изнутри:

Слайд 0

?лтты? спорт т?рлері 7 -сынып


Слайд 1

Білімділік: ?аза?ты? ?лтты? ойындарына то?талу. К?кпар ойыны туралы м?лімет беру;с?здік ?орларын молайта отырып,оларды? ?з ойларын жеткізе білуге ?йрету. Дамытушылы?: ?з ойларын с?ра?тар ар?ылы жеткізе білуге баулу,с?йлеу м?дениетін дамыту. Т?рбиелілік: ?лтты? ??ндылы?тарымызды д?ріптеу ар?ылы ?аза? тіліне деген ?ызы?ушылы?тарын арттыру, адамгершілік біліктіліктерін жетілдіру Саба?ты? ма?саты:


Слайд 2

?лтты? ойындар атауларын білу Жа?а та?ырыпты ме?геру барысында грамматикалы? тапсырмаларды сауатты орындай білу. К?кпар ойыны туралы білу. ?здері?нен к?тер н?тижем:


Слайд 3

Таныстыру Т?лпар К?кпар


Слайд 4

С?зж?мба?ты шешейік , ,,, ,,


Слайд 5

?лтты? ойындар


Слайд 6

Жа?а с?здер К?кпар –национальная спортивная игра,скачки с козлом Серке – туша козла К?ш-жігер -сила Т?зімділік - терпеливость Батылды? - мужество Ептілік - ловкость ?азанды? - котел Салым - очко


Слайд 7

К?кпар К?кпар-?аза?ты? ?лтты? ат спорты ойындарыны? бірі.Б?л ойын Орталы? Азия халы?тары арасында ке? тара?ан ойын т?рі.К?кпар жігіттерді? к?ш -жігерін,т?зімділігін,батылды?ы мен ептілігін,ат ?стінде мы?ым отыруын ?алыптастырады. Ойын?а екі команда ?атысады.Ойын?а салма?ы 30-40 кг болатын серкені алады.Ойында ?арсыласыны? ?азанды?ына е? к?п салым сал?ан команда же?імпаз болып танылады.


Слайд 8

С?ра?тар: ?асен ?лтты? спорт ойындарын ?ната ма? ?андай спорт ойын т?рлері аталды? ?асен ?лтты? спорт т?рлерін ?андай тойда к?ргенін айтты? Мектепте ?андай ?лтты? ойындар ойналып ж?р?


Слайд 9

С?ра? - жауап 1. К?кпар ?андай ойын? 2.Б?л ойын ?айда ке? тара?ан? 3.К?кпар ойынында жігіттерді? ?андай ?асиеттерін сынайды?


Слайд 10

Ар?ан тартыс»(Білім тартысы) ойынын ойнау Т?лпар тобы: 1) Айг?л ,ойнайды,жа?сы,то?ыз??мала?,ойынын. 2) Жарысы,наурыз, болды,мерекесінде,ат. 3) Бізді? балалары,ауылды?,асы?ты,ойнайды,жа?сы. К?кпар тобы: 1) Мен «К?кпар» теледидардан,к?рдім,ойынын. 2) Досанны? ,бірінші,б?йгеден,аты,алды,орын. 3) Ойындары,к?п,?лтты?,?аза?ты?,?те.


Слайд 11

“Б?йге”ойынын ойнаймыз.Б?л тапсырмада ?лтты? ойындар?а байланысты с?ра?тар ?ойылады. 1....- екі балуан бір-бірімен жекпе-жекке шы?ады. 2....Ойын та? сандар мен ж?п сандарды? ?зара тартысына ??рыл?ан. 3...-ала? ортасынан к?лдене? сызы? сызылады,?зын жіп немесе ар?ан керек. 4.... – б?л –елді? сыртында ?ткеншек ??рып,?ле? айту. 5....-ойын?а 4-5 бала ?атысады.Ойын?а 10 асы? алынады. 6.... – ?ыз бен жігіт атты? ?стінде отырып,бірін-бірін ?уады. 7.... –жігіттер мен ?ыздар т?нде жиналып,ойналатын ойын т?рі. 8.... –белгіленген ?ашы?ты?та ?ш-т?от жерге ш?берекке оралып к?міс немесе те?ге тасталынады.Ойыншылар шауып келе жатып,ш?беректі алу керек


Слайд 12

Сергіту с?ті ?ара жор?а


Слайд 13

“Си?ырлы санды?” тапсырмалары Б?йге Аударыспа?


Слайд 14

Б?йге


Слайд 15

Аударыспа?


Слайд 16

“К?кпар”ойыны Ма?ал-м?телді ая?тау 1. ?ор?а?, батыр 2.Денсаулы? – зор 3.?нер алды,?ызыл


Слайд 17

Ма?ал-м?телдерді ая?тау 4.Ел іші алтын 5. Кітап – алтын 6.Отанды с?ю - басталады.


Слайд 18

Бес жолды ?ле? стратегиясы. Жігіт 1. 2. 3. 4. 5.


Слайд 19

“Балы? с?йегі” сызбасын д?рыс табы?дар Та?ам Сусын Ойын Киім Салт-д?ст?р Аспаптар


Слайд 20

Саба?ты ?орыту


Слайд 21

?йге тапсырма ?лтты? ойындарды? бір т?рін ??гімелеп келу.


Слайд 22

О?ушыларды ба?алау


Слайд 23

Назарлары?ыз?а рахмет!


×

HTML:

Ссылка: