'

Моніторинг як сучасний засіб дослідження якості виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Моніторинг як сучасний засіб дослідження якості виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Микитюк Л.М., головний спеціаліст відділу молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту Хотинської РДА


Slide 1

ОСНОВНЕ ПРАВИЛО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ «Вихованням – навчай, а навчанням – виховуй »


Slide 2

Моніторинг якості виховання : система збирання, аналізу, корекції, співставлення результатів дослідження для обґрунтування стратегії та прогнозування його розвитку


Slide 3

Основне завдання моніторингу виховної діяльності: визначення та з’ясування , що може і має дати особистості певна складова навчально-виховного процесу із врахуванням як громадських потреб, так і ціннісних орієнтацій, мотивів та інтересів самих учнів.


Slide 4

Мета моніторингу виховання: удосконалення педагогічних форм, методів, технологій, які відповідають меті розвитку суспільства, забезпечують засвоєння моральних і духовних цінностей; визначення результативності виховання учнів; створення науково-методичної, матеріально-технічної бази для виховного процесу, забезпечення відбору та розміщення педагогічних кадрів; сприяння розвитку учнівського самоврядування; створення умов для засвоєння національних і загальнолюдських цінностей, самовиховання та самореалізації особистості, сприяння інтелектуальному, морально-духовному, фізичному й естетичному розвитку особистості в шкільній та позашкільній діяльності; органічного поєднання організаційно-педагогічної, сімейно-родинної, національно-культурної та просвітницької діяльності вчителя, батьків, учнів; створення системи науково-організованого оцінювання та прогнозування розвитку виховної діяльності навчальних закладів.


Slide 5

Моніторингове дослідження


Slide 6

Висновки моніторингового дослідження Виховний процес у ЗНЗ здійснюється майже завжди планомірно за допомогою відповідної системи, та формуються цілісним освітнім середовищем, яке містить і класно-урочну систему, і комплекс позаурочної виховної роботи, і вплив соціального оточення і співпрацю між сім’єю та школою.


Slide 7

Пріоритетні напрями виховної роботи в ЗНЗ Превентивне; Правове; національно-Патріотичне; Героїко-патріотичне; Трудове .


Slide 8

Важливу роль для становлення учня відіграють органи учнівського самоврядування Тому класним керівникам доцільно більш відповідально ставитись до роботи органів учнівського самоврядування, удосконалювати її, налагоджувати таким чином щоб кожен учень мав доручення (постійні або тимчасові), і співпрацювати не лише з активом класу, а надавати уваги кожному учневі.


Slide 9

Види прогнозів моніторингу виховання: Найближчий – це передбачення можливих дій учасників виховного процесу, Актуальний – націлений на передбачення спрямованості їхньої взаємодії, Перспективний – передбаченні провідних тенденцій розвитку виховного процесу.


Slide 10

Превентивне виховання: Розуміння дітей згубності вживання наркотичних речовин Алкоголю Тютюнокуріння Наслідки правопорушень дія та наслідок


Slide 11

Якісні показники виховної діяльності: Рівень вихованості дітей; Рівень розвитку колективів (дитячих педагогічного) Рівень взаємодії з батьками та громадськістю; Психологічний клімат у колективах; Укомплектованість закладу кваліфікованими спеціалістами; Програмно-методичне забезпечення виховного процесу; Професійно-педагогічна позиція педагогів (ціннісні орієнтації, гуманістичне спрямування)


Slide 12

Актуальна порада Якщо педагогіка хоче виховувати людину в усіх її відношеннях, то вона має передусім її теж пізнати в усіх відношеннях. К.Ушинський


Slide 13

Дякуємо за увагу!!!


×

HTML:

Ссылка: