'

Кукмара муниципаль районы Харис Ва?апов исеменд?ге Березняк гомуми урта белем бир? м?кт?бене? 2009 нче ел – Спорт ??м с?лам?т яш?? р?веше елына багышланган “Объектив аша – спорт” конкурсына т?къдим ителг?н презентациясе.

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Кукмара муниципаль районы Харис Ва?апов исеменд?ге Березняк гомуми урта белем бир? м?кт?бене? 2009 нче ел – Спорт ??м с?лам?т яш?? р?веше елына багышланган “Объектив аша – спорт” конкурсына т?къдим ителг?н презентациясе.


Слайд 1

С?лам?т т?нд?-с?лам?т акыл. Физкультура д?ресл?ре укыту–т?рбия процессыны? ???миятле ?лешен т?шкил ит?. Физик яктан с?лам?т балалар гына программаны яхшы ?зл?штер? ала. Шу?а к?р? м?кт?пт? физкультура ??м спорт- с?лам?тл?ндер? д?ресл?рен ?тк?р?г? тиешле игътибар бирел?. Монда м?кт?пне? ике физкультура укытучысыны? ?леше зур. Шакирова Нурфия Гали?кб?р кызы. КДПУ ны т?мамлап м?кт?пт? 13 ел физкультура д?ресл?рен алып бара. Д?ресл?ре кызыклы, ?анлы, файдалы ?т?. ?зе б?генге к?нд? д? ярышларда актив катнаша. Кул к?р?ше, ?и?ел атлетика ярышларында призлы урыннарны яулап бара. К?п кен? укучы – спортсменнар да Нурфия Галиакбаровна сукмагыннан кит?л?р. Сабир?анова Г?лшат С??б?н кызы. ?лм?т физкультура техникумын т?мамлаганнан со? м?кт?пт? башлангыч сыйныфларда физкультура ф?нен укыта башлый.Балалар бел?н уртак тел табып , Г?лшат апа д?ресл?рне к??елле, балалар с?лам?тлеген? файдалы итеп ?тк?р?. Б?генге к?нд? ?и?ел атлетика ярышларында актив катнашып I-II урыннарны яулап бара. М?кт?пне? спорт с?ючел?ре девизы: “К?чле буласы? килс? - Физкультура бел?н ш?гыльл?н! Матур буласы? килс? – Физкультура бел?н ш?гыльл?н! Акыллы буласы? килс? – Физкультура бел?н ш?гыльл?н!”


Слайд 2

М?кт?бебез спортсменнары. Ш?р?фиев Ильяс, 6 сыйныф укучысы М?кт?бебезне? и? яхшы спортсмены. А?а спорт ?лк?сенд? ти?н?р юк. Нинди ген? ярыш булмасын, Ильяс беренчелекне бирми. Ф?хретдинов Илдар, 11 сыйныф укучысы И? яхшы ча?гычы, к?р?шче егетебез. Район к?л?менд?ге ярышларда ??рвакыт призлы урыннарны яулап кайта. Ф?схетдинов Марат, 8 сыйныф укучысы М?кт?бебезне? ?и?ел атлетика ярышларын оештыручы да, катнашып призлы урыннарны алучы да безне? Маратыбыз. Бер ген? ?и?ел атлетика ярышы да Маратсыз ?тми. Ф?хретдинов Айдар, 7 сыйныф укучысы Айдар б?л?к?йд?н ?к теннис, ча?гы спортына гашыйк малай. Б?генге к?нд? д? теннис, ча?гы ярышларында актив катнаша ??м район к?л?менд? призлы урыннар ала. Газиз?анов Илнур, 7 сыйныф укучысы М?кт?бебезне? и? яхшы спортсменнарыны? берсе. Теннис, шахмат спортын яратып ш?гыльл?н?. Райондагы теннис, шахмат ярышларында катнашып, б?л?к бел?н кайта. Хабибрахманова Рания, 11 сыйныф укучысы М?кт?пне? спорт ?лк?сенд? “й?зек кашы”. Кул к?р?ше , ча?гы, ?и?ел атлетика ярышлары Раниясез ?тми. Ул б?тен ярышларда да катнаша ??м призлы урыннар яулый. Ш?р?фиева Эльвира, 9 сыйныф укучысы Эльвира спорт гаил?сенд? т?рбиял?нг?нг? к?р?, барлык спорт т?рен д? ?з ит?. Эльвира ?и?ел атлетика, кул к?р?ше, ча?гы спорты бел?н ш?гыльл?н?. Идиатуллин Рифнур, 4 сыйныф укучысы М?кт?пне? и? ?итез, и? кыю, и? к?чле укучыларны? берсе. Футбол, хоккей, ?и?ел атлетика, ча?гы ярышларын Рифнур бик ярата ??м ярышларда тел?п катнаша.


Слайд 3

М?кт?пт? спорт-с?лам?тл?ндер? эше еллык т?зелг?н план нигезенд? алып барыла. Й?гер?че к?не. К?зге кросс “Сыйныфта и? ?итез й?гер?че мин” К??елле стартлар М?кт?п беренчелеген? волейбол ярышлары. Ча?гы сезоны ачылу. Кыш бабай призына ча?гы ярышлары. К??елле стартлар. М?кт?п беренчелеген? ча?гы ярышы. “Клуб- 500” ярышлары. Кышкы спортакиада. 1) Ча?гы эстафетасы 2)” Ягез ?ле, егетл?р” 3)М?кт?п беренчелеген? ?ст?л теннисы ярышлары. 4) Чана ярышлары 5) “?ти бел?н без к?чле”. 6)М?кт?п беренчелеген? шашка ??м шахмат ярышлары. М?кт?п беренчелеген? армреслинг буенча ярышлар. “Н??р?з” б?йр?ме К??елле стартлар. “?ти, ?ни ??м мин – спорт гаил?се”. М?кт?п беренчелеген? баскетбол ярышлары. М?кт?п беренчелеген? мини футбол буенча ярышлар. М?кт?п беренчелеген? волейбол ярышлары. ?и?ел атлетика ярышлары. Туристик слёт Милли б?йр?м “Сабантуй” Мансуров М.М призына милли к?р?ш буенча ярышлар.


Слайд 4

“Алтын –к?зд?, к?зге кросс” Уку елы традицион к?зге кросс ярышлары бел?н башланып кит?. Ярыш бик матур к?зге к?нд? ?тк?рел?. Барлык укучылар, укытучылар да кросста тел?п катнашалар.


Слайд 5

К??елле стартлардан ала бала витамин Аяк-кулга кыршау киеп Й?гереп алыйк ?ле. ?итезлект?, ?лгерлект? Сынашып карыйк ?ле.


Слайд 6

Баскетбол, волейбол, футбол ярышларын укучылар к?теп ала. Туплы уеннар ??м ярышлар Витамин кебек алар- К??елл?рне к?т?р?, Й?р?кл?рг? к?ч бир?. Районда уздырылган ярышларда м?кт?пне? ?ыелма командасы II-III урыннарны яулыйлар.


Слайд 7

Кыш булганга с?ен?без... Кыш к?не балалар чанада, тимераякта, ча?гыда шуарга ярата. Карга к?мелеп утырган урман, саф ?ава к?ч бир?, к?ефне к?т?р?. Салкын саф ?авада чана-ча?гы шуу с?лам?тлекне ныгыта, чыныктыра, чыдамлылыкны, к?чне, ?итезлекне арттыра. Укучылар д?рест?н со? тауга чана-ча?гы шуарга й?рил?р. Атнага ике к?н ча?гы бел?н чишм?г? суга баралар. Балалар ?зл?рене? с?лам?тлекл?рен шулай кайгырталар.


Слайд 8

“Клуб – 500” ярышлары- егетл?рг?, кызларга к?ч ?сти М?кт?бебез укучылары гимнастик к?нег?л?рне яраталар. Ул аларга яхшы физик ?сеш, с?лам?тлек, рухи к?т?ренкелек бир?. Бала организмына эшч?нлек, к?чле х?р?к?тл?р, ?итди к?нег?л?р зарур. М?кт?пт? “Клуб – 500” ярышлары ?тк?р? традицияг? ?верелде. К?п кен? укучыларыбызны? н?ти??л?ре мактауга лаек.


Слайд 9

Татарча к?р?ш – традицион ярышка ?йл?нде. Ел саен май аенда Березняк урта м?кт?бенд? Россияне? ??м Татарстанны? атказанган т?з?чесе орден – медальл?р кавалеры Миясс?р Мансур улы Мансуров призына м?кт?п укучылары арасында милли к?р?ш б?йгесе уза. Н?ти??д?, авылыбызда да ?йб?т у?ышларга ирешк?н к?р?шчел?р ?сеп чыкты. К?р?штел?р балалар Кызу тоталар алар, К?члел?ре к?чсезл?рен Егалар да салалар.


Слайд 10

?ти-?ни ??м мин - спорт гаил?се М?кт?бебезд? ?ти-?нил?р д? балаларны? физик к?нег?л?р, спорт бел?н ш?гыльл?н?л?рен? игътибарлыкны ?стер?, к?м?к уеннар, ?ыр-биюл?р аша гаил?л?рд? и?ади фикерл??, берд?млек, дуслык сыйфатлары т?рбиял?? эше даими алып барыла.


Слайд 11

Барыбыз да уйныйбыз Балалар й?герерг?, сикерерг?, туп уйнарга яраталар. Х?р?к?тле уеннар балаларны ?итез, ?лгер, чыдам булырга, т?з атарга ?йр?т?л?р. Уен вакытында баладан тапкырлык, ???тлек, зи?ен, д?рес карар кабул ит? бел? сорала. Балалар озын т?н?фесл?рд?, физкультура д?ресл?ренд?, м?кт?п яны лагерында х?р?к?тле уеннар уйныйлар. Бигр?к т? “?б?к-?б?к”, “Казлар-?рд?кл?р”, “Аучы ??м ?рд?кл?р”, “Качышлы” уеннарын балалар яратып уйный.


Слайд 12

Эх к??елле балачак Ел саен укучыларыбыз ?чен м?кт?п яны лагеры эшли. Укучыларыбыз бик тел?п анда ял ит?л?р. Без ял иттек матур лагерьларда, Су коендык урман к?ленд?; К?б?л?кл?р кудык болыннарда ?ил?к ?ыйдык ачык аланда.


Слайд 13

Без ?тк?н юллар. Кызындык комнарда, К?ч ?ыйдык кырларда. Учаклар эзе бар Без ?тк?н юлларда.


Слайд 14

Безне? у?ышларыбыз


Слайд 15

Заявка


×

HTML:

Ссылка: