'

Веб-употребливост на апликации за е-власт

If you like this presentation – show it...

Slide 0

www.e-society.org.mk Веб-употребливост на апликации за е-власт Филип Стојановски Фондација Метаморфозис е-Општество.Мк: Инклузивна е-власт Скопје, Македонија, 29 ноември 2007.


Slide 1

www.e-society.org.mk Проценка на потенцијалот за добро управување во Македонија Фондација Институт отворено општество Македонија (ФИООМ) Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија Метаморфозис (ИКТ-компонента) www.gg.org.mk


Slide 2

www.e-society.org.mk ИКТ-компонента Анализа Препораки за ИКТ стандарди за јавната администрација Потреби за обука за државните службеници Пет најкористени е-услуги од порталот uslugi.gov.mk


Slide 3

www.e-society.org.mk Анализа на 5 најкористени е-владини сервиси Анализа на порталот uslugi.gov.mk Определување на пет најкористени услуги Употребливост Пристапност Веб-анкета на корисниците


Slide 4

www.e-society.org.mk Петте најкористени услуги од порталот Издавање патна исправа Издавање извод од матична книга на родени Издавање лична карта Каде може да се аплицира за виза Стипендии за студенти


Slide 5

www.e-society.org.mk Влијанија врз употребливоста Примена на определни технологии и стандарди Дизајн на кодот Уредвачки политики (ако ги има) Административни процедури


Slide 6

www.e-society.org.mk Употребливост на uslugi.gov.mk Дизајн за повеќе платформи Брзина на пристап Градење на кредибилитет Квалитет на визуелниот дизајн Објаснувања, применета политика за приватност, правна напомена за авторски права Лектура


Slide 7

www.e-society.org.mk Десет најчести грешки при веб-дизајн Недоволно добро (нефлексибилно) пребарување ПДФ-датотеки за читање преку интернет Неменување боја на посетени линкови Текст што не се скенира/прегледува со поглед Непроменлива големина на фонт Наслови на страници со ниска видливост за машини за пребарување Било што што изгледа како реклама Нарушување на конвенциите за дизајн Отворање нови прозорци во разгледувачот Неодговарање на прашања на корисниците (Jakob Nielsen, www.useit.com)


Slide 8

www.e-society.org.mk Десет најчести грешки при веб-дизајн Недоволно добро (нефлексибилно) пребарување ПДФ-датотеки за читање преку интернет Неменување боја на посетени линкови Текст што не се скенира/прегледува со поглед Непроменлива големина на фонт Наслови на страници со ниска видливост за машини за пребарување Било што што изгледа како реклама Нарушување на конвенциите за дизајн Отворање нови прозорци во разгледувачот Неодговарање на прашања на корисниците (Jakob Nielsen, www.useit.com)


Slide 9

www.e-society.org.mk


Slide 10

www.e-society.org.mk


Slide 11

www.e-society.org.mk Пристапност Општо земено доста добра Читливо преку читач на екран Проблем со форматите на документи Оптимизација за машини за пребарување Дизајн на кодот (Не)постоење линкови од други македонски владини сајтови


Slide 12

www.e-society.org.mk Мислења на корисниците за порталот Дали ја најдовте информацијата што ја баравте? Да – 38%, Делумно - 37%, Не – 25%


Slide 13

www.e-society.org.mk Мислења на корисниците за порталот Севкупна услуга од порталот (5 – многу добар, 1 – многу лош)


Slide 14

www.e-society.org.mk Мислења на корисниците за порталот Дали порталот треба да биде достапен на повеќе јазици? Англиски Албански Српски Турски Ромски Влашки Босански


Slide 15

www.e-society.org.mk Мислења на корисниците за порталот Значење на закажување термин за услуга преку интернет (5 – извонредно значајно, 1 – незначајно)


Slide 16

www.e-society.org.mk Прашања?


Slide 17

www.e-society.org.mk Ви благодарам на вниманието. За понатамошни прашања и коментари, пишете на: info@metamorphosis.org.mk filip@metamorphosis.org.mk


×

HTML:

Ссылка: