'

Веб-употребливост на апликации за е-власт

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

www.e-society.org.mk Веб-употребливост на апликации за е-власт Филип Стојановски Фондација Метаморфозис е-Општество.Мк: Инклузивна е-власт Скопје, Македонија, 29 ноември 2007.


Слайд 1

www.e-society.org.mk Проценка на потенцијалот за добро управување во Македонија Фондација Институт отворено општество Македонија (ФИООМ) Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија Метаморфозис (ИКТ-компонента) www.gg.org.mk


Слайд 2

www.e-society.org.mk ИКТ-компонента Анализа Препораки за ИКТ стандарди за јавната администрација Потреби за обука за државните службеници Пет најкористени е-услуги од порталот uslugi.gov.mk


Слайд 3

www.e-society.org.mk Анализа на 5 најкористени е-владини сервиси Анализа на порталот uslugi.gov.mk Определување на пет најкористени услуги Употребливост Пристапност Веб-анкета на корисниците


Слайд 4

www.e-society.org.mk Петте најкористени услуги од порталот Издавање патна исправа Издавање извод од матична книга на родени Издавање лична карта Каде може да се аплицира за виза Стипендии за студенти


Слайд 5

www.e-society.org.mk Влијанија врз употребливоста Примена на определни технологии и стандарди Дизајн на кодот Уредвачки политики (ако ги има) Административни процедури


Слайд 6

www.e-society.org.mk Употребливост на uslugi.gov.mk Дизајн за повеќе платформи Брзина на пристап Градење на кредибилитет Квалитет на визуелниот дизајн Објаснувања, применета политика за приватност, правна напомена за авторски права Лектура


Слайд 7

www.e-society.org.mk Десет најчести грешки при веб-дизајн Недоволно добро (нефлексибилно) пребарување ПДФ-датотеки за читање преку интернет Неменување боја на посетени линкови Текст што не се скенира/прегледува со поглед Непроменлива големина на фонт Наслови на страници со ниска видливост за машини за пребарување Било што што изгледа како реклама Нарушување на конвенциите за дизајн Отворање нови прозорци во разгледувачот Неодговарање на прашања на корисниците (Jakob Nielsen, www.useit.com)


Слайд 8

www.e-society.org.mk Десет најчести грешки при веб-дизајн Недоволно добро (нефлексибилно) пребарување ПДФ-датотеки за читање преку интернет Неменување боја на посетени линкови Текст што не се скенира/прегледува со поглед Непроменлива големина на фонт Наслови на страници со ниска видливост за машини за пребарување Било што што изгледа како реклама Нарушување на конвенциите за дизајн Отворање нови прозорци во разгледувачот Неодговарање на прашања на корисниците (Jakob Nielsen, www.useit.com)


Слайд 9

www.e-society.org.mk


Слайд 10

www.e-society.org.mk


Слайд 11

www.e-society.org.mk Пристапност Општо земено доста добра Читливо преку читач на екран Проблем со форматите на документи Оптимизација за машини за пребарување Дизајн на кодот (Не)постоење линкови од други македонски владини сајтови


Слайд 12

www.e-society.org.mk Мислења на корисниците за порталот Дали ја најдовте информацијата што ја баравте? Да – 38%, Делумно - 37%, Не – 25%


Слайд 13

www.e-society.org.mk Мислења на корисниците за порталот Севкупна услуга од порталот (5 – многу добар, 1 – многу лош)


Слайд 14

www.e-society.org.mk Мислења на корисниците за порталот Дали порталот треба да биде достапен на повеќе јазици? Англиски Албански Српски Турски Ромски Влашки Босански


Слайд 15

www.e-society.org.mk Мислења на корисниците за порталот Значење на закажување термин за услуга преку интернет (5 – извонредно значајно, 1 – незначајно)


Слайд 16

www.e-society.org.mk Прашања?


Слайд 17

www.e-society.org.mk Ви благодарам на вниманието. За понатамошни прашања и коментари, пишете на: info@metamorphosis.org.mk filip@metamorphosis.org.mk


×

HTML:

Ссылка: