'

Розмова №7: БЛАГОДІЙНІСТЬ У СПОРТІ: НА СТАРТ! УВАГА! РУШ!

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Партнер зустрічі: Розмова №7: БЛАГОДІЙНІСТЬ У СПОРТІ: НА СТАРТ! УВАГА! РУШ!


Слайд 1

МЕТА ПРОГРАМИ Створити для представників вітчизняного сектору благодійності майданчик з обговорення шляхів та засобів взаємодії даного сектору із іншими секторами українського суспільства


Слайд 2

ПОПЕРЕДНІ ЗУСТРІЧІ “Благодійність та соціальна політика в Україні: точки перетину”


Слайд 3

ПОПЕРЕДНІ ЗУСТРІЧІ “Україна. Релігія. Благодійність”


Слайд 4

ПОПЕРЕДНІ ЗУСТРІЧІ “Благодійність як інструмент для захисту, збереження та розвитку етнокультурних традицій в Україні”


Слайд 5

ПОПЕРЕДНІ ЗУСТРІЧІ “Благодійність у сфері охорони здоров’я: основні гравці та правила гри”


Слайд 6

ПОПЕРЕДНІ ЗУСТРІЧІ “Благодійність у культурі: актуальні виклики часу”


Слайд 7

ПОПЕРЕДНІ ЗУСТРІЧІ “Благодійність в освіті: реалії, реформування та розвиток ”


Слайд 8

ЧОМУ СПОРТ?


Слайд 9

ДАВАЙТЕ ЗНАЙОМИТИСЯ ?


Слайд 10

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ У СВІТІ?


Слайд 11

СПОРТ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА Цінність Демографія та здоров’я Освіта Політика Економічний розвиток Міжнародна торгівля Соціальне підприємництво


Слайд 12

СПІЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ:


Слайд 13

Понад 400 фондів США підтримують спорт: Баскетбол Футбол Бейсбол Хокей Атлетичні види спорту


Слайд 14

Стать: в 11 країнах ЄС серед волонтерів – больше чоловіків, у 9 країнах – рівна кількість чоловіків і жінок. Вік: 30-50 років. Спорт – це сфера, в якій є найбільше волонтерів ПОРТЕТ ВОЛОНТЕРСТВА ЄС


Слайд 15

Мета зустрічі обговорити та визначити можливі шляхи співпраці вітчизняних благодійників та благодійних фондів щодо розвитку та популяризації спорту в Україні.


Слайд 16

І ДИСКУСІЙНИЙ БЛОК. НА СТАРТ! Хто сьогодні з благодійників є гравцями на вітчизняному спортивному полі? Як розподілилися ці ролі? Чому? Які програми/проекти/ініціативи на підтримку розвитку спорту в Україні реалізуються вітчизняними благодійниками? Яким чином вибір напрямів програмної діяльності корегується із стратегією держави та реальними потребами у сфері спорту? Благодійна роль відомих спортсменів у розвитку спорту?


Слайд 17

ІІ ДИСКУСІЙНИЙ БЛОК. УВАГА! Спорт як ризиково-чутлива сфера для благодійників або як оцінити ефективність благодійних проектів у сфері спорту? Якими є індикатори такої оцінки? Чи можна гарантувати, щоб спортивна інфраструктура, створена за підтримки благодійника, використовувалася за призначенням?


Слайд 18

ІІІ ДИСКУСІЙНИЙ БЛОК. РУШ! Як благодійники співпрацюють із державою і наскільки така співпраця є ефективною? Які системні зміни потрібні для того, щоб спорт почав розвиватися, а не “виживати”? Яким чином привернути увагу держави до необхідності проведення таких системних змін?


×

HTML:

Ссылка: