'

Значение на думата. Упражнение

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Значение на думата. Упражнение Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград


Слайд 1

Упр.1 Обяснете значението на думите. Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград хладен говоря гора голям облак стадо слама летувам хладен - който не е много студен; прохладен облак-видима маса кондензирани капчици в атмосферата над повърхността на Земята или друга планета. говоря –използвам устна реч,изразявам мислите си на глас,съобщавам стадо-група животни от един вид,които живеят и се хранят заедно гора- множество дървета, които растат на голяма площ слама – стъбла от житни растения след овършаването им, като цяло голям – значителен по размери, по сила, по количество и брой летувам – прекарвам някъде на почивка, по-дълго време


Слайд 2

Препишете ги в тетрадките си в три колонки според това какви части на речта са. съществително име Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград хладен говоря гора голям облак стадо слама летувам прилагателно име глагол


Слайд 3

Упр.2 На кои думи са синоними някои от дадените думи и на кои антоними? Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград студен грамаден бъбря топъл приказвам малък мълча огромен почивам студен приказвам грамаден бъбря топъл мълча малък почивам огромен


Слайд 4

Упр.3 Съставете словосъчетания, а след това – и изречения, като употребите преносно значение с две думи , а една с пряко. Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград студен грамаден бъбря топъл приказвам малък мълча огромен почивам студен поглед студен вятър топли очи топла супа Той имаше студен поглед. Навън студен вятър разлюля дърветата. Моят приятел има топли очи и мил поглед. Мама приготви топла супа.


Слайд 5

Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград Упр.4 Прочетете текста.Защо в него преобладават думи с пряко значение. Водата е едно от условията, необходими за живота.Някои растения и животни живеят във водните басейни.За тях водата е среда на живот.Организмите се развиват добре само ако използват чиста вода. Из учебника ”Човекът и природата” научни знания


Слайд 6

Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград Упр.5 Заменете означените думи с подходящи синоними и ще прочетете текст от романа “Принцът и просякът” на Марк Твен. Когато се приближи, пристъпвайки бавно и покрай часовоите, бедничкият Том през позлатените решетки гледка, от която без малко не от . В двора се виждаше едно момче, от игри и упражнения на открито….. плахо извика съзря дрипав хубавичко радост загоряло страхливо окъсан видя изкрещя щастие почерняло красивичко синоними плахо дрипав съзря извика радост хубавичко загоряло


Слайд 7

Упр.5 Използвайте изрази с преносно значение и съставете кратко описание на: Първа група Втора група пиленца зайчета


Слайд 8

Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград Хайде да играем!


Слайд 9

Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград Домашна работа УТ №1 стр.27


×

HTML:

Ссылка: