'

aanne ja foneemi - звуки и фонемы fonetiikka ja fonologia - фонетика и фонология

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

aanne ja foneemi - звуки и фонемы fonetiikka ja fonologia - фонетика и фонология Фонология 17.1.2006


Слайд 1

distinktiiviset piirteet дистинктивные признаки


Слайд 2

Звуки и буквы abcdefghijklmnopqrstuvxyzaao a e i o u y o a o j b d h k l m n p r s t v абвгде(ё)жзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя а и о у ы э б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ й ъ ь


Слайд 3

Venajan aanteiden malleja http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/index1.htm


Слайд 4

Suomi http://www.helsinki.fi/hum/sugl/oppimat/imsjohd/aannepiirteet.html aanteellisesti konservatiivinen (myos suomen kirjakielen kehittajien ansiosta!), jalkitavujen ainekset sailyneet usein varsin hyvin pitkat puolisuppeat ja idassa valjatkin vokaalit diftongiutuneet (nuori mies; moa, pea) sananloppuiset *-k ja *-h sailyneet ns. sananrajakahdennuksena (tervettuloa, painap puuta!), murteittain taytta katoa, *k:n sailymista tms. jalkitavujen (painottoman tavun jalkeiset) vokaalienvaliset h:t ja oletetut spirantit (usein) kadonneet, niin etta jalkitavuihin syntyy pitkia vokaaleja ja vokaaliyhtymia: mentiin taloon, oikea, pareet


Слайд 5

Karjala http://www.helsinki.fi/hum/sugl/oppimat/imsjohd/aannepiirteet.html etelakarjalassa ja aunuksessa soinnillisessa ymparistossa k, p, t > g, b, d: jalga, handa (jalgu, handu); s:n paikalla samoin soinnillinen (suhu-)z pitkat puolisuppeat ja valjat vokaalit diftongiutuneet (kuten suomen itamurteissa), myos jalkitavujen supistumat: moa, kieli, kaloa, leipea, vuattiet h sailynyt: kintahat, terveh, tuldih kod'ih 'tultiin kotiin', heittih 'heittaytyi' (< *heittihen) sananloppuinen k kadonnut taysin, samoin oletetut spirantit jalkitavuissa: pariet 'pareet' (mutta huonehet), oigie ’oikea’ liudennusta etenkin i:n ja j:n edella aunuksessa 3- ja useampitavuisissa sanoissa seka 2-tavuisissa sanoissa, joiden 1. tavu on pitka, sananloppuinen a tai a > u, u: poigu, jumalu.


Слайд 6

Звонкие и глухие согласные бить / пить дом / том гол / кол зад / сад жар / шар


Слайд 7

Палатализация: твёрдые и мягкие согласные бить / быть рады / ради томный / тёмный выть / вить живот / живёт мать / мять нос / нёс лук / люк раса / ряса


Слайд 8

sanapaino - ударение: ударенные и неударенные слоги/гласные мука / мука руки / руки замок / замок носиться / носится


Слайд 9

(tavu)kesto - долгота (слога) tuli tuuli tulli Tuula tuulla tule tulee tuulee tulee tuullee kuullen kuulleen menen menneen


Слайд 10

Vokaalit - Гласные а и о у ы э (я) (ё) (ю) (е) а о у э ы и


Слайд 11

Редуцированные гласные а (а, о, (ы)) у и/ы (и, ы, я, е) окно/окна гора/горы комната молоко болото язык яйцо единый


×

HTML:

Ссылка: