'

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Слайд 1


Слайд 2

3 3 3 Предизвикателства пред Здравеопазването Външни фактори Застаряващо население Глобализация на доставчиците Постоянно увеличаващи се нива на заболеваемост По-строги законови рамки Вътрешни фактори Увеличаващи се разходи Все по-сложни процеси Нови технологии Намаляващи бюджети © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


Слайд 3

Къде сме сега и къде искаме да отидем


Слайд 4

5 5 5 България преди влизането в ЕС Интегрирана информационна система в НЗОК Електронни здравни досиета Електронни здравни карти E-обучение Е-услуги © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


Слайд 5

Е-здравеопaзване с правилния баланс Достъпност Качество Цена


Слайд 6

ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ТРЯБВА СПЕСТЯВАЙКИ ДА ПОДОБРЯВАТ КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ! 7 7 7 Предизвикателства пред Здравеопазването © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


Слайд 7

Динамика на продуктивността: Процеси, Хора, IT 3-5% ръст ... отделни държави – 5-10%


Слайд 8

Продуктивност и IT като % от CapEx IT % of Total CapEx Productivity 98.4% CORRELATION Производителност На час IT % от Общия CAPEX Source: BEA and BLS


Слайд 9

Визия за Е-Здравеопазването Електронно здравно досие (EMR) Компютърно въвеждане на информацията от докторите (CPOE) Подпомагане на експертното решение Универсален достъп до информация E-Clinical Workflow Директни процеси Виртуална грижа Автоматизирана администрация Отдалечено наблюдение Специализирана Телемедицина


Слайд 10

Къде сме полезни? Свързване на участниците в здравния процес в обща среда Институции – министерства, агенции, институти, съюзи, центрове, инспекции Здравни фондове – държавни и частни Лекари и зъболекари Аптеки и лаборатории Болници, поликлиники, диспансери, домове, санаториуми Осигуряване на сигурност и защита на информацията Във всяка точка - от край до край Мобилност и скалируемост В национален мащаб, според нуждите на потребителите Електронно обучение Споделяне на опит и програми


Слайд 11

Как може да помогне Cisco? Болнични заведения В къщи Отдалечени точки Обществени програми Аптеки Институции Отдалечени клиники И доктори Интернет Ядро Служители Наблюдение на пациента Виртуални консултации Обединяване на информация Споделяне на информация


Слайд 12

Специализирани решения Medical-Grade Network Прилагане на интегрирана мрежова архитектура e-Radiology Изграждане и оптимизиране на конвергентни мрежи за цифрови изображения Medical Messenger Интегрирани системи за оповестяване на персонала и наблюдение на пациентите


Слайд 13

Medical Messenger Партньори в здравеопазването eRadiology EMR Medical-Grade Networks


Слайд 14

Силата на Cisco в Здравеопазването CEO ангажираност Активност Фокусиран екип Голяма база от клиенти Опит във всички индустрии Стратегически партньорства Работа с целият здравен сектор


Слайд 15

Интернет и мрежите: Промяната Работим Живеем Играем Лекуваме


Слайд 16

17 17 17 Е-здравеопазването – интелигентно, интегрирано, свързано и сигурно © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. + =


Слайд 17

Въпроси? www.cisco.com/go/healthcaresolutions Cisco Systems България bulgaria@cisco.com www.cisco.bg


×

HTML:

Ссылка: