'

INTELEKTUALA EKA: PIEREDZE UN TEHNOLOGIJU INTEGRACIJA

If you like this presentation – show it...

Slide 0

INTELEKTUALA EKA: PIEREDZE UN TEHNOLOGIJU INTEGRACIJA INTELEKTUALAS EKAS: EKU FUNKCIONESANAI NEPIECIESAMO SISTEMU AUTOMATIZACIJA UN VADIBA


Slide 1

2 ИЗ: опыт и технологии интеграции


Slide 2

4 Tehnologijas IE: pieredze un integraciju tehnologijas


Slide 3

5 Tradicionalo un Intelektualo eku atskiribas IE: pieredze un integraciju tehnologijas


Slide 4

6 Projekta slegta cikla pielietosana inzeniersistemam Управление проектом Tehniskais uzdevums Tehniskais projekts Darba dokumentacija Kabelu montaza Iekartu montaza Palaisana, regulesana Programmesana Ieviesanas plans Izdevumu analize Tendera uzdevums Pamatparametru noteiksana Pirmsprojekta analize Sekosana, atbalsts Testesana Personala apmaciba Tenders Pasutitaja prasibas IE: pieredze un integraciju tehnologijas [Buildings]


Slide 5

7 Augsts IT-tehnologiju blivums Tradicionalo un Intelektualo eku atskiribas IE: pieredze un integraciju tehnologijas


Slide 6

8 Tradicionalo un Intelektualo eku atskiribas IE: pieredze un integraciju tehnologijas


Slide 7

9 Tradicionalo un Intelektualo eku atskiribas IE: pieredze un integraciju tehnologijas


Slide 8

10 Intelektualas ekas definicija • BMS • Karsta/auksta udensapgade • Konstrukcija • Fasades tehnologija • Kanalizacijas sistema IE: pieredze un integraciju tehnologijas • Deveji


Slide 9

IE tirgus attistibas perspektivas 12 IE: pieredze un integraciju tehnologijas


Slide 10

IE tirgus attistibas perspektivas 13 IE: pieredze un integraciju tehnologijas


Slide 11

14 IE: pieredze un integraciju tehnologijas Komforts Drosiba Ekonomiskums


×

HTML:

Ссылка: