'

Астроиклим муаммолари

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Астроиклим муаммолари Собит Илёсов Узбекистон Фанлар академияси Улугбек номидаги астрономия иниститути Илмий ишлар буйича директор уринбосари


Слайд 1

Астроиклимнинг асосий параметрлари Булутсиз кунлар сони Атмосфера шаффофлиги Осмон фони Тасвир сифати


Слайд 2

Жахоннинг энг машхур обсерваториялари


Слайд 3

Чилидаги Ла Силла обсерваторияси


Слайд 4

Гавай оролларидаги Мауна Кеа обсерваторияси


Слайд 5

Шимолий Кавказ (Россия)даги 6-м телескоп


Слайд 6

Чилидаги Параналь обсерваториясидаги 8-м лик телескоплар минораси


Слайд 7

Мак-Марс Пирс Куёш телескопи


Слайд 8

Диаметри 15 м булган радиотелескоп (Чили, ЕЖО)


Слайд 9

Аресибодаги диаметри 305 м булган радиотелскоп


Слайд 10

РФ ФА Физика институтига карашли диаметри 600 м булган «РАТАН» радиотелескопи


Слайд 11

UBAl structure


Слайд 12

Асосий тадкикот йуналишлари ?уёш физикаси, гелиосейсмология, астросейсмология; - юлдуз пайдо бўлиш со?аларида ёш ностационар юлдузлар; - Галактикадан таш?и объектлар CCD-фотометрияси: квазарлар, гравитацион линзлар ва фаол ядроли галактикалар; - Ойнинг кулранг ё?дусини ?айд этиш асосида Ер глобал исишини мониторинг ?илиш; - релятивистик астрофизика, ?ора ўра атрофидаги зарралар ва майдонлар, айланувчи ва тебранувчи магнитланган нейтрон юлдузларнинг электромагнит нурланиши; - астрои?лим тад?и?отлари; - космик геодинамика методлари билан Ер айланиши параметрларини мониторинг ?илиш; - ночизи?ли ва нотур?ун галактикаларни моделлаш; - Ерни дистанцион зондлаш ва ГИС, сунъий йўлдошлар телекоммуникацияси ва навигацион тизимлар. Суфа платосида ?урилаётган РТ-70 радиотелескопи учун илмий масалалар ?ўйиш.


Слайд 13

Ноёб илмий объектлар ва ишлаб чи?ариш: - CCD-камера (600 Series SI 4096x4096,Spectral Instruments Inc) билан жи?озланган 1.5 м ли АЗТ-22 телескопи; - CCD-камерали тўртта Цейс телескопи; - Ойнинг кулранг ё?дусини ?айд этувчи ва астросейсмология робот-телескопи; - Атмосфера тасвир сифатини ?айд этувчи DIMM-телескоп; - GPS ва DORIS геопозицион сислемаларининг Ерда ?абул ?илувчи ?урилмалари; - 10 га я?ин кичик телескоплар; - Ернинг сунъий йўлдошларидан олинган тасвирларни ?айта ишлаш ва ГИС ни юритиш учун дастурий таъминот.


Слайд 14

Maidanak Observatory is located at the south-east of the Republic of Uzbekistan at a distance of about 120 km south of the famous historical city of Samarkand.


Слайд 15

Maidanak Observatory Altitude is 2600 m above sea level Longitude 66?56’ E Latitude 38?41’ N Not far from ancient cities Samarkand and Bukhara Belongs to UBAI - Ulugh Beg Astronomical Institute of the Uzbek Academy of Sciences Telescopes: One 1.5 m AZT-22 (Litcarino, Russia) Two 1 m (Karl ZEISS) Three 0.6 m (LOMO) And smaller ones


Слайд 16

1.5m telescope AZT-22 1.5m telescope AZT-22 with liquid nitrogen cooled CCD-camera (SI 4096x4096 )


Слайд 17

1m telescope ZEISS-1000 1.0m telescope ZEISS-1000 with photomultiplier tube


Слайд 18

Some 0.6m telescopes


Слайд 19

Майданак тогидаги илк тадкикотлар


Слайд 20

Differential Image Motion Monitor (DIMM) M1, M2 are the parabolic primary and hyperbolic secondary mirrors, W1 and W2 are the entrance apertures. Two stellar image are separated on the detector by a wedge prism on W2.


Слайд 21


Слайд 22

Исследование качества изображения на Майданакской обсерватории методом регистрации дифференциальных дрожаний изображений звезд


Слайд 23

Очень плохое отличное


Слайд 24

Maidanak seeing measured by DIMM in arcseconds at zenith and 0.5 ?m: examples of a good and a bad nights


Слайд 25

The full series of seeing measurements obtained at Maidanak with the DIMM from August 1996 up to November 2000


Слайд 26

Histogram and cumulative distribution


Слайд 27

Comparison with other observatories


Слайд 28

Monthly median seeing at Maidanak in [1996-1999] (full line) and at Paranal (squares on dotted line) with the minimum and maximum monthly averages (dotted lines) during the period [1993-1999]


Слайд 29

Monthly average fraction of clear nights at Maidanak in [1979-1985] (Gladisheva & Shirokova 1987) and of photometric nights at La Silla and Paranal during period [1983-1997] (Sarazin 1997b)


Слайд 30

Seasonal statistics of wind velocity (m/s) and temperature (Celsium) measured once per 6 m above ground during DIMM seeing measurements at Maidanak for period August 1996 to October 2000 reorganized on 12 months basis


Слайд 31

Dependence of the seeing on ground level wind speed at Mt. Maidanak


Слайд 32

Ground layer turbulence MAST- the instrument is developed at Nice University (UNSA) (M.Azouit, F. Manigault, A.Agabi et al.) Couple of temperature sensors at the altitudes up to 25.5m The temperature microfluctuations are measured on each level From CT2 to CN2


Слайд 33

Ground layer turbulence


Слайд 34

Ground layer turbulence


Слайд 35

Correlation with seeing and wind speed


Слайд 36

CN2 versus altitude


Слайд 37

Night by night variations


Слайд 38

Comparison with Paranal


Слайд 39

Atmospheric transparency in UBVR filters U B V R 3464 4227 5488 6760 A During the 12 summer season of Maidanak in period 09-Jun-1991 - 05-Oct-2002 performed in 856 nights.


Слайд 40


×

HTML:

Ссылка: