'

Астроиклим муаммолари

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Астроиклим муаммолари Собит Илёсов Узбекистон Фанлар академияси Улугбек номидаги астрономия иниститути Илмий ишлар буйича директор уринбосари


Slide 1

Астроиклимнинг асосий параметрлари Булутсиз кунлар сони Атмосфера шаффофлиги Осмон фони Тасвир сифати


Slide 2

Жахоннинг энг машхур обсерваториялари


Slide 3

Чилидаги Ла Силла обсерваторияси


Slide 4

Гавай оролларидаги Мауна Кеа обсерваторияси


Slide 5

Шимолий Кавказ (Россия)даги 6-м телескоп


Slide 6

Чилидаги Параналь обсерваториясидаги 8-м лик телескоплар минораси


Slide 7

Мак-Марс Пирс Куёш телескопи


Slide 8

Диаметри 15 м булган радиотелескоп (Чили, ЕЖО)


Slide 9

Аресибодаги диаметри 305 м булган радиотелскоп


Slide 10

РФ ФА Физика институтига карашли диаметри 600 м булган «РАТАН» радиотелескопи


Slide 11

UBAl structure


Slide 12

Асосий тадкикот йуналишлари ?уёш физикаси, гелиосейсмология, астросейсмология; - юлдуз пайдо бўлиш со?аларида ёш ностационар юлдузлар; - Галактикадан таш?и объектлар CCD-фотометрияси: квазарлар, гравитацион линзлар ва фаол ядроли галактикалар; - Ойнинг кулранг ё?дусини ?айд этиш асосида Ер глобал исишини мониторинг ?илиш; - релятивистик астрофизика, ?ора ўра атрофидаги зарралар ва майдонлар, айланувчи ва тебранувчи магнитланган нейтрон юлдузларнинг электромагнит нурланиши; - астрои?лим тад?и?отлари; - космик геодинамика методлари билан Ер айланиши параметрларини мониторинг ?илиш; - ночизи?ли ва нотур?ун галактикаларни моделлаш; - Ерни дистанцион зондлаш ва ГИС, сунъий йўлдошлар телекоммуникацияси ва навигацион тизимлар. Суфа платосида ?урилаётган РТ-70 радиотелескопи учун илмий масалалар ?ўйиш.


Slide 13

Ноёб илмий объектлар ва ишлаб чи?ариш: - CCD-камера (600 Series SI 4096x4096,Spectral Instruments Inc) билан жи?озланган 1.5 м ли АЗТ-22 телескопи; - CCD-камерали тўртта Цейс телескопи; - Ойнинг кулранг ё?дусини ?айд этувчи ва астросейсмология робот-телескопи; - Атмосфера тасвир сифатини ?айд этувчи DIMM-телескоп; - GPS ва DORIS геопозицион сислемаларининг Ерда ?абул ?илувчи ?урилмалари; - 10 га я?ин кичик телескоплар; - Ернинг сунъий йўлдошларидан олинган тасвирларни ?айта ишлаш ва ГИС ни юритиш учун дастурий таъминот.


Slide 14

Maidanak Observatory is located at the south-east of the Republic of Uzbekistan at a distance of about 120 km south of the famous historical city of Samarkand.


Slide 15

Maidanak Observatory Altitude is 2600 m above sea level Longitude 66?56’ E Latitude 38?41’ N Not far from ancient cities Samarkand and Bukhara Belongs to UBAI - Ulugh Beg Astronomical Institute of the Uzbek Academy of Sciences Telescopes: One 1.5 m AZT-22 (Litcarino, Russia) Two 1 m (Karl ZEISS) Three 0.6 m (LOMO) And smaller ones


Slide 16

1.5m telescope AZT-22 1.5m telescope AZT-22 with liquid nitrogen cooled CCD-camera (SI 4096x4096 )


Slide 17

1m telescope ZEISS-1000 1.0m telescope ZEISS-1000 with photomultiplier tube


Slide 18

Some 0.6m telescopes


Slide 19

Майданак тогидаги илк тадкикотлар


Slide 20

Differential Image Motion Monitor (DIMM) M1, M2 are the parabolic primary and hyperbolic secondary mirrors, W1 and W2 are the entrance apertures. Two stellar image are separated on the detector by a wedge prism on W2.


Slide 21


Slide 22

Исследование качества изображения на Майданакской обсерватории методом регистрации дифференциальных дрожаний изображений звезд


Slide 23

Очень плохое отличное


Slide 24

Maidanak seeing measured by DIMM in arcseconds at zenith and 0.5 ?m: examples of a good and a bad nights


Slide 25

The full series of seeing measurements obtained at Maidanak with the DIMM from August 1996 up to November 2000


Slide 26

Histogram and cumulative distribution


Slide 27

Comparison with other observatories


Slide 28

Monthly median seeing at Maidanak in [1996-1999] (full line) and at Paranal (squares on dotted line) with the minimum and maximum monthly averages (dotted lines) during the period [1993-1999]


Slide 29

Monthly average fraction of clear nights at Maidanak in [1979-1985] (Gladisheva & Shirokova 1987) and of photometric nights at La Silla and Paranal during period [1983-1997] (Sarazin 1997b)


Slide 30

Seasonal statistics of wind velocity (m/s) and temperature (Celsium) measured once per 6 m above ground during DIMM seeing measurements at Maidanak for period August 1996 to October 2000 reorganized on 12 months basis


Slide 31

Dependence of the seeing on ground level wind speed at Mt. Maidanak


Slide 32

Ground layer turbulence MAST- the instrument is developed at Nice University (UNSA) (M.Azouit, F. Manigault, A.Agabi et al.) Couple of temperature sensors at the altitudes up to 25.5m The temperature microfluctuations are measured on each level From CT2 to CN2


Slide 33

Ground layer turbulence


Slide 34

Ground layer turbulence


Slide 35

Correlation with seeing and wind speed


Slide 36

CN2 versus altitude


Slide 37

Night by night variations


Slide 38

Comparison with Paranal


Slide 39

Atmospheric transparency in UBVR filters U B V R 3464 4227 5488 6760 A During the 12 summer season of Maidanak in period 09-Jun-1991 - 05-Oct-2002 performed in 856 nights.


Slide 40


×

HTML:

Ссылка: