'

Materials

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Materials Материалы


Слайд 1

Material Editor (Редактор материалов) Кнопка на панели инструментов Меню Rendering => Material Editor… Горячая клавиша «M»


Слайд 2

Material Editor (Редактор материалов)


Слайд 3

Standard (Простой материал) Diffuse (Цвет материала)


Слайд 4

Standard Bitmap (Растровый материал)


Слайд 5

Multi / Sub – Object (Мульти материал)


Слайд 6

Standard Bitmap (Растровый материал)


Слайд 7

Грани кубика и материалы


Слайд 8

Material’s ID (Обозначения материалов) ID1 – Top (Вид сверху) ID2 – Bottom (Вид снизу) ID3 – Right (Вид справа) ID4 – Left (Вид слева) ID5 – Front (Вид спереди) ID6 – Back (Вид сзади)


×

HTML:

Ссылка: