'

СТОЙ

If you like this presentation – show it...

Slide 0

СТОЙ ПРЕМИНИ ВНИМАНИЕ


Slide 1

Скъпи деца! Разгледайте внимателно рисунките и разкажете дали спазват правилника за уличното двежение МЕЧКАТА, ЛИСИЦАТА, ЗАЯКА И ТАРАЛЕЖА


Slide 2

Нигога не пресичай пред автобус- можеш да попаднеш под колелата на машината


Slide 3

Всички знаят, че пътното платно има ограждение.


Slide 4

Забранено е пресичането на червено!


Slide 5

Опасно е да се преминава зад трамвай!


Slide 6

Велосипед може да се кара само на двора или в парка !


Slide 7

Забранено е да се играе на улицата. Опасно е !


Slide 8

Такива опити могат да ти доведат неприятности.


Slide 9

Внимавай на двупосочна улица. Ако не успееш да преминеш- чакай на безопасното островче!


Slide 10

Внимателно преминавай пред сграда в която има изход на гараж!


Slide 11

По тротоараоара се движи винаги в дясно!


Slide 12

Ако няма пешеходна пътека, не бягай като пресичаш! Върви спокойно- оглеждай се наляво и надясно!


Slide 13

Ако използваш подлеза- движи се отдясно!


Slide 14

Запомни - пресича се пред трамвая!


Slide 15

Пресичай улицата по пешеходната пътека!


Slide 16

Група от малки деца пресичат улицата построени в колона, като отзад и отпред вървят възрастни с червени знаменца!


Slide 17

Пресича се зад тролейбус и автобус!


Slide 18


×

HTML:

Ссылка: