'

Kuidas moodustada mitmus vene keeles nimisonast

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Kuidas moodustada mitmus vene keeles nimisonast


Slide 1

Koik haalikud vene keeles jagunevad Kaashaalikuteks ja Б ,В,Г,Д, Ж,З,Й,К, Л, М,Н, П,Р,С,Т,Ф,Х,Ц,Ч,Щ Taishaalikuteks А, Е,Ё,И,О,У,Ы,Э,Я


Slide 2

Miks uhed kaashaalikud on rohelised aga teised punased? Selleparast, et А ja Я on naissoo lopud Мама Тётя Сестра Бабушка aga Е ja О on kesksoo lopud Лето Море Небо Поле


Slide 3

Mitmuse moodustamise reegel Kaashaalikule lisatakse loppu Ы voi И Стол+ магазин+ стадион+ Столы магазины стадионы NB! Kui sona lopus seisavad kaashaalikud г,к,х Siis tuleb mitmus moodustada и lopuga


Slide 4

Мальчик+ памятник+ музей+ Vene keeles on osa selliseid tahti, mida eesti keeles ei ole, naiteks Ь знак,ж, ч, ш, щ, я, й ,mis samuti moodustavad mitmuse И tahe abil.


Slide 5

Пла + И = ПЛАЩИ Вра + И = ВРАЧИ Но + И = НОЖИ РУБЛ + И = РУБЛИ


Slide 6

NB! Б ,В,Г,Д, Ж,З,Й,К, Л, М,Н, П,Р,С,Т,Ф,Х,Ц,Ч,Щ.Ь Rohelised tahed on lopuga Sinised tahed on lopuga


Slide 7

Aga kuidas moodustada mitmust naissoost ja kesksoost? Reegli kasutus on sama nagu meessoo ja naissoo puhul, aga on uks nipp – taishaalik tuleb lopust ara koristada. Jarele jaab tuvi.


Slide 8

Мам Бабушк Семь Тёт Краск Мам Бабушк Семь Тёт Краск


Slide 9

Kesksoost sonad me tunneme ara nende lopu jargi. Mitmuses ЛЕТ МОР ПОЛ ВОСКРЕСЕНЬ СЛОВ muutub muutub


Slide 10

ЛЕТ МОР ПОЛ ВОСКРЕСЕНЬ СЛОВ ЛЕТ МОР ПОЛ ВОСКРЕСЕНЬ СЛОВ


×

HTML:

Ссылка: