'

ТРЕПТЕНИЯ

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

ТРЕПТЕНИЯ MTV Презентацията направи за вас : Цветелин Огнянов Дерменджийски, IXВ клас – Г-я “Ив.С.Аксаков” гр.Пазарджик


Слайд 1

Трептенията са най-често срещаните механични движения. Те са навсякъде около нас.


Слайд 2


Слайд 3

Що е трептене? Движение, което се повтаря през равни интервали от време и тялото се отклонява многократно от равновесното положение ту в една, ту в друга посока, се нарича трептене.


Слайд 4

Собствени(свободни) трептения Трептения, които възникват под действие на вътрешни сили, след извеждане на системата от равновесното положение. Условие за възникване на собствени трептения е: след еднократно внасяне на енергия в системата да действа връщаща сила, насочена към равновесното положение. Собствените трептения са винаги затихващи, тъй като в реална трептяща система действат сили на триене и съпротивление.


Слайд 5

Хармонично трептене Трептене, което се извършва под действие на сила F = -k.x, която е пропорционална на отклонението от равновесното положение и винаги е насочена към равновесното положение. F – сила(N); k – коефициент на еластичност k = F/x (N/m); х – отклонение(m).


Слайд 6

Характеристики и графика на хармонично трептене Амплитуда [А(m)] – max отклонение; Период [Т(s)] – времето за едно пълно трептене; Честота [?(Hz)] – броят на трептенията за единица време. ? = 1/ Т; 1Hz = 1s-1 Графиката изразява зависимостта на отклонението (х) от времето (t).


Слайд 7

Енергия на хармоничното трептене Еластична потенциална енергия – дължи се на силата на еластичността и се измерва с работата, извършена за деформация на системата. В равновесното положение – х=0 и F= kx =0; Ep =0. При max отклонение х=А и Fmax= kA; потенциалната енергия на системата e max - Ep= kx2/2 (Ep=kA2/2)


Слайд 8

Енергия на хармоничното трептене При трептенето кинетичната енергия в точката на max отклонение от равновесното положение е: Ек = 0. В момента на преминаване през равновесното положение кинетичната енергия достига своя max: Eк = mv2/2 При хармоничното трептене става периодично превръщане на: Ек –> Ep и Ep -> Eк.


Слайд 9

Енергия на хармоничното трептене Пълна механична енергия: Е = Еp + Ек = const. E = Ep, в момента на max отклонение от равновесното положение; (Е=Ер = кх2/2) Е = Ек, в момента на преминаване през равновесното положение. (Е=Eк = mv2/2) Извод: При хармоничното трептене винаги се извършва периодично превръщане на потенциалната енергия в кинетична и обратно, но пълната енергия на трептящата система една и съща, ако няма триене и съпротивление.


Слайд 10

Прости трептящи системи Пружинно махало – ситема от пружина и окачено на нея тяло.(http://dw.georgievi.net/ivan/spring-dyn-model.html)


Слайд 11

Прости трептящи системи Математично махало – малко тежко топче, окачено на дълга, тънка и неразтеглива нишка. (http://dw.georgievi.net/ivan/bif-model.html)


Слайд 12

Принудени трептения Трептения, които се извършват под действие на външна, периодично изменяща се сила. Те са незатихващи, защото загубата на енергия се компенсира от външни сили.


Слайд 13

Резонанс Явление, при което амплитудата на принудените трептения става max, когато честотата на външната сила съвпадне с честотата на собствените трептения. ? = ?0


Слайд 14

Защо при резонанс А на трептенията е максимална? Създават се най-благоприятни условия за предаване на енергия от източник. Външната сила извършва положителна работа над трептящата система през целия период от време.( При всяка друга честота ? от резанансната, външната сила извършва отрицателна работа, намалявайки енергията на системата през голяма част от времето.)


Слайд 15

Приложения на резонанса Честотомери –уреди за измерване ? на променлив ток. За усилване на звука при музикалните инструменти. Безжично предаване на енергия.


Слайд 16

Вредното действие на резонанса Разрушаване на тела, конструкции. Опасни последици за човека(при ?=5-7Hz).


Слайд 17

Благодаря за вниманието!


×

HTML:

Ссылка: