'

Давталттай алгоритм

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Давталттай алгоритм


Слайд 1

Давталттай алгоритм Ямар нэг ?йлдлийг олон удаа давтах шаардлагатай тийм алгоритм зохиох ?ед ДАВТАЛТ б?тэц ашигладаг. Энэ давтагдаж байгаа ?йлдлийг давталт гэдэг. Давтагдаж байгаа хэсгийг давталтын бие, Хувьсагчийг нь давталтын параметр гэдэг.


Слайд 2

Давталттай алгоритм Давталттай б?тцийг 3 хэлбэрээр зохион байгуулдаг. Параметрт давталт ?мн?? н?хц?лтэй давталт Хойноо н?хц?лтэй давталт


Слайд 3

?мн?? н?хц?лтэй ?мн?? н?хц?лтэй давталт нь ?г?гдс?н н?хц?лийг ?нэн худлаас хамаараад н?хц?л ?нэн тохиолдолд б?лэг ?йлдлийг биел??лэх ба н?хц?л худал болсон тохиолдолд давтагдах ?йлдэл дуусаж дараагийн ?йлдэлд шилжинэ.


Слайд 4


Слайд 5

Жишээ бодлого Натурал n тооны цифр??дийн нийлбэрийг ол.


Слайд 6

Т?гсг?лд?? н?хц?лтэй давталт Т?гсг?лд?? н?хц?лтэй давталт нь м?н ?г?гдс?н н?хц?л??с хамаарах ба н?хц?л худлаа тохиолдолд давтагдах ?йлдлийг ба биел??лэх ба н?хц?л ?нэн болсон тохиолдолд давталтаас гарна.


Слайд 7


Слайд 8

Жишээ бодлого Натурал n тооны цифр??дийн нийлбэрийг ол.


Слайд 9

Тоолуурт буюу Параметрт Давталтад байх б?х ?йлдлийг давталтын бие гэж нэрлэдэг. Параметр хэдэн янзын утга авна т?чн??н тооны удаа давталтын бие хэрэгждэг.


Слайд 10

Тоолуур


Слайд 11

Жишээ бодлого Натурал n тоо ?г?гдс?н бол 0- ээс n тоо х?ртлэх тоонуудын нийлбэрийг ол i= 0


Слайд 12

Жишээ бодлогууд Натурал n тоо ?г?гд?в. Уг тоог хэдэн оронтой тоо болхыг тогтоо. Натурал n тоо ?г?гс?н бол 1-ээс n х?ртлэх тоонуудын ?ржвэрийг ол. Натурал К б?хэл тоо ?г?в. 1-ээс К х?ртэлх анхнуудыг тоог хэвлэ. ?г?гдс?н олон оронтой n тооны х?р?вс?н тоог ол. 1- ээс 100 х?ртлэх тооноос 3-д хуваагдах б?х тоог хэвлэ.


×

HTML:

Ссылка: