'

Дэлхийн х?н ам

Понравилась презентация – покажи это...




Слайд 0

Дэлхийн х?н ам Бэлтгэсэн газар з?йн багш А.Гэрэлцэцэг


Слайд 1

Х?н амын ?с?лт Тодорхой хугацаанд шинээр т?рс?н х??хдийн тооноос насбарсан х?ний тоог хасаж ердийн ?с?лт буюу х?н амын цэвэр ?с?лтийг тодорхойлно.


Слайд 2

Дэлхийн ам секундэд 4 - 5 х?нээр нэмэгдэж 2 х?н насбардаг байна. Х?н амын цэвэр ?с?лтийг промиллоор тодорхойлно. Дэлхийн х?н ам ХIX зууны ?ед 1 тэрбум х?нтэй байснаа одоо 7 тэрбум болсон нь анагаах ухаан сайн х?гжиж насбаралт багасаж дундаж наслалт нэмэгдсэн байна.


Слайд 3

Дэлхийн х?н амын дундаж т?р?лт 24%о Дундаж нас баралт 9%о Ердийн ?с?лт 15%о


Слайд 4

Х?н амын тэсрэлт Дэлхийн х?н ам 100 гаруй жилийн ?мн?х??с 4 дахин нэмэгдсэн ??нийг х?н амын тэсрэлтийн ?е гэдэг. ??ний оргил ?е нь 1960 он юм.??нээс хойш буурсаар байна.


Слайд 5

Х?н ?с?лтийн 90% нь


Слайд 6

Дэлхийн х?н амын 80% нь


Слайд 7

Ази,Африк,Латин Америкийн буурай х?гжилтэй орнууд орно.


Слайд 8

Х?ний ?е удмын тасралтг?й байдлыг хангадаг т?р?лт ба насбаралтын харьцааг х?н амын н?х?н ?йлдвэрлэл гэдэг.


Слайд 9

Х?н амын н?х?н ?йлдвэрлэл Уламжлалт хэв шинж:Т?р?лт ?нд?р,нас баралт бага ердийн ?с?лт ?нд?р орнууд Орчин ?еийн хэв шинж:Т?р?лт нас баралт аль аль нь бага ердийн ?с?лт бага Шилжилтийн хэв шинж:т?р?лт нас баралт б?р багассан


Слайд 10

Х?н амын ?с?лт тэгр?? ойртсон орнууд Англи, Итали, Польш


Слайд 11

Х?н амын ?с?лт хасах болж буй орон Герман,Унгар,Украин,Беларусь,Болгар


Слайд 12

Х?н амын нас Дэлхийн х?н амын дундаж наслалт нь 66 нас Эрэгтэйч??дийнх- 63 нас Эмэгтэйч??дийнх- 68 нас


Слайд 13

Дэлхийн хамгийн урт настай нь Япончуудын дундаж наслалт нь 80 нас Эрэгтэйч??д – 77 нас Эмэгтэйч??д - 83 нас ??нтэй адил: Австри,Швед,Канад,Швейцар


Слайд 14

Дэлхийн хамгийн бага дундаж наслалт Африкийн Сьерро-Леоне


Слайд 15

Х?н амын арьсны б?тэц Европ т?рхийн – Цагаан арьстан Негр т?рхийн – Хар арьстан Монгол т?рхийн – Шар арьстан Австрали т?рхийн – Хар арьстан


Слайд 16

Арьсны б?тцээр эзлэх хувь Европ т?рхийн 40% Монгол т?рхийн 20% Негр т?рхийн 10% Австрали т?рхийн 1%


Слайд 17

Шилжилтийн арьстан Метис –Европ ба монгол т?рхийн эрлийз Самбо – негр монгол т?рхийн эрлийз Мулат – Европ негрийн эрлийз


Слайд 18

Угсаатны б?тцээр Нэг ?ндэстний Олон ?ндэстний


Слайд 19

Нэг ?ндэстнээс б?рдсэн улсууд Польш,Унгер,Герман,Аргентин,Бразил,Австрали,Япон,Солонгос,Бангладеш,Араб


Слайд 20


Слайд 21


×

HTML:





Ссылка: