'

АНЕМІЇ

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

АНЕМІЇ Лектор – Досенко Віктор Євгенович, д.м.н., професор кафедри патофізіології НМУ ім. О.О.Богомольця, провідний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України


Слайд 1

Анемія – клініко-патологічний синдром або окреме захворювання, що характеризується зменшення кількості еритроцитів та/або гемоглобіну в одиниці об`єму крові


Слайд 2

КЛАСИФІКАЦІЯ АНЕМІЙ


Слайд 3


Слайд 4

1977 р. - нелізосомний шлях руйнування внутрішньоклітинних білків 80-роки – виділення ПРОТЕА-СОМИ Альфред Гольдберг


Слайд 5


Слайд 6

КЛАСИФІКАЦІЯ АНЕМІЙ


Слайд 7

РОЛЬ ФАКТОРУ, ЩО ІНДУКУЄТЬСЯ ГІПОКСІЄЮ, В РЕГУЛЯЦІЇ ЕРИТРОПОЕЗУ HIF – hypoxia-inducible factor Контролює експресію біля 100 генів, що забезпечують відповідь клітин організму на гіпоксію


Слайд 8

ЕРИТРОПОЕТИН – ГЛІКОПРОТЕЇН, ЩО СТИМУЛЮЄ ЕРИТРОПОЕЗ


Слайд 9

ІНТЕРСТИЦІАЛЬНІ КЛІТИНИ НИРОК – ОСНОВНИЙ ПРОДУЦЕНТ ЕРИТРОПОЕТИНУ


Слайд 10

Рецепція еритропоетину та внутрішньо-клітинні месенджери


Слайд 11

Роль ретикулоендотеліальної системи селезінки в регуляції еритропоезу


Слайд 12

Роль ретикулоендотеліальної системи селезінки в регуляції еритропоезу


Слайд 13

Роль ретикулоендотеліальної системи селезінки в регуляції еритропоезу


Слайд 14

Роль ретикулоендотеліальної системи селезінки в регуляції еритропоезу


Слайд 15


Слайд 16

КЛАСИФІКАЦІЯ АНЕМІЙ


Слайд 17


Слайд 18


Слайд 19


Слайд 20


Слайд 21


Слайд 22


Слайд 23


Слайд 24

РЕГУЛЯЦІЯ ВСМОКТУВАННЯ ЗАЛІЗА У КИШКІВНИКУ


Слайд 25

ГЕПЦИДИН – КЛЮЧОВИЙ РЕГУЛЯТОР ОБМІНУ ЗАЛІЗА


Слайд 26


Слайд 27


Слайд 28

РЕГУЛЯЦІЯ ЕКСПРЕСІЇ ГЕПЦИДИНУ


Слайд 29

ГЕНЕТИЧНІ ДЕФЕКТИ МАТРИПТАЗИ-2 – МОЛЕКУЛЯРНА ОСНОВА СПАДКОВИХ ЗАЛІЗОРЕФРАКТЕРНИХ АНЕМІЙ


Слайд 30


Слайд 31


Слайд 32

КЛАСИФІКАЦІЯ АНЕМІЙ


Слайд 33

ГЕНЕТИЧНІ ДЕФЕКТИ БІЛКІВ ЦИТОСКЕЛЕТУ (spectrin, ankyrin, Band 3, Protein 4.2) - МОЛЕКУЛЯРНА ОСНОВА СПАДКОВОГО МІКРОСФЕРОЦИТОЗУ


Слайд 34

ГЕНЕТИЧНІ ДЕФЕКТИ БІЛКІВ ЦИТОСКЕЛЕТУ (spectrin, ankyrin, Band 3, Protein 4.2) - МОЛЕКУЛЯРНА ОСНОВА СПАДКОВОГО МІКРОСФЕРОЦИТОЗУ


Слайд 35


Слайд 36


Слайд 37

William Bosworth Castle


Слайд 38

АСОЦІАЦІЯ МОЛОДИХ ДОНОРІВ УКРАЇНИ WWW.KROV.ORG.UA


×

HTML:

Ссылка: