'

Бид юуг чадах вэ?

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Бид юуг чадах вэ? Аливаа з?йлийн тоо ширхэг, дэс дугаарыг заадаг тоонуудыг натурал тоо гэдэг. Бид нар натурал тоог уншиж, бичиж чадна. Бид бас натурал тоон дээр хийгддэг нэмэх, хасах, ?рж??лэх, хуваах ?йлдл??дийг алдааг?й хийж чаддаг. ?г??лбэртэй бодлого бодож чадна.


Слайд 1

Бид юуг мэдэхийг х?сэж байна? Ямар нэг б?тэн з?йлийг хуваахад ??ссэн хэсг??дийг тоогоор яаж бичиж болох вэ? Тэдгээр тоог цифр ашиглан хэрхэн тэмдэглэдэг вэ? Тэмдэглэсэн тоогоо хэрхэн унших вэ? Уг тоонууд дээр ямар ?йлдл??дийг яаж хийх вэ?


Слайд 2

Энгийн бутархай


Слайд 3

Зорилго Энгийн бутархайг таних, унших , бичих , бодох Математикийн шинэ нэр томьёотой танилцах Бие биедээ туслан хамтарч суралцах


Слайд 4

Жишээ 1


Слайд 5

Жишээ 1


Слайд 6

Жишээ 1


Слайд 7

Жишээ1


Слайд 8

Жишээ 1 =


Слайд 9

Жишээ 2 =


Слайд 10

Жишээ 3 =


Слайд 11

гэх мэт бичсэн тоог энгийн бутархай гэнэ.


Слайд 12

3 – г б?хэл хэсэг -г бутархай хэсэг 7 – г бутархайн х?ртвэр 8 – г бутархайн хуваарь гэнэ. Уншихдаа гурван б?хэл наймны долоо гэж уншина. Энгийн бутархай


Слайд 13

Дасгал 1 Дараах бутархайнуудыг уншаарай.


Слайд 14

 Дасгал 2 ?гээр бичсэн бутархайнуудыг тоогоор илэрхийлэн дэвтэртээ бичээрээ. -Тавны гурав, -хоёр б?хэл д?р?вний нэг, -зургааны хоёр, -наймны долоо


Слайд 15

Дасгал 3. Дараах д?рс??дийн будагдсан ?нг? тус б?рийг бутархай тоогоор илэрхийлэн бич


Слайд 16

Дасгал 4 Д?р?вний гурав Долооны зургаа Хоёр б?хэл аравны ес.


Слайд 17

1.Дараах д?рсийн цэнхэрээр будагдсан хэсгийг бутархай тоогоор илэрхийлэн бич = ? 2. Тавны гурав –г бутархайгаар илэрхийлэн бич. 3. Дараах д?рсийг таван тэнц?? хэсэгт хуваан нэг хэсгийг улаанаар буд.


Слайд 18

Сонирхолтой бодлого Алим хуваах Нэг алимыг хоёр х?н тэнц?? хувааж авах болжээ. Тэгэхдээ аль нь ч би их хэсгийг нь авсан ш?? гэж сэтгэл ханамжтай байхаар яаж хуваах вэ?


Слайд 19

Мэднэ Мэдэхийг х?снэ Мэдлээ


×

HTML:

Ссылка: