'

Үндсэн ба завсрын өнгийг мэднэ Цагаан өнгийг эх өнгө гэнэ. ЭХ ӨНГИЙГ ЭЦЭГ ӨНГҮҮДТЭЙ ХОЛЬЖ ГАРСАН ӨНГИЙГ ХҮҮ ӨНГӨ ГЭНЭ. ХАР ЦАГААНЫГ ХОЛЬЖ ГАРГАСАН ҮНДСЭН.

Понравилась презентация – покажи это...

Слайд 0


Слайд 1

Сэдэв ?нг?


Слайд 2

Зорилго ?ндсэн ба завсрын ?нгийг мэднэ


Слайд 3

Зорилт ?нгийг нэрлэх, ялгах, б?тээл хийлгэх


Слайд 4

Цагаан ?нгийг эх ?нг? гэнэ. Солонгын долоон ?нгийг Эцэг ?нг? гэнэ. ЭХ ?НГИЙГ ЭЦЭГ ?НГ??ДТЭЙ ХОЛЬЖ ГАРСАН ?НГИЙГ Х?? ?НГ? ГЭНЭ. ХАР ЦАГААНЫГ ХОЛЬЖ ГАРГАСАН ?НДСЭН СААРАЛ ?НГИЙГ ЗАРЦ ?НГ? ГЭНЭ.


Слайд 5

?ндсэн гурван ?нгийн нэрийг олж дугуйлаарай. А. Ногоон б. Улаан в. Х?х г. Шар


Слайд 6

Алжаал тайлах дасгал Хурдан морь


Слайд 7

Олсон гурван ?нг?ний нэрний эхний ?сгээр нь ?г б?тээгээрэй х у ш


Слайд 8


Слайд 9

?зсэн ?нг?н??дээ ашиглаад б?тээл хийж ирээрэй. Гэрийн даалгавар


Слайд 10

Идэвхтэй оролцсон б?х сурагчиддаа баярлалаа.


×

HTML:

Ссылка: