'

Робота з базами даних

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Тема №7 Робота з базами даних


Слайд 1

Поняття про JDBC Можливості, пов’язані з доступом з Java-програм до баз даних. Такі засоби утворюють інтерфейс JDBC (Java DataBase Connectivity). Базовий пакет - java.sql. Додаткові можливості - javax.sql.


Слайд 2

JDBC: продовження За задумом - універсальні засоби, придатні для роботи з будь-якою БД. Для взаємодії з конкретною БД - драйвер БД, який розробляється постачальником.


Слайд 3

Базова схема Java-застосування Менеджер драйверів . . . Драйвери


Слайд 4

Клас DriverManager Забезпечує реєстрацію драйверів БД, з’єднання з конкретною БД та передачу драйверові SQL-запити. Використання DriverManager не дуже рекомендується для розвинених корпоративних застосувань. Рекомендується - на основі реалізації інтерфейса DataSource.


Слайд 5

Про драйвери БД Є різні типи драйверів. Один з них (мабуть, історично перший) - т.зв. (міст) JDBC-ODBC. Найбільш перспективними вважаються драйвери, написані повністю на Java і здатні безпосередньо контактувати з сервером БД.


Слайд 6

Приклад роботи з базою даних public static void main(String args []) throws Exception { String dbName="jdbc:odbc:test"; System.out.println("Hello, folks"); String query="SELECT * from student"; Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); Connection conn = DriverManager.getConnection(dbName); Statement statement = conn.createStatement(); ResultSet rs=statement.executeQuery(query); while (rs.next()) { System.out.println(rs.getString("name")+" "+rs.getString("Rating"));} rs.close(); }


Слайд 7

Більш рекомендована схема try { отримати з'єднання try { операції} finally {conn.close();} } catch (SQLException se) { повідомдення про помилку }


Слайд 8

Оновлення БД Якщо дається запит на оновлення бази даних, замість методу executeQuery слід використовувати метод executeUpdate (або execute).


Слайд 9

Підготовлені запити (Prepared Statements) підвищення ефективності; можна задавати параметри запиту.


Слайд 10

Prepared Statements: приклад BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader (System.in)); System.out.println("Enter city"); String town=br.readLine(); String query="SELECT * from city where town=?"; Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); Connection conn = DriverManager.getConnection(dbName); PreparedStatement statement = conn.prepareStatement(query); statement.setString(1,town); ResultSet rs=statement.executeQuery();


Слайд 11

Деякі інші можливості Робота з метаданими. Транзакції.


×

HTML:

Ссылка: