'

Могућности примене НЛП-а у полицији

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Могућности примене НЛП-а у полицији -Искуство је једна од основа раста и развоја. Учествуј, вежбај, искуси-


Слайд 1

Шта је НЛП? Неуро Лингвистичко Програмирање- приступ у објашњавању перцепције, понашања и комуникације. НЛП је метод за моделовање изузетности. НЛП је скуп аксиома, вештина и техника. Посебно је познат по: -напредним стратегијама комуникације и утицаја - брзим и ефикасним моделима за промене у понашању.


Слайд 2

Шта је НЛП? Неуро се односи на мозак и начин обраде информација примљених из спољашњег света путем чула (ВАКОГ) Лингвистичко се односи на речи, језичко кодирање доживљене реалности. Програмирање се односи на унутрашње менталне програме који утичу на понашање.


Слайд 3

Шта је НЛП? Сама реч имплицира могућност креирања, управљања,обликовања унутрашњих мисаоних, перцептивних процеса и понашајних испољавања и деловања . НЛП је метод за моделовање изузетног- моделовању искуства и образаца понашања – поступак који обрасце изузетности чини експлицитним и “преносивим” на друге људе.


Слайд 4

Шта је НЛП? То је комуникациони модел- реалност, искуство које имамо је креација, односно унутрашња репрезентација спољашњих догађаја кроз менталне слике, унутрашње гласове, звукове, осећања- тзв. мапа света. Способност мењања, креирања личног искуства омогућава преузимање контроле над оним што се дешава у нашем мозгу а самим тим и над нашом мапом света, што је услов промене као креативне адаптације .


Слайд 5

Шта је НЛП? То је уметност и наука о успеху- циљеви, моћ запажања и флексибилност су стубови НЛП-а. Акција Ресурсно стање


Слайд 6

Схватање промене у НЛП-у Промена је суштински резултат НЛП-а. То је добит, могућност, шанса.. То је креативна адаптација. Шанса за раст и развој. НЛП нуди стотине техника за промене у понашању и комуникацији. Три модела објашњавања промене


Слайд 7

Модели и промена Свесно-несвесно- приступање ресурсима несвесног је кључ за промену. Мерцедес модел- мисли, емоције и физиологија чине целину, те промена у било ком делу доноси промену у целини. Нурологички нивои- промена у вишим нивоима “пирамиде” доноси промену свим нивоима испод њега.


Слайд 8

Однос стварности и перципиране стварности Ми живимо у нашем репрезенту стварности, односно нашој мапи света. Догађаји су онакви какво им ми значење придајемо. Ми креирамо искуство тако што информацију примљену путем чула (ВАКОГ) на специфичан начин генерализујемо, изврћемо и бришемо а затим филтрирамо и обрађујемо. Комбинација свесних и несвесних филтера запажања утиче на креирање унутрашње репрезентације спољашњег догађаја, унутрашња репрезентација генерише одређено стање особе а оно за последицу има неко понашање.


Слайд 9

Стварност је лични доживљај Имамо различите перцепције стварности. Различита перцепција води у размимоилажење и до конфликата, међусобног неразумевања и неслагања. Исту ствар је могуће разумети подједнако добро на различите начине, са различитих аспеката. Исплативије је мењати процес перцепције стварности него садржај стварности.


Слайд 10

Комуникација је много више од изговореног Говор тела- гестикулација, мимика-55% Тоналитет гласа- 38% Информација- 7% Значење комуникације је у одзиву који добијамо. Успостављање рапорта.


Слайд 11

Комуникационе технике Мета модел Милтонови обрасци Reframing


Слайд 12

Калибрирање Спада у основне НЛП вештине. Оно значи праћење промена у понашању саговорника док се њихова унутрашња стања (мисли и емоције) мењају. Пажња се обраћа на: -говор тела -дисање -мимику


Слайд 13

Које су могућности НЛП-а у полицији? Креирање визије, циљева и усаглашавање елемената система- од јединица, тимова, група до појединаца. Рад на визијама и циљевима. Моделовање изузетног- од значаја за специјалности (снајперисти, АТГ, командовање, оперативци).


Слайд 14

Могућности НЛП-а у полицији Форензичке технике- комуникациони модел, вештине, технике, калибрирање.. Преговарачи- вештине преговарања и утицаја на саговорника Командовање- пренос информација, репрезентативни системи.. Обука- усклађивање индивидуалних мапа и смањење анксиозности, контроле нивоа стреса.


Слайд 15

Могућности НЛП-а у полицији Однос између анксиозности и знања -несвесно незнање – без анксиозности -свесно незнање- анксиозност је на максимуму - свесно знање- ниво анксиозности опада - несвесно знање- ниво је на минимуму


Слайд 16

Ментално-тактичка обука- овладавње менталним мапама у стресним ситуацијама и обучаваним вештинама релевантним у оваквим стресним ситуацијама током обављања полицијских задатака. Анти стрес програми након стресних ситуација- рад на личним доживљавањима и субмодалитетима. Могућности НЛП-а у полицији


Слайд 17

Најчешћи фактори стреса Несигурност Непознавање Напетост услед нервозе и ишчекивања Наизменично мањи и већи нивои напора Неочекивани догађај Притисак очекиваног резултата Одговорност Мањак информација Промена у ритму будног стања и сна


Слайд 18

Фазе стресног догађаја Сам догађај Доживљај догађаја Процена догађаја Телесна реакција На последње три фазе се може утицати!


Слайд 19

Могућности НЛП-а у полицији Индивидуални рад са појединцима- лични раст и развој. Конфликти Рад са тимовима Обука-циљеви, feedback, усавршавање вештина, искуство Акције Интегрисање промена –европске интеграције, нове систематизације, закони, овлашћења...


×

HTML:

Ссылка: