'

МУЛТИМЕДИЈА-Видео

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

МУЛТИМЕДИЈА-Видео Христина Панева


Слайд 1

Постојат неколку пребарувачи за кои, како поминува времето, се повеќе напредуваат и им нудат многу повеќе можности и многу поголем избор за корисниците.


Слайд 2

Yahoo! Video Search Овозможува прегледување на видео содржини за кои е понуден Preview приказ, каде е наведен изворот на видеото и неговата должина.


Слайд 3


Слайд 4

Google Video Неколкуте категории на почетната страна го прецизираат пребарувањето,додека напредното пребарување овозможува избор на видеата, времетраењето, и тоа помало од 4 минути, од 4 до 20, или поголемо од 20 минути, пребарување на беслпатни или видеа за кои се наплаќа, итн.


Слайд 5


Слайд 6

You Tube Функционира на сличен начин како Google Video, може да се поставуваат видеа од страна на индивидуалци само доколку се логирани корисници.


Слайд 7


Слайд 8

AOL Video AOL Video е еден од многу популарните пребарувачи.


Слайд 9

Други попознати видео сервиси се: www.metacafe.com www.blinkx.com www.ifilm.com


Слайд 10


×

HTML:

Ссылка: