'

3 + 2 =

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Пресметни и посочи: /в случай че те затрудни, натисни/ 3 + 2 = 6 5 4


Слайд 1

Пресметни и посочи: 8 - 2 = 6 10 8


Слайд 2

Пресметни и посочи: 5 + 4 = 1 6 9


Слайд 3

Пресметни и посочи: 7 - 6 = 0 2 1


Слайд 4

Пресметни и посочи: 4 + 4 = 8 0 4


Слайд 5

Пресметни и посочи: 10 + 0 = 10 5 0


Слайд 6

Пресметни и посочи: 6 - 4 = 2 10 6


Слайд 7

Пресметни и посочи: 7 + 2 = 9 5 6


Слайд 8

Пресметни и посочи: 4 + 0 = 5 6 4


Слайд 9

Пресметни и посочи: 7 - 3 = 10 3 4


Слайд 10

Пресметни и посочи: 2 + 7 = 6 9 5


Слайд 11

Пресметни и посочи: 1 + 3 = 4 6 5


Слайд 12

Пресметни и посочи: 6 + 2 = 6 7 8


Слайд 13

Пресметни и посочи: 5 + 5 = 10 0 5


Слайд 14

3 + 2 =


Слайд 15

8 – 2 =


Слайд 16

5 + 4 =


Слайд 17

7 - 6 =


Слайд 18

4 + 4 =


Слайд 19

10 + 0 =


Слайд 20

6 - 4 =


Слайд 21

7 + 2 =


Слайд 22

4 + 0 =


Слайд 23

7 - 3 =


Слайд 24

2 + 7 =


Слайд 25

1 + 3 =


Слайд 26

6 + 2 =


Слайд 27

5 + 5 =


Слайд 28

Помисли!


Слайд 29

Благодаря! Имам вече своя гора!


×

HTML:

Ссылка: