'

ВПОРЯДКУВАННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Понравилась презентация – покажи это...

Слайд 1

ВПОРЯДКУВАННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


Слайд 2

Координацію роботи з питань упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг, облдержадміністрацією було покладено на Головне управління економіки


Слайд 3

Наказом начальника Головного управління економіки від 26.11.2009 №  323 на базі відділу розвитку підприємництва та регуляторної політики організовано консультативний кабінет та телефонну довідкову службу з питань надання зазначених послуг.   Встановлено режим прийому громадян для отримання консультацій та дзвінків з питань надання адміністративних послуг та визначено відповідальних


Слайд 4

Розпорядженням голови обласної держадміністрації від 29.01.2010 № 68 було створено робочу групу з проведення інвентаризації державних, у тому числі адміністративних послуг, які надаються облдержадміністрацією. До складу робочої групи увійшли спеціалісти Головного управління економіки, юридичної служби облдержадміністрації та управління Головдержслужби України в Луганській області.


Слайд 5

За результатами інвентаризації встановлено, що державні послуги надаються 19-ма структурними підрозділами облдержадміністрації, із яких 17-ть надають адміністративні послуги. Крім того, Головне управління Держкомзему в Луганській області здійснює підготовку матеріалів для надання облдержадмініст-рацією адміністративної послуги – дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.


Слайд 6

Кількість державних послуг, які надаються структурами облдержадміністрації


Слайд 7

Стандарти адміністративних послуг розроблялися відповідно до Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг, затверджених наказом Міністерства економіки України від 12 липня 2007 року № 219


Слайд 8

перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення; перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги; склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги; вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги; вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги; опис результату, який повинен отримати одержувач; інформацію про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена; Стандарти надання адміністративних послуг містять:


Слайд 9

вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації; вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності; режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо; черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги; вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги; особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо; порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту; порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу. Стандарти надання адміністративних послуг містять:


Слайд 10

Розроблені стандарти адміністративних послуг розміщені на офіційному сайті облдержадміністрації – loga.gov.ua


Слайд 11

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


×

HTML:

Ссылка: