'

Фондација за партнерство и развој на граѓанското општество

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Фондација за партнерство и развој на граѓанското општество Андреј Певец, Скопје 13.07.2011.


Слайд 1

За фондацијата Основана во 2006, со седиште во Пула, Истарскиот регион, Хрватска Основачот на фондацијата е Истарскиот регион.


Слайд 2

Организациска структура


Слайд 3

Цел Главната цел на фондацијата е да понуди информативна, професионална, и финансиска поддршка за различните програми кои што промовираат оддржливост за не-за-профит секторот, соработка, граѓанска иницијатива, волонтерство и општествен развој. Областите за Развој на Фондацијата се: Заштита на животната средина и Оддржлив развој Демократија и Човекови права Млади Градење на капацитети Промоција на социјални претпријатија


Слайд 4

Проектите на Фондацијата Иницијативи на заедницата" Нашиот придонес за заедницата” – Претставува грантови кои што Фондацијата ги разделува на граѓански организации според Децентрализираниот модел на распределба на финансиска помош за НВО под договорот за партнерство со Националната Фондација за Развој на Граѓанско Општество. (Истарска, Приморско-горанска и Личко-сенјска област) Институционална поддршка за Фондацијата– Целта на институционалната поддршка е зајакнување на капацитетот на граѓанските организации.


Слайд 5

Проекти на Фондацијата Филантропски фонд Пријатели на Истра – Најновиот проект на Фондацијата е филантропскиот фонд насочен кон корпоративно прибирање на средства. Фондацијата беше основана со цел да ја засили нашата постојана вклученост во промоцијата на вредностите на филантропијата и волонтерството. Инфо денови за организациите на Граѓанското Општество Од 01.10.2010. е контакт точка за Агенцијата за Мобилност и ЕУ програми во територијата на Истарската област, Приморско-горанската област и Личко-сењската област


Слайд 6

Проекти на Фондацијата Партнери во организацијата на Петтиот Регионален Форум BPW Дунав Нет, форум за Бизнис Жени, под покровителство на претседателот на Хрватска Активно вклучени во организација на различни настани како: Интернационален ден на Волонтерството, Светски ден на водата, Светски ден на здравјето, Светски ден на семејството, фото-егзибиција Лица од Медитеранот, и многу други.


Слайд 7

Соработка со локалната власт Мали Проекти за подоборо утре – е повик за предлози отворен на база на договорот за соработка потпишан од фондацијата со истарските градови и општини. Претставува соработка помеѓу јавните институции и организации за граѓанско општество, и е првата од овој вид во Хрватска.


Слайд 8

Мали проекти за подобро утре-процесот Започнат во 2008 со потпишувањето на Писмото за Намера, со кое градовите и општините ја искажаа својата подготвеност за да го поддржат и бидат вклучени во проектот Соработката беше конретизирана со потпишувањето на договорот за партнерство–што е процес кој што е во ток Членови: 8 од 10 града во Истарскиот регион 10 од 31 општини од Истарскиот регион


Слайд 9

Мали проекти за подобро утре Можни апликанти се организации од граѓанското општество од градовите и општините кои што го потпишале договорот за партнерство. Максимум должина на проектите е 6 месеци и тие ќе мора да допринесат за развојот на локалната заедница, да обезбедат решенија за вистински проблеми и да го подигнат квалитетот на живот во заедницата. До сега 2 отворени повици за финансирање План за 2012 е да се вклучат останатите 2 града и најмалку 5 општини


Слайд 10

ЕУ проекти/ соработка I.C.E. Истар Комуникација Европа- во 2009 Фондацијата го имплементираше овој проект со главната цел да го прошири познавањето и разбирањето на Европската Унија и процесот на Евро-интеграција помеѓу граѓаните на Хрватска. ALL4EU – Фондацијата, во соработка со Истарскиот регион, беше клучен елемент во проектот Сите за Европа (All 4 Europe), иницијатива чија главна цел беше поставувањето на граѓански панели во 7 различни европски држави за да се покрене дискусија и дијалог помеѓу обичните граѓани, индиректно инволвирани во европските прашања. Проектот им овозможи шанса да ги искажат нивните идеи и да ја споделат нивната визија за Европа со сограѓаните.


Слайд 11

I-KEY – Оваа година, благодарение до грантот примен од IPA програмата, Фондацијата ќе имплементира амбициозен и широко-обемен проект насочен кон намалување на невработеноста на младите THINK.EU – Финансиран од страна на програмата Европа за граѓаните. Ќе започне во август со главната цел да го поддржи хрватскиот пристап до ЕУ со силен, длабок, и оддржан дијалог помеѓу актерите на граѓанското општество, младите, децата, и граѓаните на Истра.


Слайд 12

Контакт Фондација за партнерство и развој на граѓанско општество на Истарскиот регион Андреј Певец Меѓународен координатор на програмата Тел: +385(0) 52 212 938 Факс:   +385(0) 52 381 905 Е-мејл: andrej.pevec@civilnodrustvo-istra.hr www.zaklada.civilnodrustvo-istra.hr


×

HTML:

Ссылка: