'

3 клас

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Членуване на съществителните имена от мъжки род Български език Уч. 2007/08 г. 3 клас


Слайд 1

Прочети. Днес граматиката, морфологията в частност, на един проблем отново дават гласност; как имената от мъжки род, без да умуваме, с пълен или кратък член да членуваме. За населението беше направено следното съобщение:


Слайд 2

Ако думата в едно изречение заместим с ТОЙ (лично местоимение), членуваме с пълен член без съмнение. Правило едно:


Слайд 3

Например: “ВойникЪТ смело влиза в бой.” ТОЙ смело влиза в бой. “УморениЯТ тръбач свири отбой.” ТОЙ свири отбой. “Заслужи наградата моЯТ герой.” Заслужи награда ТОЙ – моЯТ герой. Членувай с пълен член и не се бой! Правило едно:


Слайд 4

След СПОМАГАТЕЛЕН глагол имената приемат пълен член по правилата. Правило две:


Слайд 5

Например: “Аз СЪМ победителЯТ от играта.” “Той бе ученикЪТ, не научил урока. Той БЕШЕ виновниЯТ за белята.” Членувай с пълен член и не се бой! Правило две:


Слайд 6

Ако вместо ТОЙ прилягат НЕГО или ГО, не важи правило едно. Тогава? Членувай с кратък член и ще се сдобиеш с граматическа слава! Правило три:


Слайд 7

Например: “Видях лъвА в близката гора.” НЕГО видях, видях ГО – лъвА. “Котаракът излъга царЯ.” НЕГО излга, излъга ГО – царЯ. “Скромността краси човекА. НЕГО краси, краси ГО – човекА. ______ ___ Кратък член без страх употреби!


Слайд 8

След ПРЕДЛОГ кратък член на името сложи, не си сбъркал – сигурен бъди! Правило четири:


Слайд 9

Например: “НА учителЯ подариха цветя.” “В шкафА е скрита изненадата.” ______ ______ Кратък член без страх употреби!


Слайд 10

А сега практическо занятие ще проведем, дали сте научили урока ще разберем. Пръстен_____ падна във водата. Строи къща строител_____. Днес учител_____ няма да изпитва. Синджир_____ глухо издрънка в тишината. ът ът ът ът ят ят ят ят Ако нужда от помощ имаш ти, то тогава тук щракни.


Слайд 11

А сега практическо занятие ще проведем, дали сте научили урока ще разберем. Представи си, че си геро____ от приказката. Знаеш ли кой ще е нови____ ти съученик? Досещаш ли се кой ще бъде наказани____? Ако нужда от помощ имаш ти, то тогава тук щракни.


Слайд 12

А сега практическо занятие ще проведем, дали сте научили урока ще разберем. Повиках човек______ по-наблизо. Открих предмет______, който търсихме, върху полицата. Туристите срещнаха хижар_____ близо да хижата. Ако нужда от помощ имаш ти, то тогава тук щракни.


Слайд 13

А сега практическо занятие ще проведем, дали сте научили урока ще разберем. Татко пак закъсня за концерт____. Видях, че в тиган____ има пържени картофи. Треньорката се разсърди на цели___ отбор. Ако нужда от помощ имаш ти, то тогава тук щракни.


Слайд 14

Със следващите примери може да те затрудня, но в живота често е така. Сребърни… пръстен на магьосник… падна в кладенец… . Спусна се след пръстен… юнак… . Момък… видя вълшебни… предмет да блести на дъното на бунар… .


Слайд 15

Изготвил: Аничка Петкова ОУ “Иван Вазов” – Видин По материали от книгата на М. Георгива и В. Габровска “Аз Граматиката – пишете за отличен”


×

HTML:

Ссылка: