'

Форум во заедницата

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Форум во заедницата Техничка опрема за одржување на канализациската мрежа Локална Самоуправa Општина Радовиш Локална Самоуправa Општина Конче


Слайд 1

Основна цел на проектот Подобрување на условите за живот на жителите во општините Радовиш и Конче


Слайд 2

Намалено загадување на почвата и подземните води; Намален ризик од можни зарази и епидемии; Зголемен век на траење на системот за одвод Зголемена ефикасност во работата на двете Јавни и комунални претпријатија Специфични цели


Слайд 3

Претходна состојба


Слайд 4

Сите анализи во последната деценија укажуваат на тоа дека проблемот со одводот на отпадните води е поголем отколку проблемот со доводот на водата односно водоснабдувањето на граѓаните.


Слайд 5

Долгогодишното несоодветно одржување (перење) на одводните цевки, наталоженоста на песок и други материјали доведува до драстично намалување на проточната моќ на цевката, помешаноста на фекалната и атмосферската канализација е доволна причина да во време на обилни врнежи на дожд има голем проблем со истата.


Слайд 6

До овој момент ЈП „Плаваја“ како одговорен субјект, одржувањето на системот го правеше со обична цистерна ФАП М14 со капацитет од 8м3 и работен притисок од 6,5 бари и импровизирана опрема искуствено прилагодена за поедини случаеви, како што е прикажано.


Слайд 7

Како последица на ваквата состојба со опремата ЈКП „Плаваја“ имаше неверојатни проблеми со одржувањето на системот.


Слайд 8

До овој момент ЈП „Лакавица“-Конче воопшто не поседуваше техничка опрема за одржување на системот за одвод, септички јами и сл. при што во случај на дефект фекалиите подолг временски период истекуваат по улиците на населените места.


Слайд 9


Слайд 10

Активности за реализација Распишан јавен тендер за набавка на две комунални возила за потребите на општините Радовиш и Конче односно набавка на: Трактор со цистерна и Камион со цистерна.


Слайд 11

Сегашна состојба


Слайд 12

Резултати од проектот Успешно завршена постапка за јавна набавка Специјално возило за одржување на канализациски мрежи, Бренд/ шасија Мерцедес– бенз. Надградба Атрик, Словенија, модел: Атело 1318 и Атрик КА06, тип на мотор дизел Еуро 5, сила на мотор 130 кw и 177 кс. Работна зафатнина 4249 см3. Капацитет на надградба 6 м3( 3м3+3м3), мултифункционално возило за одржување на атмосферска и фекална канализација. Трактор-цистерна Ландини модел 8860 ДТ 85, погон 4х4,(произведена во Италија), Цистерна- Производство Креина Словенија, внатре поцинкувана со капацитет од 6000 литри.


Слайд 13


Слайд 14


Слайд 15


Слайд 16


Слайд 17


Слайд 18


Слайд 19


Слайд 20

Двете општини заеднички ќе ги користат комуналните возила за: Одржување на системот за отпадни води и атмосферска канализација; Одзатнување на мрежата за отпадни води и атмосферската мрежа; Чистење на септички јами во руралните средини; Зимско одржување на улици; Интервенции во случај на пожар; За собирање на комунален цврст отпад.


Слайд 21

ВИ БЛАГОДАРИМЕ Локална Самоуправa Општина Радовиш Локална Самоуправa Општина Конче


×

HTML:

Ссылка: