'

Стопански Факултет – The Cool Way to Succeed

Понравилась презентация – покажи это...




Слайд 0

Стопански Факултет – The Cool Way to Succeed


Слайд 1

История  - Обучението по стопански науки в Софийския университет започва още през 1892 г. - Във факултета се преподава най-съвременно знание на български, английски, немски и френски език. Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”


Слайд 2

Настояще Модерно обучение Изключителни преподаватели Не само теоретична подготовка, но и практически опит - Обучения, водени от чуждестранни професори Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”


Слайд 3

Къде се намираме? София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 3 ЕТО ТУК! Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”


Слайд 4

СУ - Университет номер 1 не само в България - Първо място в областта на висшето икономическо образование във всички страни от Централна и Източна Европа. -През 2010 г. Софийският университет се класира на първите места в класациите за направленията: „Администрация и управление” и „Икономика” Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”


Слайд 5

Да се похвалим Според „Рейтинг на университетското икономическо образование в България”, изготвен през 2010 г.от Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР) НИЕ СМЕ № 1  Адрес на класацията на българските университети: http://rsvu.mon.bg Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”


Слайд 6

Да се похвалим Във факултета се преподава на български, английски, немски и френски език Завършилите се реализират като главни изпълнителни директори, финансови и маркетингови директори, мениджъри по човешки ресурси, финансови анализатори и други Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”


Слайд 7

Бакалавърски програми по следните специалности: Икономика – с английски език – с френски език Стопанско управление – с английски език – с немски език – с френски език Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”


Слайд 8

Бакалавърски програми Добра професионална основа Задължителните и изборни дисциплини се водят от висококвалифицирани преподаватели Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”


Слайд 9

Знание онлайн - Богата библиотека - притежава стотици хиляди томове. Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”


Слайд 10

Преподаватели Учени с практически опит в бизнеса, българската държавна администрация и европейските институции В Стопанския факултет годишно четат лекции около 40 чужди преподаватели Стопанският факултет поддържа активно сътрудничество с 24 университета от 11 страни Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”


Слайд 11

Дипломите – признание и качество   Осъществяване сътрудничество с Института за икономически стратегии и конкурентноспособност на Харвардския университет - Френска диплома „Лисанс по икономически науки и управление” Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”


Слайд 12

Дипломите – признание и качество - Френска диплома за магистри “Specialite Professionnelle – Management des Ressources Humaines et de la Responsabilite Sociale de “Entreprise”. - Магистърска програма по финансов мениджмънт на Софийския университет и Университета Бордо IV Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”


Слайд 13

Обучение в чужбина По програма ЕРАЗЪМ може да следвате 1 или 2 семестъра в университети в Англия, Германия, Франция, Холандия, Белгия, Швеция, Дания, Финландия, Италия, Португалия и Гърция Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”


Слайд 14

Бизнес клуб Цели: Да подпомага професионалната квалификация и реализация на студентите Да създаде общност на всички свързани със Стопански факултет Да изгражда и поддържа добър имидж на факултета и студентите Да създава възможности за студентите чрез работата им в организацията Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”


Слайд 15

Успехите на завършилите - - Голяма част от абсолвентите продължават образованието си в магистърските и докторските програми в България и чужбина. Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”


Слайд 16

Успехите на завършилите Отлична професионална реализация на завършилите Работодатели на випускниците на факултета: Европейската комисия, НАТО, Световната банка, Международният валутен фонд и др. Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”


Слайд 17

Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”


Слайд 18

Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”


Слайд 19

Сдружение на възпитаниците на Стопански факултет Цели:  - Работи за изграждането на активна социална мрежа и пилотирането на кариерни услуги Курсове за високо управленско ниво Поддържането на партньорство между академичната общност, настоящи и завършили студенти, чуждестранни университети и работодателите в България. www.febalumni.org Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”


Слайд 20

Как да кандидатствате? Изпитите: Език + математика За повече информация: http://uni-sofia.bg www.uni-sofia.bg/febа Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”


Слайд 21

Въпроси на учениците: -какви са таксите? -ще имам ли време и да работя? -факултетът предлага ли стаж?


Слайд 22

Учете с нас и се забавлявайте с нас!!! Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”


×

HTML:





Ссылка: