'

Тайните на композицията

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Тайните на композицията Изобразително изкуство 4 клас Л. Ангелова, П. Легкоступ


Слайд 1

Що е композиция? Разположението на фигурите, предметите, формите, линиите и цветовете в една картина съставят нейната композиция.


Слайд 2

Елементи на композицията Композиционен център –образува се от предмет, част от предмет или група предмети, които са разположени, така че да изпъкват с формата си, цвета или големината си.


Слайд 3

Елементи на композицията Равновесие


Слайд 4

Елементи на композицията Цвят “Самотен кораб”, Александър Мутафов


Слайд 5

Елементи на композицията Ритъм http://www.snimka.bg/album.php?album_id=275782


Слайд 6

Тема Темата на картината представлява група от предмети, явления или случки, които са нарисувани от художника, за да разберем неговата идея.


Слайд 7

Една и съща тема Портрет, Георги Йорданов, 1915г “Майка ми” , Владимир Димитров-Майстора


Слайд 8

Портрет Михаил Карапаунов, Портрет Давид Перец, Портрет


Слайд 9

Тема: На пазар Иван Иванов, 1938г Иван Мърквичка


Слайд 10

Що е сюжет? Сюжетът на творбата разкрива конкретната случка, предмет или природен обект, които са изобразени в художественото произведение. “Жътварки” , Владимир Димитров-Майстора


Слайд 11

Сюжет Жътва, Стоян Венев На чешмата, Антон Митов


Слайд 12

Видове композиция Според използваните при построяването u геометрични фигури композицията може да бъде: триъгълна, правоъгълна, кръгла, овална и т.н.


Слайд 13

Правоъгълна композиция Художник: Михаил Карапаунов


Слайд 14

Триъгълна композиция Художник: Давид Перец


Слайд 15

Видове композиция Художник: Михаил Карапаунов


Слайд 16

Изобразителна задача Нарисувай кръгла композиция на тема “Аквариум” с материали по избор.


Слайд 17

Приятна работа!


Слайд 18

Аничка Петкова ОУ “Иван Вазов”-Видин В тайните на композицията заедно с вас надникна: http://www.snimka.bg/album.php?album_id=275782


×

HTML:

Ссылка: