'

Безбедност на децата на интернет

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Безбедност на децата на интернет Ирина Шумадиева Фондација Метаморфозис www.metamorphosis.org.mk


Слайд 1

Вовед Интернетот е корисен медиум за сите Но, постојат реални опасности Најмногу страдаат децата Потребно е да се разберат опасностите за да можат да се избегнат ризиците 01.12.2015


Слайд 2

Можности на интернет Информации Комуникација Истражувања Финансиски трансакции Купување Вести Игри Реклами www.metamorphosis.org.mk


Слайд 3

Анонимност Неможност за идентификување Нема ограничување на содржините Вируси, спам Законски и финансиски опасности www.metamorphosis.org.mk Опасности на интернет


Слайд 4

www.metamorphosis.org.mk Да се концентрираш на опасностите и да ги заборавиш користите. Која е најголемата опасност на интернет?


Слайд 5

Што прават децата најчесто на интернет? Комуницираат со други деца Посетуваат забавни веб-сајтови Го користат како извор на информации за нивните училишни задачи и проекти www.metamorphosis.org.mk


Слайд 6

Комуникација Чет Кратки пораки Имејл Веб-сајтови за социјално вмрежување Мобилни телефони www.metamorphosis.org.mk


Слайд 7

Проблеми Децата лесно даваат лични податоци погрешно употребени злоупотребени За децата многу е полесно да се однесуваат непристојно на интернет, отколку во живо. Непосакуван имејл Неконтролирано делење лични работи на сајтовите за социјално вмрежување Давање броеви на мобилни телефони www.metamorphosis.org.mk


Слайд 8

Содржина Веб-сајтови од информативна природа Комерцијални веб-сајтови Веб-сајтови кои овозможуваат креирање и споделување содржини www.metamorphosis.org.mk


Слайд 9

Проблеми Децата често веруваат во се што ќе видат и прочитаат на интернет Линијата помеѓу информацијата и пропагандата некогаш е премногу тенка Профилите креирани на веб-сајтовите за социјално вмрежување служат за комуникација, но и за делење на содржини Блогови, сервиси за споделување слики и видеа www.metamorphosis.org.mk


Слайд 10

www.metamorphosis.org.mk Улогата на родителите


Слайд 11

Родителите треба... Да ги научат основните Интернет поими Да постават некои правила Да го сместат компјутерот на централно место во домот Да постават временски ограничувања Да ги научат децата на безбедно и одговорно однесување Да користат софтвер за родителска контрола www.metamorphosis.org.mk


Слайд 12

Crawler Parental Control www.metamorphosis.org.mk


Слайд 13

www.metamorphosis.org.mk Улогата на наставниците


Слайд 14

Тие треба... Да научат што е можно повеќе за интернетот Да дознаат какви интернет навики имаат нивните ученици Да се осигурат дека мониторите се секогаш видливи за нив Да ги информираат родителите Да направат заеднички договор со учениците за користењето на интернет во училницата Да изработат листа на препорачани веб-сајтови за користење во училиште и дома www.metamorphosis.org.mk


Слайд 15

Улогата на медиумите www.metamorphosis.org.mk


Слайд 16

Медиумите треба... Да информираат 01.12.2015


Слайд 17

Придонесот на Метморфозис... www.metamorphosis.org.mk


Слайд 18

Публикации www.metamorphosis.org.mk


Слайд 19

Веб-сајт (www.crisp.org.mk) www.metamorphosis.org.mk


Слайд 20

Едукации во училиштата www.metamorphosis.org.mk


Слайд 21

Ви благодарам за вниманието! www.metamorphosis.org.mk контакт: irina@metamorphosis.org.mk


×

HTML:

Ссылка: