'

Сэдэв

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Сэдэв Улс т?р ба т?рийн тухай ойлголт


Слайд 1

Хичээлийн зорилго Улс т?р болоод т?р нь х?м??сийн амьдралд хэрхэн холбогддогийг олон талаас нь судлан тайлбарлах


Слайд 2

Х?лээгдэж буй ?р д?н Улс т?р ба т?р нь х?м??сийн амьдралд хэрхэн холбогдож хэрхэн ойлгогдохыг олон ?нцг??с тайлбарлах Улс т?р ба т?рийн ?ндсэн ?зэл баримлалуудыг тайлбарлах Улс т?рийн тодорхой ?йл явцад задлан,нэгтгэн д?гнэлт хийнэ.


Слайд 3

Oen o?? ay? ?o ay. Y?oiee a?aeeei oyeeyayia policu oyiyyo ?a <o??eea oae?aao oрeаa>, o??eei ci?eeaua o??iee iooaa ,ayanay?eei o??yyia oeeeei ?aiaaaa oy?ya???eyo oiai?oie a?aa aynyi ooaua aaooe? aaeia.Ieeaieei iya a?eya i?a?? oynyaoyy oa?eeoaoaaa o?? oy?yaeyo y?o ayy? ooeaoo?eanai canaaeaeui iioaie o???e aa?? e?yo ?ayn oen o?? ??nnyi a?yy.??ieea o??eei canaaeae ay? aieii.


Слайд 4

Oen o?? ayaaeea y?ayioya ,noaeaa?ea oy?oyi ieeai? aaea? Oen o?? aie ci?eeo oiai?oieeio,o??ieea oy?ya???eyo oaeaa? oeeaay? aa?aao,a?aa oyi?yy aa? aaeaaa oen o??eei i?ieoii Oen o??eea o?i??n aieii oen o??eei aaeaooeeaaooa canaeei y?oeei o?e?? oyioye aie? aaeaaa oiai?oie o??yy ay? oye? aieaia A?ae ??a?i ooaaa? iu aa? ?caye oen o?? iu o?i??neea oae?aao o?eaa ?i. O?aioeei oen o?? noaeaa? O.I?i


Слайд 5

Oen o?? ayaya aie y?o iyayea o??yo,y?o iyaeeea oiaoii? aa?u? aaeo aa aoea oii?ii ieioui ooea y?o iyaeeea aoeaeao aeaaaeaaui a?aa oy?yaneeei oiao ?i. Eoaeeei nyoaya? Н.Iaeeaaaeee Уen o?? ieeayi ayo ?iyo c?eeneea y?o iyayea ooeaoo?eai ooaaa?eeaiaae?oooeao ?ee yaaae Ayaea Enoii Oen o?? aie y?o iyayea i?ieoio,o??ieea ooaaa?eeaoaa i?e??e?oeei o?e?? y?iyecyi oyioyo yaaae a?a??a o?? oenui aioi?oe o?i??neei ieii yicui a?eyaeyeeea a?aaeea oaiaa?nai iioeiaoie. Aa?iaiu oen o?? noaeaa? Iaen Aaaa?


Слайд 6

Ayy?o oiai?oieeieoooaaa oen o?? ayaya aie: Oeeaay? aa?aao canaeei y?o ,y?o iyaeeei o?e??,o??ia i?e??e?o a?ea??aeei oyioye Oooeeei o??yyi ayo ?iyo c?ee ,y?o iyaeeei ooaaa?eeaeo ,o??iee aoeaeaeo O?i??neei o??oye oieaiioie ?ee a?eeeaaaaa oae?aao o?eaa aynyi ieeoeya naiaaiooa aa?? e?? aaeia. Yaayy?yyn ?caye oen o??eea oaeeaa?eao ??a?i aieii yaooo oi?? yicui oaiaeaaa aaeaaa a?a??a ??a?i ooaaa?aa oen o??eea ieeayi ayo oeeaay? aa?aao y?o iyaye ,o??ia i?e??e?o,i?ieoio,oy?ya???eyo ?ee yao oyiyyi ieeaiaiг aie yaooo ooaaa?aa oen o??eea aeaai ?niu einoeooooae ao?o o??,canaeei einoeooo,i?ii iooaeei canaa caoe?aaa cy?yaoye oieai?,oyaayy?eei oii?iiaui oa?eeoaaiu oaeaa? ay? ?caya.


Слайд 7

Iiiaieui ia?eaiaio


Слайд 8

Эрoiee A?aeeei eo nyoaya?,a?i ooaaioaiA?enoioaeu <O?i aie oen o??eei aiuoai> ay? oyeжээ .


Слайд 9

Oen o?? aa o??eei canaaeae ay? ?o ay? o??iee yeaaa. Oen o??eei aiaeiaua ci?eeai,aaooeaui oaeaan iu aaaaa ?caye oy? iu o??eei canaaeaeua ycyioeo ,ooaaaeoao,ynaye o??ieea oycaaa?eao, yny?a??oyo, o??iyyn coaoaoui o?e?? oyioye ?i. Oen o??eei canaaeae aie ieeaieei cioeii aaeaooeeeaaaoae oiai?oie o??iyyn o?i aiui yic a??eei a?eaeei oa?eeoaa aa ?йe a?eeeaaaaaaa? ???o?? o??ooeao ay?ooyye yny?a??oeeea aaaai oooe? ???eei ci?ea o?neeea y?o c?e,?n no?oaoooiu cy?ya ieeoeya oyi oyi?yyayy? o?eyyi c?ao?????eyo ?aaaa? ?i. Oyayoeyy? oen o??eei canaaeae iu naei ao?ui ?ianyi ayy? ?i oo ynaye a?aaa?ei y?oyia o?eyyi c?ao????aan?i oen o??,y?o c?e,?n no?oaoooiu oyi oyi?yyi??ayy? cioeoooeaaaaaa canaaeae ?i. Oen o??eei canaaeaeui ?ianyi oyeay? iu o??eei canaaeae ?i.O??eei canaaeae a?oyi oen o??eei canaaeae ?i. Oa?ei oen o??eei canaaeaeui c?ao?i o??eei canaaeae o?aeea??? ieeai? ?e aieii.


Слайд 10

O?? ay? ?o ay? O?? ?niu nyoayeayy,no?aaaeeoa iu o??oyi o?a?eeeio?? yaoaa ieii ?a oaoua aai?ei o?a?e? e?nyi a?a??a o?? ay? ?o ay? ayaya anooeoua y?o ?ayn ya?ayy o??oye o??eei ??neeei oooae iiie no?aaaeeoaui iyayi aaee noaeaa?ea ooi ieii yicaa? ieeai?,oiai?oiee? e?nyi oyaee ? a??ioeea?? o??a oaiaao nioeieiaeei aiaie oooeu c?ei oi??aaou oaiaeaaa aaeia Nioeieiaeei oaiaeaaaa? o?? iu oiai?oie iooaa ayanay?eei o??yyia o?i aiua y?oc?ei ?ianyi ayy? oae?aaaa oen o??eei ieeoeya y?o iyaeeei cioeii aaeaooeaeo , einoeoooeea oyeaya aie oooeu c?ei oaiaeaaaa? o?? iu oooeea? oyeay?onyi oen o??eei ieeoeya y?o iyaeeea oiai?oie iooaa ayanay? ,o?i aiui o??yyia oy?ya???eya? oooeeei ieeeay? oiao ay? ?cy? aieaia.


Слайд 11

Т?р ??сэхэд н?л??лс?н х?чин з?йл Oooaei oenui o?i aiua a?oyea iu caoe?ao ,aeaaaao caiaa? oiaoai?oie aaeaeua oaiaao O?a?ei??eei ooaaa?u,aayeaeei ooрeioeaea ooeaoo?eanai ieeaieei nioeaeu a?ooeei ????e?eo aee aie? ieeaieei aya,aiia aoia aiae,aaao?aa aee aienii ?ic a??eei o?i ai ?eeaay?eyeyy yaooe?,oy?yaoyyayy oaiaao i?ii naeoae aaeo ??aiyyn iooaa ayanay?yy aea aeaiyynyy caaaeao O?i??neei a??ai???e,noo?uoee aee ienii iu aaca? iooaeea ycy?oyo,oanaaoiu ieeoeya a??yeayo,oeiaa? o??eei naeoa?e oei?-o?i ai aee aieio i?ooeeea a??yea??enyia Ieeaieei oiiiioii oiaoai?oie a?eya o?i??neei oy?yaoyy niie?oie aie aie yeaaa aee aienii ooe oyaayy?eei oa?eeoaaa cioeoooeao I?i o??e?oeeeye,ieeaieei ay?yy,aonaui oo?oeaaa-caaaa? cy?ya iu o??eei ??nyea i?e??en?i aonaa o??ei c?ee


Слайд 12

O??eei iioeia oei???a. Oen o??eei nenoaieei aonaa a??ae??aya ?e oaiaa?ao,c?ao?i o??a oieaiaaio iioeiaeei ieeeay? oiaoua o??eei oei? ayaya.O??eei oei?eea a??a??e? aaeaaa oy? c?ee iu: iooaa ayanay? o?i ai ieeoeya y?o iyaye ?i Т?рийн ?ндсэн шинж Нийтлэг эрх мэдэл Нутаг дэвсгэр Х?н ам


Слайд 13

O??eei iya aie oei? aie o??eei a??yi y?o iyayea oaiaa?ao i?ii cae ao?o iooaa ayanay? ?i.Iooaa ayanay? iu oiai?oie oenui a??yi y?oya oaaaaeaaaa? aoe oee oycaaa? a?oee ayeoeei a?ia??oaeei iya oynya ?i. Oenui oee iooaa ayanay?eei iэayi aaee oaeaaoa?e c?ee a?a??a o??ieea c???eoeea oooaei oenui a??yi y?oyo aaeaaea oaeanai ay? ieii oenui y?oc?ea ?caya aaeia O??eei 2 aaou aie oei? aie o?i ai iu o?? oen ??nyo,i?oeo ?iayn,aie noauaeo i?i.Ooi ai aie oooaei oenui iooaa ayanay? ayy? i?oei nooaaa caoi?ao,caoe?aaaao oa?eeoaaia i?oeo o?i??neei ieeeay? oiao i?i.O?i aiui a??yeayo??ia oooaei oenui oa?uyao aieii oa?uyao aon o?i??n aaaoao a?a??a “a?a o?iyi” aynyi ieeaieoiin ??a?i aaooeaaoae. O??eei ao?aa aaou oei? iu ieeoeya y?o iyaye ?i.Ieeoeya y?o iyaye iu oen o??eei y?o iyaeeei ayy?o aoaeea eey?oeeeyi oaiaaaeaaa. ieeoy? aaaa? i??a?oi y?o c?ei oyi oyi?yya oiaoii?,aeae??e? oaiaaaeaaa ieeo o?i aiaa? o?eyyi c?ao???n?i oyeay? ?i.Yiy y?o iyaeeea c?ao?i o?? oy?ya???eaya o??aan o??eei naeoa??e oei?ea oaiaa?ia.O??eei y?o iyaeeea ieeoeya ay? oiaioaioui oooeu c?ei ?iayn iu: ieeo iooaa ayanay?,o?i aiua ??yi oaia?aaa ieeoeei ?i?ea ooeaoo?eai y?o iyaeyy oy?ya???eaya ieeoeyaanyi aaeaaa 6. ieeo oen ?iaynoieea aioiia,aaaaaaaa a??yi y?ooye o?e??ea?ao i?oeii.


Слайд 14

O??eei y?o iyaye,o??iee iioeia.O??eei y?o iyaeeei yo no?aae? iu a?a o?iiee o?nye ci?ea aaeo ?noie.Yiy iu a?a o?iiyyn ?ianyi oooeeei aaaoo oooeuo o??eea a?eoyoayo,o??o y?o iyaeeei aaeaooeeaaaa oee???enyi,a?a o?iiee o?nye ci?eeaia ooeaoo?eanai o??eei o?nye ci?eaeei o?? i?i. O??eei y?o iyaeeea oy?oyi ,ya? ooaaa?eeao oooae anooaae noaeaaaui aioaa?eua oaoa? e?nyi a?a??a ??ia Aiaeeei oeeinioe?,oen o??eei c?oayeoyi,eeaa?aeeciui iiieua ?iayneya?aeei iya ?.Eiee /1632-1704/, O?aioui oeeinioe?,nioeieiae?,y?o iyaye ooaaa?eeao iiieua ?iayneya? O.Iiioaneua /1689-1755/ ia? eoyyoyi ???ya a?eoyoaynyi ?i.


Слайд 15

O??eei y?o iyaeeea ooaaa?eeao ca??ei iu: O??eei aaeaooeeaaooaui oii?iia o?a?ei??eei oiai?oie ooaaa?u aaeaaa A?a?eenai ieeayi ayo ao?aai canaaeae iya iu iyaeeayy oyia? aaeaaa Iya iu oyo aaaaiaaeeaoaan “oycaaa?eai” oy? ao?aui o??iee oa?eeoaaa oyioay????e?,oyaayy? iь oa?uoaiaoe aea aaanai aaeaaeoae i?oaia yaaae ?i.


Слайд 16

Т?рийн эрх мэдлийн хувиарлалт Хууль тогтоох эрх мэдэл Г?йцэтгэх эрх мэдэл Ш??х эрх мэдэл Парламент Ер?нхийл?гч, Засгийн газар Ш??х байгуулага


Слайд 17

Iiiaie aaou o??eei y?o iyaeeйн ooaaa?eeaeo. Iiiaie oen 1992 iiu oeiy ?ianyi oooeea?aa o??eei y?o iyaeeea ooaaa?eeaa.Yiy iu Iiiaie oenui ?ianyi oooeeei 20-? c?eea “oooeu oiaoiio y?o iyaeeea aaaoo?? Oenui Eo Oo?aea oaaaaeia”,38-? c?eea “Iiiaie oenui Canaeei aaca? aie o??eei a?eoyoayo ayya aaeaooeeaaa i?i”, 47-? c?eea “Iiiaie oenaa o??o y?o iyaeeea aaaoo?? o??o oy?ya???eiy” ayniyyn oa?aaaaia.Iiiaie oenaa o??eei y?o iyaeeea ooaaa?eeanai iu ?ianyi oooeu aiaeoie i?oeo oooeu c?ei ?ianeea a??a??e?,oeiaa? e?ayiee ieeayi,a?a?eenai ?n o?e?aon?i o?a?eo i?oo?e aienii ?i.


Слайд 18

O??eei ?ea ???ya. Ieeaieei aiua?aeui o??yyia o????n caaaae a?eoyoayo ?noie y?o c?ei aieii cioeii aaeaooeaeoui ?ee a?eeeaaaaiu ?ianyi ?eaeyeeea o??eei ?ea ???ya ayaya. O??eei ?ea ???aeea aonaa aaeaooeeaauiooae oa?uoooeaoaa aa?aao iioeia oei?oye. Caeeoa?e.Y?o c?ei aieii aonaa a?aa oy?yaneyy? oaiaaaeaaaa?,aaoaeaaa?nai aaeoaan aaaia o?? i?oei aoei ooaa o?e? aieaia O?ayyiye.Oenui iooaa ayanay?,o?i aiua a?oyea iu oaia??,o??eei a?o aaeaooeeaaa,aeaai oooaaeoai o??ia caoe?aaaiae aaeia C?ao?i ieeoeya y?o aoaeea oonaa? eey?oeeeaya.?iayniee ycaoo? y?o aoeao ?ee?ee?,o??ieea oaiaaaeaaa Aaeiaui,oiaoai?oie,oan?aeoa?e.O??eei ayaeyi,o?a?eeei o?aoei,oae?aeaaui oyeay? cy?ayyn ?e oaiaa?aeoae O??eei ?ea ???aeea ?ee a?eeeaaaaiu oei? ?aia?aa? iu: aioiia aaaaaa ?ea ???ya ay? yeaai ?cy? aieii


Слайд 19

Т?рийн чиг ??рэг Дотоод Гадаад Улс т?рийн Эдийн засгийн Эрх з?йн нийгмийн Оюун санааны Дэлхийн улс орнуудтай харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа ?рн??лэх Улс орноо батлан хамгаала х


Слайд 20

Т?рийн хэлбэр ангилал Т?рийн удирдлагын хэлбэр Хаант т?р Б?гд нйарамдах т?р Хэмжээт эрхэт хаант т?р Хэмжээг?й эрхэт хаант т?р Язгууртны т?р ?ндсэн хуульт т?р Парламентийн т?р Аристократач БН т?р Демократач БН т?р Ер?нхийл?гчийн засаглалтай Парламентийн засаглалтай холимог


Слайд 21

Жишиг даалгавар Эрэгц??лэн ярилцах асуултууд Улс т?р гэдэг асуудлаарх судлаачдын тодорхойлолтонд нийтлэг санаанууд юу байна вэ. Улс т?рийн засаглал , т?рийн засаглалын гол ялгаа юунд орших вэ. Т?р хэрхэн ??сэж х?гжс?н тухай онолууд ялгаатай байдгийн учир юу вэ. Т?рийн эрх мэдлийн онцлог шинж??дэд юу юуг хамааруулан авч ?здэг вэ. Хамтаар амьдарч буй х?м??с яагаад т?р з?с?г хэрэгтэй вэ. Т?рийн нийгэмд г?йцэтгэх ??рэгээс хамгийн чухал нь юу вэ.


Слайд 22

Бодлого дасгал Габирель Тард “ Сэтгэгч амьтан –х?нд нийгмийн ,хувийн аливаа з?рчил м?рг?лд??н тэмцлээс гарх арга замыг эрж олох , бусдын арга туршлагийг авч хэрэглэх, х?сэл итгэл,эрмэлзэл, мэдлэг байдаг .Энэ шинж нь х?гжс??р нийгмийн дэг журмын хэм хэмжээ, эрх мэдэл ,т??ний зохион байгуулалтын хэлбэр буй болсон” гэжээ. А. Та ??нтэй санал нийлэх ??. Яагаад гэдгийг ?ндэслэн тайлбарла Б. Энэ баримтын давуу болон сул талыг тайлбарла. В. Энэ баримтлал т?рийн ??слийн тухай аль онолд хамаарах вэ.


Слайд 23

Бодлого, дасгал Дараах 3 ?г??лэмжийн нэгийг нь сонож тайлбарла Х?н бол улс т?рийн амьтан /Аристотель Улс т?р бол хамт амьдрах урлаг /Платон Платон “Т?р улс оршиход наад зах нь д?рв??с таван х?н хэрэгтэй гэж бичсэн байдаг.Тэрбээр ямар санааг илэрхийлсэн гэж бодож байна. вэ. Дараах ухагдахууныг асуултын хариулт гэж ?звэл та ба б?хэн асуултыг нь зохио А. Т?р Б. Улс т?р Дараах ухагдахуунуудаар нэг догол м?рт багтсан тайлбар бичнэ ?? А. Нийтийн ?йл хэрэг Б. Хамтын шийдвэр гаргах ?йл явц В. Т?рийн б?рэн эрх


Слайд 24

Эсээ бичих сэдв??д Т?рийн онцлог шинжийг монголын жишээн дээр тайлбарлах Т?рийн эрх мэдлийн онцлог шинж юу вэ. Монгол дахь т?рийн мэдлийн хувиарлалт ямар байна. Манай улс эрх з?йт т?ртэй юу ,социал т?ртэй юу. Парламентийн засаглал манай улсад тохирч байна уу Хэрвээ би Монгол улсын ер?нхийл?гч байсан бол “Т?рийн минь с?лд ?рш??” хэмээхийн учир


×

HTML:

Ссылка: