'

Системи вищої освіти у країнах Європи та Америки

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Системи вищої освіти у країнах Європи та Америки


Slide 1

План Загальні принципи формування систем вищої освіти європейських країн Системи вищої освіти окремих країн Вища освіта України Порівняльний аналіз систем вищої освіти


Slide 2

Структура вищої освіти Унітарна, або єдина, система, коли вища освіта забезпечується університетськими чи відповідними до них закладами (Італія, Іспанія, Австрія, Фінляндія, Швеція та країни, що належали до соціалістичного табору) Бінарна, або подвійна, система з традиційним Університетським сектором, що так чи інакше опирається на концепцію Humboldt університету та на окремий неуніверситетський сектор вищої освіти (Бельгія, Велиткобританія, Греція, Данія, Ірландія, Нідерланди, Норвегія, Німеччина, Франція, Швейцарія)


Slide 3

Завдання для ВНЗ із професійно орієнтованими програмами Запропонувати професійно орієнтовані та економічно вигідні типи освіти для задоволення потреб ринку праці Забезпечити потреби зростаючої кількості вступників без істотного збільшення урядових витрат на вищу освіту Запропонувати передусім програми, орієнтовані на викладання, в яких частково використовуватимуться дослідження прикладного характеру Поновлення та покращення вже існуючої професійно орієнтованої освіти


Slide 4

Система вищої освіти Великобританії Загальне керівництво вищою освітою Міністерство освіти і науки ( реалізує політику в галузі вищої освіти через ради університетських фондів Англії, Шотландії та Уельсу, до складу яких входять представники закладів вищої освіти з регіонів, шкіл і ліцеїв, роботодавців)


Slide 5

Ступенева кваліфікація - бакалавр Ветеринарія та медицина (5-6 років навчання) Архітектурні, інженерні спеціальності, менеджмент (3-4 роки навчання) Гуманітарні, природничі, педагогічні спеціальності (2-3 роки навчання)


Slide 6

Магістерський ступінь 2-3 роки викладання 2-3 роки досліджень при достатньо глибокому вивченні однієї чи групи суміжних дисциплін


Slide 7

Найпоширеніші кваліфікації магістерських ступенів Магістр мистецтв Магістр наук Магістр бізнесу та управління Магістр права


Slide 8

Докторський рівень Доктор філософії Магістр філософії


Slide 9

Вища освіта Франції ІІІ цикл: 1 рік вузькофахового навчання – диплом з вищої спеціалізованої освіти (DESS); до 2-х років навчання – диплом поглибленого навчання (DEA) з допуском на навчання у докторській студії І-й цикл: загальна вища освіта; триває 2 роки з присвоєнням 1-ї академічної кваліфікації (проміжний диплом DEUG – отримують 54% студентів) ІІ цикл: поглиблення академічної кваліфікації і фахової підготовки (2-3 роки); І стадія – licenc ІІ стадія - maitrsse (академічний і професійний компоненти)


Slide 10

Заклади Франції із селективним зарахуванням Підготовчі курси: готують до вступу через жорсткий конкурс у популярні Вищі (Великі) Школи Університетський технологічний інститут: 2 роки навчання – професійна кваліфікація (технологічний диплом) Секції вищих техніків: 2 роки навчання – посвідчення “вищого техніка” Спеціалізована (вища) профшкола


Slide 11

Вища освіта США ІІІ рівень – доктор філософії 3-5 років навчання в аспірантурі або докторських студіях ІІ рівень – магістр (1–2 роки навчання) Вимоги: написання тез (наукової роботи), складання іспиту з іноземної мови, засвідчення вміння використовувати комп`ютери та бази даних, заключні екзамени І рівень – бакалавр: 4 роки навчання – академічна кваліфікація (диплом бакалавра мистецтв або наук)


Slide 12

Вищі навчальні заклади США Заклади післясередньої освіти (1-3 роки навчання - сертифікат про професійні вміння або присвоєння асоційованого ступеня з правом навчання за бакалаврськими програмами) Місцеві і молодші коледжі (2 роки навчання - асоційований ступінь або професійна ліцензія) Коледжі вільних мистецтв (диплом бакалавра з домінуючим академічним та мінімальним професійним наповненням) Загальноосвітні коледжі з присвоєнням диплома як бакалавра, так і магістра (підготовка вчителів; бізнесменів; фахівців, діяльність яких вимагає диплома магістра) Незалежні професійні школи з бакалаврським або магістерським рівнем дипломів у сферах технології, мистецтв тощо Університети з правом підготовки докторів за усіма циклами навчання


Slide 13

Оцінювання викладачів проводиться щороку за основними параметрами: наукова продукція, якість викладання, характер та обсяг позанавчальної роботи Ієрархія викладачів у вищій школі США асоційовані професори професори інструктори професори асистенти лектори


Slide 14

Вища освіта Японії І цикл: бакалаврат – 4 роки навчання, окрім медичних спеціальностей (6 років навчання) ІІ цикл: магістерська програма – 2 роки навчання (поступає 1-2 бакалаври із 20-30) ІІІ цикл: докторантура – 5-6 років навчання (написати дисертацію і здати екзамени)


Slide 15

Особливості японської системи підготовки фахівців Випускник японського університету чи технічного ВНЗ продовжує навчатися ще кілька місяців на своєму робочому місці Самоосвіта фахівця не припиняється протягом всіх років його роботи (національний центр тестів забезпечує усіх роботодавців необхідними комплектами тестів з метою проведення регулярної перевірки професійного зростання працівників)


×

HTML:

Ссылка: