'

Лекция 5 Ноември, 2008

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Система 6Plus4u 1 Лекция 5 Ноември, 2008 Стефан Дражев, Икономически университет-Варна каб. 510 5-та


Slide 1

Система 6Plus4u 2 План на лекция 7-ма Каква беше темата на предходната лекция? Каква е темата на днешната лекция? DIGGDra (любопитни факти от ИКТ) 6PlusPodCast Спешно да извършим през… Литература Въпроси и отговори


Slide 2

Система 6Plus4u 3 Тема на днешната лекция Реалистични изображения – 3d Max Studio & Photoshop http://www.human-anatomy-for-artist.com/free/free_samples.htm http://www.female-anatomy-for-artist.com/ http://www.tutoriale.cba.pl/tutoriale/clothq.part01.rar (“обличане” на 3D модел) http://www.tutorialized.com/tutorial/Global-Ilumination/4849


Slide 3

Система 6Plus4u 4 Тема на днешната лекция Реалистични изображения – BLENDER – Свободен софтуер http://www.blender.org Българска версия - http://wiki.blender.org/index.php/Doc:BG/Manual/Introduction/History


Slide 4

Система 6Plus4u 5 Реалистични изображения -1 За основа на лекцията – работите на корейската художничка Sea Lee www.cgsociety.org


Slide 5

Система 6Plus4u 6 Реалистични изображения -2 ©Sea Lee


Slide 6

Система 6Plus4u 7 Реалистични изображения -3 ©Sea Lee


Slide 7

Система 6Plus4u 8 Реалистични изображения -4 ©Sea Lee


Slide 8

Система 6Plus4u 9 Реалистични изображения -5 ©Sea Lee


Slide 9

Система 6Plus4u 10 Реалистични изображения -5 ©Sea Lee


Slide 10

Система 6Plus4u 11 Реалистични изображения -6 ©Sea Lee


Slide 11

Система 6Plus4u 12 Да се учим от най-добрите ©Боряна


Slide 12

Система 6Plus4u 13 Използвайте учебния филм Modeling http://www.tutoriale.cba.pl/tutoriale/clothq.part01.rar


Slide 13

Система 6Plus4u 14 3d Анимация с Flash


Slide 14

3D анимация на обект-1 Система 6Plus4u 15 Ротация по X Ротация по Y Ротация по Z


Slide 15

3D анимация на обект-2 Система 6Plus4u 16 Ротация по X


Slide 16

3D анимация на обект-3 Система 6Plus4u 17 Ротация по Y


Slide 17

3D анимация на обект-4 Система 6Plus4u 18 Ротация по Z


Slide 18

3D анимация на обект-5 Система 6Plus4u 19


Slide 19

3D анимация на обект-6 Система 6Plus4u 20


Slide 20

3D анимация на обект-7 Система 6Plus4u 21


Slide 21

3D анимация на обект-8 Система 6Plus4u 22


Slide 22

Система 6Plus4u 23 ПРЕДСТАВИ задания по “Компютърна графика” Задание 1: Разработване на лого/емблема; Задание 2: Разработване на анимиран банер; Задание 3: Разработване на рекламна брошура; Задание 4: Графическо оформление на бизнес тренд анализ; Задание 5: Публикуване на графичните файлове, разработени от студента, в личен сайт.


Slide 23

Система 6Plus4u 24 DIGGDra (любопитни факти от КомпГр): Хора с ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН принос в CG Запомнете! O O Soa Lee, S. KOREA O And more…


Slide 24

Система 6Plus4u 25 6PlusPodCast Мултимедия в учебния процес Да видим учебния филм От SIGGRAPH архива www.siggraph.org Music & More: iGuitar


Slide 25

Система 6Plus4u 26 Какво спешно трябва да извършим през настоящата седмица? ПОСЛЕДЕН СРОК ЗА Задание 2 Да работим по Задание 3-4-5-6


Slide 26

Система 6Plus4u 27       Литература От учебния CD-ROM 6Plus4u От сайта www.6plus4u.eu ИЛИ www.bultima.net/bambo ИЛИ www.bultima.net/wordpress От електронния форум От други сайтове/учебници


Slide 27

Система 6Plus4u 28 Въпроси...?


×

HTML:

Ссылка: