'

Бататгал хичээл

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Бататгал хичээл Х?гжм?? сонсоод т?рс?н сэтгэгдлээ д?рсэлж зурагаар илэрхийлээрэй. Ямар х?гжмийн зэмсгээр х?гжимд?ж байна вэ?


Слайд 1

Бататгал хичээл


Слайд 2

Бататгал хичээл


Слайд 3

Тэр юу вэ? Зандан модон нуруутай Загал могойн арьстай.


Слайд 4

Шинэ хичээл


Слайд 5

Шударга х?гжим Шударгаар х?гжимд?х?д нэг гар ?ргэлж чавхдасыг дарж шударгалах тул шударга гэж нэрлэжээ. 15-р зууны ?ед Тогоонт?м?р хааны ордонд хэрэглэж байсан Пи-па гэж нэрлэгддэг байжээ.


Слайд 6

Б?тэц Бага , дунд, их гарын гэж 3 янз байдаг. Дээд тэвх, чавхдас, чих, толгой, иш,цар, цохиур, товч, доод тэвх гэсэн б?тэцтэй.


Слайд 7

Б?тэц Дээд тэвх нь: Чавхдасыг их биеийг х?ндийр??лэх ??рэгтэй. Чавхдас нь: Авиа ??сгэх ??рэгтэй. Чих нь: Чавхдасыг х?гл?х ??рэгтэй. Толгой нь: Чангалуур буюу чихийг тогтоох ??рэгтэй. Иш нь: Хатуу модоор хийгддэг, шударч гулсахад тохиромжтой. Цар нь: Царны 2 талыг могойн арьсаар ширлэдэг нь дуу дамжуулах ??рэгтэй. Товч нь: Ишийг холхиулахг?й байх ??рэгтэй. Доод тэвх нь: Хулсаар хийдэг ?нд?р нь 8 мм,?рг?н нь 2,5 см


Слайд 8

Х?гл?г?? Шударга х?гжим нь 3 чавхдастай б?г??д нарийнаас нь эхлэн 1,2,3 гэж дугаарлана. 1-р утас нь соль нотоор, 2-р утсыг ре, 3-р утсыг соль нотоор тус тус х?гл?д?г. Шударга х?гжмийн нот бичигдсэнээсээ октав доор дуугардаг тул т??ний хамгийн б?д??н авиа нь их октавын соль нот юм.


Слайд 9

Багтаамж Бага октавын соль нотноос 3 октавын соль нот х?ртэл дуугарах х?чин чадалтай. Шударга х?гжим нь ардын, зохиолын, сонгодог б?тээлийн алинтай нь ч гоцлол, ц??х??л, найрал х?гжмийн б?рэлдэх??нтэй хамсран тоглогдох боломжтой, сэргэлэн цоглог ?нг? аястай х?гжим юм.


Слайд 10

Сонсох х?гжим Нэр...? Х?гжмийн зэмсэг..? Аялгууны шинж т?рх? Аялгууны х?ч? Аялгууны хурд? ?нг? будаг?


Слайд 11

Унаган жороо / шударгын гоцлол/


Слайд 12

Д?рслэл


Слайд 13

Д?рслэл


Слайд 14

Д?рслэл


Слайд 15

Шинэ дуу


Слайд 16

Шинэ дуу


Слайд 17

Д?гнэлт Шударга х?гжмийн тухай. Б?тэц зохион байгуулалт. Х?г х?гл?г??. Багтаамж. Х?гжмийн д?рслэл.


Слайд 18

Ардын х?гжмийн зэмсэг “Шударга” Хамрах х?рээ: БЗД. 84-р сургууль 9в анги


Слайд 19

Хичээлд Оролцох журам Хичээлд идэвхтэй оролцох Найз н?х?д, багшаа х?ндэтгэх Найрсаг байх Сэдвийн х?рээнд ч?л??тэй харилцан ярилцах Бие биенээ сонсох Багаар хамтран ажиллах


Слайд 20

Зорилго: Ардын х?гжмийн зэмсэгт зориулсан б?тээлийг шударга х?гжмийн зэмсгээр дамжуулан таньж мэдэн, сонсож ялгасан.


Слайд 21

Зорилт: К1: Ардын х?гжмийн зэмсэг болох шударга х?гжмийн тухай мэдэх. К2: Шударга х?гжмийн зэмсгийг мэдсэнээр гоцлолд зориулсан уран б?тээлээс сонсох. К3: Шударга х?гжмийн зэмсгийн б?тэц зохион байгуулалт, х?г х?гл?г??, багтаамжийг нэрлэж, ялгаж чаддаг болох. К4: Х?гжмийн уран б?тээлийг ойлгосноор ардын х?гжмийн урлагийн баялаг ?в сан ?нэт з?йлсийг х?ндлэх, бишрэх


Слайд 22

Гэрийн даалгавар


Слайд 23

Гэрийн даалгавар info@mon-ensemble.mn хаягаар сонирхолтой мэдээ мэдээллийг олж аваарай.


Слайд 24

Гэрийн даалгавар “Унаган жороо” шударгын гоцлол хэн гэдэг х?гжмийн зохиолчийн б?тээл вэ?


Слайд 25

Баярлалаа х??хд??д ээ


×

HTML:

Ссылка: