'

Бататгал хичээл

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Бататгал хичээл Х?гжм?? сонсоод т?рс?н сэтгэгдлээ д?рсэлж зурагаар илэрхийлээрэй. Ямар х?гжмийн зэмсгээр х?гжимд?ж байна вэ?


Slide 1

Бататгал хичээл


Slide 2

Бататгал хичээл


Slide 3

Тэр юу вэ? Зандан модон нуруутай Загал могойн арьстай.


Slide 4

Шинэ хичээл


Slide 5

Шударга х?гжим Шударгаар х?гжимд?х?д нэг гар ?ргэлж чавхдасыг дарж шударгалах тул шударга гэж нэрлэжээ. 15-р зууны ?ед Тогоонт?м?р хааны ордонд хэрэглэж байсан Пи-па гэж нэрлэгддэг байжээ.


Slide 6

Б?тэц Бага , дунд, их гарын гэж 3 янз байдаг. Дээд тэвх, чавхдас, чих, толгой, иш,цар, цохиур, товч, доод тэвх гэсэн б?тэцтэй.


Slide 7

Б?тэц Дээд тэвх нь: Чавхдасыг их биеийг х?ндийр??лэх ??рэгтэй. Чавхдас нь: Авиа ??сгэх ??рэгтэй. Чих нь: Чавхдасыг х?гл?х ??рэгтэй. Толгой нь: Чангалуур буюу чихийг тогтоох ??рэгтэй. Иш нь: Хатуу модоор хийгддэг, шударч гулсахад тохиромжтой. Цар нь: Царны 2 талыг могойн арьсаар ширлэдэг нь дуу дамжуулах ??рэгтэй. Товч нь: Ишийг холхиулахг?й байх ??рэгтэй. Доод тэвх нь: Хулсаар хийдэг ?нд?р нь 8 мм,?рг?н нь 2,5 см


Slide 8

Х?гл?г?? Шударга х?гжим нь 3 чавхдастай б?г??д нарийнаас нь эхлэн 1,2,3 гэж дугаарлана. 1-р утас нь соль нотоор, 2-р утсыг ре, 3-р утсыг соль нотоор тус тус х?гл?д?г. Шударга х?гжмийн нот бичигдсэнээсээ октав доор дуугардаг тул т??ний хамгийн б?д??н авиа нь их октавын соль нот юм.


Slide 9

Багтаамж Бага октавын соль нотноос 3 октавын соль нот х?ртэл дуугарах х?чин чадалтай. Шударга х?гжим нь ардын, зохиолын, сонгодог б?тээлийн алинтай нь ч гоцлол, ц??х??л, найрал х?гжмийн б?рэлдэх??нтэй хамсран тоглогдох боломжтой, сэргэлэн цоглог ?нг? аястай х?гжим юм.


Slide 10

Сонсох х?гжим Нэр...? Х?гжмийн зэмсэг..? Аялгууны шинж т?рх? Аялгууны х?ч? Аялгууны хурд? ?нг? будаг?


Slide 11

Унаган жороо / шударгын гоцлол/


Slide 12

Д?рслэл


Slide 13

Д?рслэл


Slide 14

Д?рслэл


Slide 15

Шинэ дуу


Slide 16

Шинэ дуу


Slide 17

Д?гнэлт Шударга х?гжмийн тухай. Б?тэц зохион байгуулалт. Х?г х?гл?г??. Багтаамж. Х?гжмийн д?рслэл.


Slide 18

Ардын х?гжмийн зэмсэг “Шударга” Хамрах х?рээ: БЗД. 84-р сургууль 9в анги


Slide 19

Хичээлд Оролцох журам Хичээлд идэвхтэй оролцох Найз н?х?д, багшаа х?ндэтгэх Найрсаг байх Сэдвийн х?рээнд ч?л??тэй харилцан ярилцах Бие биенээ сонсох Багаар хамтран ажиллах


Slide 20

Зорилго: Ардын х?гжмийн зэмсэгт зориулсан б?тээлийг шударга х?гжмийн зэмсгээр дамжуулан таньж мэдэн, сонсож ялгасан.


Slide 21

Зорилт: К1: Ардын х?гжмийн зэмсэг болох шударга х?гжмийн тухай мэдэх. К2: Шударга х?гжмийн зэмсгийг мэдсэнээр гоцлолд зориулсан уран б?тээлээс сонсох. К3: Шударга х?гжмийн зэмсгийн б?тэц зохион байгуулалт, х?г х?гл?г??, багтаамжийг нэрлэж, ялгаж чаддаг болох. К4: Х?гжмийн уран б?тээлийг ойлгосноор ардын х?гжмийн урлагийн баялаг ?в сан ?нэт з?йлсийг х?ндлэх, бишрэх


Slide 22

Гэрийн даалгавар


Slide 23

Гэрийн даалгавар info@mon-ensemble.mn хаягаар сонирхолтой мэдээ мэдээллийг олж аваарай.


Slide 24

Гэрийн даалгавар “Унаган жороо” шударгын гоцлол хэн гэдэг х?гжмийн зохиолчийн б?тээл вэ?


Slide 25

Баярлалаа х??хд??д ээ


×

HTML:

Ссылка: