'

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА UNIX

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА UNIX Права доступу до файлів Посилання Керування роботами - роботи і процеси Монтування файлових систем Консольне програмне забезпечення Дисципліна “Операційні системи”. Лекція 6. Викладач: Осадчий В.В.


Слайд 1

Робота з правами доступу /home/student/foo# ls -l stuff -rw-r--r-- 1 student users 505 Mar 13 19:05 stuff /home/student/foo#


Слайд 2

Зміна прав доступу chmod chmod {a,u,g,o}{+,-}{r,w,x} <filenames> chmod a+r stuff chmod +r stuff chmod og-x stuff chmod u+rwx stuff chmod o-rwx stuff


Слайд 3

Тверді посилання # ln foo bar # rm foo # ls -l foo bar -rw-r--r-- 2 root root 12 Aug 5 16:51 bar -rw-r--r-і 2 root root 12 Aug 5 16:50 foo #


Слайд 4

Символічні посилання # ln -s foo bar # ls -l foo bar lrwxrwxrwx 1 root root 3 Aug 5 16:51 bar -> foo -rw-r--r-і 1 root root 12 Aug 5 16:50 foo #


Слайд 5

Роботи і процеси /home/student# ps PID TT STAT TIME COMMAND 24 3 S 0:03 (bash) 161 3 R 0:00 ps /home/student# /home/student# yes > /dev/null & [1] 164 /home/student# /home/student# jobs [1]+ Running yes >/dev/null & /home/student# /home/student# kill %1 /home/student# kill 164 еквівалентна /home/student# kill %1


Слайд 6

Монтування файлових систем # mount -t msdos /dev/fd0 /mnt # umount /mnt Команди-скорочення для монтування різних файлових систем. mount msdos mount ntfs mount cd9660 mount ext2fs Файли пристроїв /dev/fd0, /dev/fd1 – floppy-drives /dev/adDs (D - диск, R - розділ) /dev/ad0s2 (другий розділ на першому диску (primary master))


Слайд 7

Консольне програмне забезпечення tar (tape archive recorder) – базовий архіватор tar <options> <file1> ... <file> # tar cvf backup.tar /etc # tar xvf backup.tar # tar cvf backup.tar /etc/hosts /etc/group /etc/passwd # cd / # tar xvf backup.tar # cd /etc # tar cvf hosts group passwd # tar tvf backup.tar # gzip -9 backup.tar # tar cvf backup.tar /etc # gzip -9 backup.tar # gunzip backup.tar.gz # tar xvf backup.tar # tar cvf - /etc | gzip -9c > backup.tar.gz # gunzip -c backup.tar.gz | tar xvf # tar cvfz backup.tar.gz /etc еквівалентна # tar cvf backup.tar /etc # gzip backup.tar


Слайд 8

Консольне програмне забезпечення Стиск за допомогою tar: tar cvf <archive.tar> <file_or_dir1> <file_or_dir2> ... Стиск, використовуючи gzip: tar czvf <archive.tgz> <file_or_dir1> <file_or_dir2> ... Стиск tar-архіву за допомогою gzip: gzip archive.tar Одержуємо файл archive.tar.gz Стиск tar-архіву за допомогою bzip2: bzip2 archive.tar Одержуємо файл archive.tar.bz2 Розпакування tar-архіву tar xvf <archive.tar> [file_to_extract] Розпакування tar.gz-архіву tar xzvf <archive.tar.gz> [file_to_extract] Розпакування gzip-архіву gunzip <archive.gz> Розпакування bzip2-архіву bzip2 -d <archive.bz2>


Слайд 9

Файловий менеджер Midnight Commander


Слайд 10

Текстовий редактор Vi


Слайд 11

Робота в Інтернет lynx wget


Слайд 12

Мультимедіа mplayer


Слайд 13

Теми для самостійного вивчення icc.melitopol.net/learn – Операційні системи ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА WINDOWS Программа Проводник Настройка среды Windows Стандартные прграммы прикладного назначения Стандартные программы служебного назначения


×

HTML:

Ссылка: