'

УСЛОВНО ИЗРАВНЕНИЕ НА ПЛАНОВИ/ДВУМЕРНИ МРЕЖИ. ОСНОВНИ ФИГУРИ

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

УСЛОВНО ИЗРАВНЕНИЕ НА ПЛАНОВИ/ДВУМЕРНИ МРЕЖИ. ОСНОВНИ ФИГУРИ


Слайд 1

ОСНОВНИ ФИГУРИ Триъгълник Централна фигура Геодезически четириъгълник Венечна система


Слайд 2

1. УСЛОВНО ИЗРАВНЕНИЕ НА ОТДЕЛЕН ТРИЪГЪЛНИК


Слайд 3

a b c ?1 ?2 ?3


Слайд 4


Слайд 5


Слайд 6

1. УСЛОВНО ИЗРАВНЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНА СИСТЕМА


Слайд 7


Слайд 8


Слайд 9


Слайд 10


Слайд 11


Слайд 12


Слайд 13


Слайд 14

Развитието на една функция в Тейлоров ред в общ вид е F(X) = f{(x1+h1), {(x2+h2), . . ., {(xn+hn)} = f (x1, x2, . . . , xn) + + ?f/?x1.h1 + ?f/?x2.h2 + …+ ?f/?xn.hn + …


Слайд 15

sin {(1) + v1}. sin {(3) + v3}. sin {(5) + v5} F(X) = --------------------------- - 1 = 0 sin {(2) + v2}. sin {(4) + v4}. sin {(6) + v6} cos (1). sin (1). sin (3). sin (5) cos (2). sin (1). sin (3). sin (5) F(X) = F (0) + ----------------- v1- ------------------ v2 + sin (1). sin (2) . sin (4). sin (6) sin2 (2). sin (4). sin (6) cos (3). sin (3). sin (1). sin (5) cos (4). sin (1). sin (3). sin (5) + ----------------- v3 - ------------------ v4 + . . . = 0 sin (3). sin (2) . sin (4). sin (6) sin2 (4). sin (4). sin (6) Където sin (1). sin (3). sin (5) F (0) = ------------- sin (2) . sin (4). sin (6)


Слайд 16

Означаваме : ctg (i) / ?cc = ?i , където ?cc = 636620 Тогава за страничното уравнение в окончателен линеен вид се получава ?1 v1 - ?2v2 + ?3v3 - ?4v4 + ?5v5 - ?6v6 + w = 0 Така условните уравнения за по-голямата централна система ще бъдат


Слайд 17


Слайд 18


Слайд 19


Слайд 20

Общ вид на нормалните уравнения на корелатите : [aa]K1 + [ab]K2 + [ac]K3 + . . . . . . . . . + [ar]Kr + w1 = 0 [ab]K1 + [bb]K2 + [bc]K3 + . . . . . . . . . + [br]Kr + w2 = 0 [ac]K1 + [bc]K2 + [cc]K3 + . . . . . . . . . + [cr]Kr + w3 = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ar]K1 + [br]K2 + [cr]K3 + . . . . . . . . . . + [rr]Kr +wr = 0 vi = ai K1 + bi K2 + ci K3+ . . . . . + ri Kr me = ± v[vv] / r


Слайд 21

[aa/p]K1 + [ab/p]K2 + [ac/p]K3 + . . . . . . . . . + [ar/p]Kr + w1 = 0 [ab/p]K1 + [bb/p]K2 + [bb/p]K3 + . . . . . . . . . + [br/p]Kr + w2 = 0 [ac/p]K1 + [bc/p]K2 + [cc/p]K3 + . . . . . . . . . + [cr/p]Kr + w3 = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ar/p]K1 + [br/p]K2 + [cr/p]K3 + . . . . . . . . . . + [rr/p]Kr + wr = 0 vi = ai/pi K1 + bi/pi K2 + ci/pi K3+ . . . . . + ri/pi Kr me = ± v[pvv] / r


Слайд 22


Слайд 23


Слайд 24

1. УСЛОВНО ИЗРАВНЕНИЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ЧЕТИРИЪГЪЛНИК


Слайд 25


Слайд 26


Слайд 27


Слайд 28


Слайд 29


Слайд 30


Слайд 31


Слайд 32

1. УСЛОВНО ИЗРАВНЕНИЕ НА ВЕНЕЧНА СИСТЕМА


Слайд 33


Слайд 34


Слайд 35


Слайд 36


Слайд 37


Слайд 38


Слайд 39


Слайд 40


Слайд 41


Слайд 42

1. УСЛОВНО ИЗРАВНЕНИЕ СВОБОДНИ ЪГЛОВИ МРЕЖИ С ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА БАЗА


Слайд 43


Слайд 44


Слайд 45


×

HTML:

Ссылка: