'

Asula (1)

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Asula (1) Loodusopetus 6.klass Irina Zikina O. Ivanova


Slide 1

Asulate tuubid Asulaks nimetatakse omaette asuvat eluhoonete ja ouede ruhma Eestis on 3000 kula Talu Linnaline asula Maa-asula Kula Linn maa-asulad linnalised asulad


Slide 2

Типы населенных пунктов Населенный пункт – отдельно расположенная группа жилых зданий и дворов В Эстонии 3000 населенных пунктов Хутор Поселок городского типа Поселок сельского типа Деревня Город Населенные пункты сельского типа Населенные пункты городского типа


Slide 3

Kulade tuubid Hajakula (kogu Eesti) Sumbkula (Pohja-Eesti, saared) Ahelkula (Tartumaa , Jogevamaa, mererannik) Tanavkula (Peipsi jarv, Setu,) Maastik, ajaloolised traditsioonid Рассеянная деревня Цепная деревня Уличная деревня Кучевая деревня


Slide 4

Eestis on 150 aleviku 47 linna Linn on toostuskeskus kaubanduskeskus kultuurikeskus hariduse ja teaduse keskus


Slide 5

Tingimused asula koosluses Loomulik keskkond Kunstilik keskkond Maa-asulad Aarelinnad Aarelinnaised aiamaad Linnalised asulad Uusehituste rajoonid Toosturjoonid Domineerib


Slide 6

Условия в сообществе населенного пункта Естественная среда Искусственная среда Сельские поселения Окраины городов Садовые пригороды Городские поселения Районы новостроек Промышленные районы Преобладает


Slide 7

Maastik muld veekogud ohk Kliima Pehmem Asula uldvaade L i n n Rohkem saastatud kui maa-asulates


Slide 8

Keerulised tingimused taimede kasvamiseks Mulla hapendumine Muldorganismide vaene koosseis Juurte vigastused Tolm,tahm Kahjulikud gaasid, murkained Hapuvihmad Kaudsed vigastused Otsesed vigastused Samblikud on ohu puhtuse indikaatorid.


Slide 9

Условия для роста растений - сложные Окисление почвы Бедный состав почвенных организмов Повреждение корней Пыль, сажа Вредные газы, ядовитые вещества Кислотные дожди Косвенные повреждения Непосредственные повреждения Лишайники – индикаторы чистоты воздуха


Slide 10

Tingimused loomade eluks Tingimused inimese tervise jaoks Vaikesed loomad Linnud Putukad Mura Stress Saastatud ohk


Slide 11

Munad Vastne Valmik Osaline putuka muutumine Vastne on valmiku sarnane 5 korda verd imeda


×

HTML:

Ссылка: