'

Зохиолч эхийн гол санааг аль хэсэгт ил?? тод гаргаж ?гс?н бэ.

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Зохиолч эхийн гол санааг аль хэсэгт ил?? тод гаргаж ?гс?н бэ. А. Орчлонгийн цаг хугацаа ..........................ухаан цаг 2 уралдаж байна Б.Ерт?нц хувирч цаг ?нг?р?х .....................явж л байна. в. Би т?рс?н................................торойн хэвтэнэ. г.Ерт?нц хувирч цаг ?нг?р?х .....................явж л байна.


Слайд 1

2. Эхийг цогцолбороор з?в заагласан хэсгийг олоорой. А . Би т?рс?н гэрийнхээ буурь дээр зогсож байв ............хорвоогоос халин оддог жамтай. Орчлонгийн цаг хугацаа гэгч ........ухаан цаг 2 уралдаж байна.гэсэн 2 цогцолбор. б. Би т?рс?н гэрийнхээ буурь дээр зогсож байв.................................Ухаан цаг 2 уралдаж байна. Гэсэн нэг цогцолбор в. . Би т?рс?н гэрийнхээ буурь дээр зогсож байв ...........чулууг элэгдтэл явж л байна. ?в?лж??ний минь хаяагаар урсдаг.................халин оддог жамтай. Орчлонгийн цаг хугацаа гэгч .........аугаа х?чин оршино. Миний бодол амьсгал ..............ухаан цаг 2 уралдаж байна. Гэсэн д?рв?н цогцолбор. г. г. Би т?рс?н гэрийнхээ буурь дээр зогсож байв...........чулууг элэгдтэл явж л байна. ?в?лж??ний минь хаяагаар урсдаг.........аугаа х?чин оршино. Миний бодол амьсгал ..........ухаан цаг 2 уралдаж байна. Гэсэн 3 –н цогцолбор.


Слайд 2

А. Орчлонгийн цаг хугацаа гэгч ..........................ухаан цаг 2 уралдаж байна


Слайд 3

А . Би т?рс?н гэрийнхээ буурь дээр зогсож байв ............хорвоогоос халин оддог жамтай. Орчлонгийн цаг хугацаа гэгч ........ухаан цаг 2 уралдаж байна.гэсэн 2 цогцолбор.


Слайд 4

3. Цогцолбор б?рийн тулгуур ?г??лбэрийг з?в з?йчилсэн хэсгийг олоорой А. Ерт?нц хувирч цаг ?нг?р?х нь амархан атал х?ний амьдрал нэг бодлын их л урт ажээ. Цагийг з?рхэндээ оруулж болдогг?й хатуу хуультай хорвоод ?нг?рс?нтэй, одоотой бас ирээд?йтэй явах юутай зол заяа вэ. Гэсэн 2 ?г??лбэр Б. Ерт?нц хувирч цаг хугацаа ?нг?р?х нь амархан атал х?ний амьдрал нэг бодлын эх л урт ажээ. Мод ч гэсэн жиг??ртэн ч гэсэн цагаа ирэхээр хорвоогоос халин оддог жамтай. Орчлонгийн цаг хугацаа гэгч з?вх?н х?ний ухаанд л эхтэй эцэстэй билээ. Цагийг з?рхэндээ оруулж болдогг?й хатуу хуультай хорвоод ?нг?рс?нтэй одоотой бас ирээд?йтэй явах юутай зол заяа вэ. Гэсэн 4-н ?г??лбэр В. Би т?рс?н гэрийнхээ буурь дээр зогсож байв . Мод ч гэсэн жиг??ртэн ч гэсэн цагаа ирэхээр хорвоогоос халин оддог жамтай. Ухаан цаг 2 уралдаж байна. Гэсэн 3-н ?г??лбэр. Г. Наран мандахаас ?д х?ртэл эрдэнэ дагинын цагт т?рв??с эдгэх?йеэ бэрх ?вчин олон тусна. Гэж гавж ламбагуайн айлдсан тэр х?н одоо т?рс?н гэрийнхээ буурийг эдгэж тоонотынхоо чулууг элэгдтэл явж л байна. Гэсэн 1 ?г??лбэр


Слайд 5

А. Ерт?нц хувирч цаг ?нг?р?х нь амархан атал х?ний амьдрал нэг бодлын их л урт ажээ. Цагийг з?рхэндээ оруулж болдогг?й хатуу хуультай хорвоод ?нг?рс?нтэй, одоотой бас ирээд?йтэй явах юутай зол заяа вэ. Гэсэн 2 ?г??лбэр


Слайд 6

4. Эхийн тулгуур цогцолбор аль нь вэ. . а.Орчлонгийн цаг хугацаа гэгч.............................ухаан цаг 2 уралдаж байна гэсэн хэсэг. в.Би т?рс?н гэрийнхээ......................халин оддог жамтай гэсэн хэсэг г. Би т?рс?н гэрийнхээ ........................явж л байна гэсэн хэсэг б.Орчлонгийн цаг хугацаа гэгч .....................аугаа х?чин оршино.


Слайд 7

а.Орчлонгийн цаг хугацаа гэгч.............................ухаан цаг 2 уралдаж байна гэсэн хэсэг.


Слайд 8

5. Эхийн тулгуур ?г??лбэр аль нь вэ. А. Орчлонгийн цаг хугацаа гэгч з?вх?н х?ний ухаанд л эхтэй эцэстэй билээ Б. Ухаанд мэдрэгдэвч эрхэнд ордогг?йдээ т??ний аугаа х?чин оршино Г. Мод ч гэсэн жиг??ртэн ч гэсэн цагаа ирэхээр хорвоогоос халин оддог жамтай В.Цагийг з?рхэндээ оруулж болдогг?й хатуу хуультай хорвоод ?нг?рс?нтэй одоотой бас ирээд?йтэй явах юутай зол заяа вэ.


Слайд 9

В.Цагийг з?рхэндээ оруулж болдогг?й хатуу хуультай хорвоод ?нг?рс?нтэй одоотой бас ирээд?йтэй явах юутай зол заяа вэ.


Слайд 10

6. Эхийг 1. Баримт 2 Баримтаас ??дсэн бодрол гэсэн 2 хэсэгт з?в хуваасныг олоорой. Б. Би т?рс?н гэрийнхээ ....................амьсгалд минь шингэжээ Гэвч миний..............ухаан цаг 2 уралдаж байна. А. Би т?рс?н гэрийнхээ .........................чулуу торойн хэвтэнэ Ерт?нц хувирч .......ухаан цаг 2 уралдаж байна. Г.Би т?рс?н гэрийнхээ ......................явж л байна ?в?лж??ний минь хаяагаар ....................ухаан цаг 2 уралдаж байна. В.Би т?рс?н гэрийнхээ ......................халин оддог жамтай Орчлонгийн цаг хугацаа гэгч......................ухаан цаг 2 уралдаж байна.


Слайд 11

В.Би т?рс?н гэрийнхээ ......................халин оддог жамтай Орчлонгийн цаг хугацаа гэгч......................ухаан цаг 2 уралдаж байна.


Слайд 12

7. эхийг сэдэвтэй нь тохируулан гарчиглавал аль нь ил?? оновчтой вэ? А.Тоонотын минь чулуу . Б.Цагийн урсгал В.Ухаан цаг хоёр Г.Х?н т?рсний тэмдэг


Слайд 13

В.Ухаан цаг хоёр


Слайд 14

Б. Би т?рс?н гэрийнхээ ....................амьсгалд минь шингэжээ Гэвч миний..............ухаан цаг 2 уралдаж байна. А. Би т?рс?н гэрийнхээ .........................чулуу торойн хэвтэнэ Ерт?нц хувирч .......ухаан цаг 2 уралдаж байна. Г.Би т?рс?н гэрийнхээ ......................явж л байна ?в?лж??ний минь хаяагаар ....................ухаан цаг 2 уралдаж байна. В.Би т?рс?н гэрийнхээ ......................халин оддог жамтай Орчлонгийн цаг хугацаа гэгч......................ухаан цаг 2 уралдаж байна.


×

HTML:

Ссылка: