'

Особистість учителя, його основні характеристики. Особливості педагогічної діяльності

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Особистість учителя, його основні характеристики. Особливості педагогічної діяльності


Slide 1

План Роль і місце вчителя в суспільстві. Сучасні вимоги до особистості вчителя. Кваліфікаційна характеристика педагога. Шляхи набуття педагогічної професії.


Slide 2

Учитель В широкому у смислі слова – всі ті, хто готує підростаюче покоління до життя і праці. У вузькому смислі – спеціально підготовлені люди, які в навчальних закладах здійснюють педагогічний процес.


Slide 3

Основні давньогрецькі навчальні заклади школа граматиста школа кефариста


Slide 4

Марк Фабій Квінтіліан 135-96 р.р. до н.е. перший платний педагог


Slide 5

Учитель Це артист, але його слухачі й глядачі не аплодують йому; це скульптор, але його робіт ніхто не бачить; це лікар, його пацієнти дуже рідко дякують за лікування, та й загалом не хочуть лікуватися; це – батько і мати, але він не отримує належної кожному батькові частки синівської любові… Сухомлинський В.О.


Slide 6

Суспільні функції учителя Участь в громадському житті і його перетворенні. Зв’язок поколінь і часів. Передача соціального досвіду і кращих традицій. Сприяння створенню інтелектуального потенціалу і моральному очищенню суспільства.


Slide 7

Вимоги до вчителя Почуття обов’язку і відповідальності. Високий моральний облік. Любов до дітей, своєї професії. Глибоке і всебічне знання свого предмету. Знання педагогіки і психології. Творче ставлення до праці, вдосконалення педагогічної майстерності. Вміння керувати собою.


Slide 8

Види готовності до педагогічної діяльності Готовність до виховної роботи з учнями Готовність до навчальної роботи з учнями Готовність до педагогічного спілкування та професійного самовдосконалення


Slide 9

Аспекти педагогічної діяльності Фахово-методичні Світоглядно-культурологічні Психолого-педагогічні


Slide 10

Психолого-педагогічні Сформованість національної самосвідомості. Духовний розвиток. Високий рівень професійної підготовки. Мистецьке володіння словом Володіння дидактичними, організаторськими і іншими здібностями. Розвиток власної спостережливості.


Slide 11

Знання учителя Фізіологічні і психологічні Педагогічні і методичні Професійні і загальнонаукові


Slide 12

Пізнавальні Вміння вчителя Інформаційні Організаційні


Slide 13

Загальнолюдські якості учителя Альтруїстична життєва установка Стійкість, вміння переносити труднощі, втрати, незгоди і страждання як моральні так і фізичні Розум активність, допитливість Сміливість, рішучість, сила волі Товариськість, цікавість до людей, повага до них, дотримання етичних норм Любов до свободи, бажання бути незалежним


Slide 14

Основні поради молодим учителям учитель – це завжди оптиміст; діти – істоти парадоксальні, тому треба підходити до кожного педагогічного явища філософськи; все, що оточує нас – створене нами; не бійтеся зустрічі з дітьми; якщо діти вас виховують, не засмучуйтеся; не сперечайтеся з адміністрацією ; перше враження може залишитися на все життя; ніколи не йдіть на поводу у дітей; радійте від зустрічі з дітьми; не дуже надокучайте вашим учням; давайте своє тепло тим, кому це вкрай необхідно;


Slide 15

Основні поради молодим учителям якщо ви не знаєте, як вчинити, краще не поспішайте; учитель завжди повинен мати бадьорий настрій; учитель завжди повинен вітатися з дітьми; ви маєте знати вихованця, його життя, його почуття; визнавайте свої помилки, якщо їх допустили; займайтеся аутотренінгом; думати - основний обов’язок учителя; сприймайте свою учительську діяльність як продовження дитинства; добре, коли учитель розумний, непогано, коли добрий, але найкраше, коли учитель справедливий.


Slide 16

Шляхи набуття педагогічної професії Загальноосвітня підготовка Початкова психолого-педагогічна підготовка Початкова спеціальна підготовка Початкова психолого-педагогічна підготовка через навчально-виховні заклади Повна професійна підготовка через вищі навчальні заклади І, ІІ, ІІІ, IV рівня акредитації


×

HTML:

Ссылка: