'

Основні етапи розвитку комп'ютерної техніки. Характеристика різних поколінь комп'ютерів і перспективи розвитку комп'ютерної техніки.

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Основні етапи розвитку комп'ютерної техніки. Характеристика різних поколінь комп'ютерів і перспективи розвитку комп'ютерної техніки.


Slide 1

Актуалізація опорних знань Порівняйте


Slide 2

2. Укажіть пари відповідно рівних величин 1 024 байти 1 024 Кбайти 1 Мбайт 1 Кбайт


Slide 3

Інформатизація суспільства


Slide 4

Інформаційні технології – це сукупність методів та пристроїв, які використовуються людьми для обробки інформації. Інформатизація – масове впровадження комп'ютерів та інформаційних технологій в усі сфери життя Мета інформатизації: Поширення можливостей комунікації Забезпечення швидкого доступу до джерел інформації в будь-якій частині світу Забезпечення нових можливостей для отримання знань Підвищення продуктивності праці Поліпшення умов життя людей


Slide 5

Етапи розвитку обчислювальної техніки Механічний Електромеханічний Електронний З V тисячоліття до н.е. З середини XVII ст. З 90-х років XIX ст. З 90-х років XX ст. Ручний


Slide 6


Slide 7


Slide 8


Slide 9


Slide 10


Slide 11


Slide 12

Закріплення вивченого Характеристика поколінь обчислювальної техніки Еле…… Ш…. Об…. Прист…. Програмне ……


Slide 13

Домашнє завдання Прочитати конспект Підготувати доповіді-реферати: Галузі застосування ПК Характеристика різних поколінь ЕОМ Написати твір-роздум на тему: Комп'ютер майбутнього – який він?


×

HTML:

Ссылка: