'

Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації школи

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації школи


Слайд 1

План 1. Актуальність проблеми студентського самоврядування. 2. Суть, структура та форми роботи студентського самоврядування. 3. Впровадження студентського самоврядування в УДПУ. 4. Організація студентського самоврядування у високорозвинених країнах.


Слайд 2

Самоврядування – це самоорганізація громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питань життя в межах чинного законодавства


Слайд 3

Самоврядування у ВНЗ – це самостійна громадська діяльність студентів по реалізації функцій управління ВНЗ, яка визначається адміністрацією вузу і здійснюється студентами у відповідності з метою і завданнями, які стоять перед ними


Слайд 4

Демократизація Інтеграція в Європейське співтовариство Модернізація Студенство - "барометр суспільства" Цивілізованість Основні чинники утвердження студентського самоврядування


Слайд 5

Форми виконавчого органу самоврядування сенат парламент старостат студентська навчальна (наукова) частина студентський деканат студентська рада


Слайд 6

Функції студентського самоврядування організаторська виховна комунікативна


Слайд 7

Завдання органів студентського самоврядування: виконання студентами своїх обов’язків захист прав студентів гармонійний розвиток особистості формування навичок майбутнього організатора, керівника


Слайд 8

Права органів студентського самоврядування обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування звертатися до органів самоврядування з питань їх компетенції опротестовувати будь-які дії посадових осіб, якщо вони обмежують права або принижують гідність членів організації


Слайд 9

Обов’язки органів студентського самоврядування чітко дотримуватися Положення про студентське самоврядування виконувати рішення і вимоги студентського самоврядування, спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації


Слайд 10

Обов’язки органів студентського самоврядування Загальні збори колективу студентів (конференція) Студентська рада університету Студентські ради факультетів (інститутів) Старости курсів Громадські молодіжні об’єднання, студентські організації, товариства, клуби за інтересами Ради студентських академічних груп Студентські ради гуртожитків


Слайд 11

Структура студентського самоврядування факультету / інституту Загальні збори колективу студентів (конференція) Студентська рада факультету / інституту Голова студентської ради Заступник голови ради Заступник голови ради Сектор навчально-виховної роботи Сектор наукової роботи Сектор організації міжвузів-ських та міжнарод-них зв’язків Сектор культурно-масової роботи Сектор організації спортивної роботи Сектор інфор-мації Заступник голови ради (голова студради гуртожитку) Громадські молодіжні об’єднання, студентські організації, товариства, клуби за інтересами Студентська рада гуртожитку Старости курсів Ради студентських академічних груп


Слайд 12

Структура самоврядування студентської академічної групи


Слайд 13

Структура студентського самоврядування в гуртожитку


Слайд 14

Структура студентської ради УДПУ Голова студради Заступник голови студради Навчально-науковий сектор Культурно-просвітницький та виховний сектори Правовий сектор Соціально-побутовий сектор Спортивно-оздоровчий сектор Пресс-служба Студентська рада гуртожитку Житлово-побутовий сектор Санітарно-естетичний сектор Сектор громадського порядку Студклуб


×

HTML:

Ссылка: