'

Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації школи

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації школи


Slide 1

План 1. Актуальність проблеми студентського самоврядування. 2. Суть, структура та форми роботи студентського самоврядування. 3. Впровадження студентського самоврядування в УДПУ. 4. Організація студентського самоврядування у високорозвинених країнах.


Slide 2

Самоврядування – це самоорганізація громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питань життя в межах чинного законодавства


Slide 3

Самоврядування у ВНЗ – це самостійна громадська діяльність студентів по реалізації функцій управління ВНЗ, яка визначається адміністрацією вузу і здійснюється студентами у відповідності з метою і завданнями, які стоять перед ними


Slide 4

Демократизація Інтеграція в Європейське співтовариство Модернізація Студенство - "барометр суспільства" Цивілізованість Основні чинники утвердження студентського самоврядування


Slide 5

Форми виконавчого органу самоврядування сенат парламент старостат студентська навчальна (наукова) частина студентський деканат студентська рада


Slide 6

Функції студентського самоврядування організаторська виховна комунікативна


Slide 7

Завдання органів студентського самоврядування: виконання студентами своїх обов’язків захист прав студентів гармонійний розвиток особистості формування навичок майбутнього організатора, керівника


Slide 8

Права органів студентського самоврядування обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування звертатися до органів самоврядування з питань їх компетенції опротестовувати будь-які дії посадових осіб, якщо вони обмежують права або принижують гідність членів організації


Slide 9

Обов’язки органів студентського самоврядування чітко дотримуватися Положення про студентське самоврядування виконувати рішення і вимоги студентського самоврядування, спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації


Slide 10

Обов’язки органів студентського самоврядування Загальні збори колективу студентів (конференція) Студентська рада університету Студентські ради факультетів (інститутів) Старости курсів Громадські молодіжні об’єднання, студентські організації, товариства, клуби за інтересами Ради студентських академічних груп Студентські ради гуртожитків


Slide 11

Структура студентського самоврядування факультету / інституту Загальні збори колективу студентів (конференція) Студентська рада факультету / інституту Голова студентської ради Заступник голови ради Заступник голови ради Сектор навчально-виховної роботи Сектор наукової роботи Сектор організації міжвузів-ських та міжнарод-них зв’язків Сектор культурно-масової роботи Сектор організації спортивної роботи Сектор інфор-мації Заступник голови ради (голова студради гуртожитку) Громадські молодіжні об’єднання, студентські організації, товариства, клуби за інтересами Студентська рада гуртожитку Старости курсів Ради студентських академічних груп


Slide 12

Структура самоврядування студентської академічної групи


Slide 13

Структура студентського самоврядування в гуртожитку


Slide 14

Структура студентської ради УДПУ Голова студради Заступник голови студради Навчально-науковий сектор Культурно-просвітницький та виховний сектори Правовий сектор Соціально-побутовий сектор Спортивно-оздоровчий сектор Пресс-служба Студентська рада гуртожитку Житлово-побутовий сектор Санітарно-естетичний сектор Сектор громадського порядку Студклуб


×

HTML:

Ссылка: