'

З грец. Система означає ціле, утворене з окремих частин Інформаційна система – це система, яка здійснює або в якій відбуваються інформаційні процеси. Наприклад: Телебачення – збирання та поширення інформації. Мережа мобільного зв’язку – передавання інформації. Цифровий фотоапарат – обробка та зберігання інформації. Комп’ютер – майже всі інформаційні процеси Чи є людина інформаційною системою?

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Інформатика 9 З грец. Система означає ціле, утворене з окремих частин Інформаційна система – це система, яка здійснює або в якій відбуваються інформаційні процеси. Наприклад: Телебачення – збирання та поширення інформації. Мережа мобільного зв’язку – передавання інформації. Цифровий фотоапарат – обробка та зберігання інформації. Комп’ютер – майже всі інформаційні процеси Чи є людина інформаційною системою? Інформаційні системи та технології. Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Об’єкти та їх властивості Інформатика


Слайд 1

Інформатика 9 Інформаційні системи можуть бути: технічні (телевізор, комп’ютер, ігровий автомат) біологічні (жива істота, клітина, мурашник) соціальні (шкільний клас, профспілка, фан-клуб музичного гурту) Інформаційні системи та технології


Слайд 2

? як технічні інформаційні системи , які є неживими, можуть збирати, обробляти, використовувати інформацію? Інформатика 9


Слайд 3

Складові інформаційної системи: Програмне забезпечення – це комплекс програм, які забезпечують реалізацію інформаційних процесів пристроями інформаційної системи Апаратне забезпечення – комплекс технічних засобів, необхідних для функціонування інформації системи. Інформатика 9


Слайд 4

Технологія – із грец., утворене з двох слів «техне» - майстерність, уміння, «логос» - учення, поняття. Інформаційна технологія – це технологія організації роботи інформаційної системи або взаємодії кількох систем. Інформатика 9


Слайд 5

Застосування інформаційних технологій У промисловості – обробка деталей з використ. комп’ютера, планування виробничого процесу. У науці – моделювання атмосферних процесів, хімічних реакцій, аналізу результатів соц. опитувань. Освіта – навчальні матеріали у вигляді презентацій, публікування їх на сайті, пошук інформації в Інтернеті. Інформатика 9


Слайд 6

? А як застосовуються інформаційні технології у кінематографії, видавничій справі, шоу-бізнесі, рекламному бізнесі, у галузі комунікацій? Інформатика 9


Слайд 7

Етапи розвитку інформаційних технологій 1. Писемність (полегшення зберігання та накопичення знань) 2. Книгодрукування – кінець 15 ст. (стрімке поширення знань) 3. Електронні засоби зв’язку – телеграф, телефон, радіо – кінець 19 ст. (миттєва передача знань на велику відстань) 4. Обчислювальна техніка – середина 20 ст. (підвищення ефективності обробки інформації) 5. Сьогодення. Розповсюдження мережі Інтернет (ефективність пошуку, передавання, поширення і накопичення інформації) Інформатика 9


Слайд 8

Інформатика Інформатика – це наука про інформацію та автоматизацію інформаційних процесів. Інформатика = інформація + автоматика (інформатика стосується саме автоматизованих інформаційних процесів) В англомовному світі термін Інформатика замінюють терміном «computer science» - комп’ютерна наука. Інформатика 9


Слайд 9

Інформаційна культура – це система знань, умінь та досвіду людини, яка дає змогу їй орієнтуватися в інформаційному середовищі та здійснювати свою інформацій діяльність. Інформатична компетентність – сукупність знань, навичок та умінь, необхідних для ефективного використання комп’ютерних інформаційних технологій і систем. Інформатика 9


Слайд 10

Об’єкт – єдине ціле, яке можна відрізнити від іншого. Наведіть приклади об’єктів, які знаходяться у класній кімнаті Чи є об’єктами Сонце, Місяць, річка Дніпро? Чи об’єктами комп’ютер майбутнього, міжгалактичний комічний корабель? Інформатика 9


Слайд 11

Кожен об’єкт має властивості (параметри). Властивості об’єкта – це його параметри та поведінка (дії, які він може виконувати). Об’єкт учень має такі властивості: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, вага, зріст, колір волосся, колір очей, адреса, номер мобільного телефону, школа, клас та інші.


Слайд 12

? Які властивості має об’єкт “країна Україна”? Інформатика 9


Слайд 13

Обєкт “країна Україна” має такі властивості назва, дата проголошення незалежності, площа, довжина кордону, кількість населення, кольори прапора, наявність виходу до моря Інформатика 9


Слайд 14

Контрольні запитання та завдання. Назвіть етапи розвитку інформаційних технологій? Які ви знаєте складові інформаційних систем? Інформатика 9


Слайд 15

3. У першому стовпці перелічено об’єкти, у другому - параметри, а в третьому – їхні значення. Установіть відповідність між об’єктами, параметрами та значеннями Інформатика 9


Слайд 16

4. Що таке інформаційні технології? Чи застосовуєте ви інформаційні технології у навчанні; у повсякденному житті? Інформатика 9


Слайд 17

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Опрацювати теоретичний матеріал за конспектом; вивчити визначення; ? наведіть приклади об’єктів, назвіть кілька властивостей кожного з них, укажіть по три властивості таких об’єктів: населений пункт, автомобіль, комп’ютер, класна дошка та назвіть по три значення кожної з них; ? запропонуйте нові сфери застосування інформаційно-комунікаційних технологій в побуті, обґрунтуйте свої пропозиції; поясніть висловлювання Н. Вінера: «Обчислювальна машина цінна рівно настільки, наскільки цінна людина, що її використовує» Інформатика 9


×

HTML:

Ссылка: