'

Мрежова сигурност и мрежови атаки

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Мрежова сигурност и мрежови атаки Добре дошли! http://www.nedyalkov.com/security/ Атанас Бъчваров Васил Колев Георги Чорбаджийски Николай Недялков Петър Пенчев Светлин Наков Климентови дни в СУ "Св. Климент Охридски" – 26.11.2003


Slide 1

Относно настоящата лекция Настоящата демонстрационна лекция е част от курса “Мрежова сигурност”, четен във ФМИ на СУ Обхваща темата “Мрежови атаки върху datalink, network и transport слоевете от OSI мрежовия модел” Лектори ще бъдат експерти от екипа на курса “Мрежова сигурност”


Slide 2

Лектори Атанас Бъчваров Системен и мрежов администратор Системен програмист Състезател по информатика Специалист по UNIX OS. Занимава се с UNIX от 1994 (System V/286) Старши системен администратор в голяма българска компания Проектирал и изградил мрежовата и инфраструктура и много вътрешни решения


Slide 3

Лектори Васил Колев Програмист и състезател по информатика от 1992 Системен и мрежов администратор от 1996 Приет за студент във ФМИ от олимпиада по информатика Технически директор в Internet компания от 2001


Slide 4

Лектори Георги Чорбаджийски Системен и мрежов администратор от 1996 Технически директор и съдружник в Unix Solutions – http://unixsol.org/ Компанията е основен технически консултант и изпълнител по проекта за изграждане на оптична (MAN) мрежа в гр. София и страната Член на "Сдружение свободен софтуер"


Slide 5

Лектори Петър Пенчев Програмист от 1995, един от разработчиците на операционната система FreeBSD Системен и мрежов администратор от 1998 Проектирал и изградил националната мрежова инфраструктура на Office 1 Superstore Участвал в проектирането и изграждането на dial-up системата на 0rbitel


Slide 6

Лектори Светлин Наков Консултант по разработка на софтуер Състезател по информатика от 1992 Медалист от няколко международни олимпиади по информатика Приет за студент във ФМИ от олимпиада Автор на десетки статии в български и чуждестранни издания, свързани с алгоритми, софтуерни технологии и мрежова сигурност Хоноруван преподавател в ФМИ на СУ Спечелил стипендията “Джон Атанасов” за високи постижения в компютърните науки


Slide 7

Лектори Николай Недялков Програмист и състезател по информатика от 1995 Спечелил студентски права от олиампиадата по информатика Проектирал и реализирал инфраструктурата за сигурност по проекти на български министерства и чужди компании Организатор на курсовете “Мрежова сигурност” във ФМИ през 2002 и 2003


Slide 8

За курса “Мрежова сигурност” Курсът “Мрежова сигурност” е изборна дисциплина към ФМИ на СУ Целта на курса е да запознае аудиторията с: Основните принципи за сигурност в локални мрежи и Интернет Основните протоколи и услуги, използвани в компютърните мрежи и тяхната сигурност Начини за защита на компютърни мрежи и предпазване от евентуални атаки Курсът е най-предпочитаната изборна дисциплина във факултета Избран е от повече от 500 студента!


Slide 9

План на лекцията Въведение. Цели на демонстрацията. Необходими знания и умения Описание на тестовата мрежова инфраструктура Демонстрация на атаките: На datalink слоя – ARP poisoning, Sniffing На network слоя – IPID атаки (idle scan) На transport слоя – TCP kill, TCP nice, SYN flood, Blind TCP spoofing На application слоя – DNS spoof Дискусия – веднага след демонстрациите


Slide 10

Въведение Цели на демонстрацията Запознаване с често срещани атаки върху datalink, network и transport слоевете от OSI мрежовия модел Необходими знания и умения Основни познания по компютърни мрежи и протоколите TCP/IP Не злоупотребявайте! Демонстрацията на атаките е изключително и само с учебна цел Не злоупотребявайте с придобитите знания


Slide 11

Tестова мрежова инфраструктура Разполагаме с 4 компютъра, свързани в локална мрежа посредством switch: server – 10.0.1.14 – gateway – DNS, POP3, FTP, WWW attacker – 10.0.1.190 win9x – 10.0.1.186 – SMTP client – 10.0.1.185


Slide 12

План за демонстрациите За всяка атака ще разгледаме: Цел на атаката Необходими условия Теоретично обяснение Схематично представяне и участници Инструменти Начини за защита Проиграване на атаката (на живо)


Slide 13

Начало на демонстрацията


Slide 14

Datalink слой от OSI модела Слоят datalink отговаря за логическата организация на битовете данни, които се прехвърлят по дадена преносна среда Например в Ethernet мрежа: datalink слоят се грижи за изпращане и получаване на Ethernet frames Адресирането става по MAC адреса на мрежовия адаптер Атаките, които работят на datalink слоя, се прилагат в локални мрежи


Slide 15

ARP Poisoning Предварителна подготовка Разликата между switch и hub Hub устройствата са най-обикновени повторители – разпращат получените пакети към всичките си портове Switch устройствата са по-интелигентни и изпращат получените пакети само до порта, на който е свързан техния получател


Slide 16

ARP Poisoning Цели на атаката: Да се промени маршрута на чужд мрежов трафик в Ethernet локална мрежа, така че да преминава през атакуващата машина Подслушване на чужд мрежов трафик (sniffing) Възможност за промяна на чуждия мрежов трафик, преминаващ през атакуващия (man in the middle) Използва се за осъществяване на много други мрежови атаки


Slide 17

ARP Poisoning Необходими условия: Ethernet локална мрежа Свързаността може да е чрез hub или switch – за атаката няма значение Мрежата трябва да няма ефективна защита срещу тази атака – така е в почти всички Ethernet мрежи Операционните системи нямат значение В някои операционни системи има някаква защита, но тя е неефективна


Slide 18

ARP Poisoning Теоретично обяснение: Атакуващият изпраща фалшифицирани (spoofed) ARP пакети към машината жертва и към gateway-а в мрежата и чрез тях отклонява трафика между тях през себе си Възможно е да се отклони трафика между произволни две машини от локалната мрежа Жертвата не знае, че изпращайки пакети към своя gateway, те преминават първо през атакуващия


Slide 19

ARP Poisoning


Slide 20

ARP Poisoning Инструмент за провеждане на атаката arpspoof


Slide 21

ARP Poisoning Демонстрация на атаката ARP Poisoning


Slide 22

ARP Poisoning Начини за защита Разпознаване на ARP Poisoning атака arp ping -r traceroute Проблем: Атаката може да бъде прикрита


Slide 23

ARP Poisoning Начини за защита Ефективна защита е възможна като се използва managed switch с филтри, който спира подправените ARP пакети Managed switch-ът знае за всеки порт правилните MAC и IP адреси и не допуска измами Много скъпо устройство Статична ARP таблица на всички машини в мрежата – трудно за реализация и поддръжка


Slide 24

ARP Poisoning Разпознаване на ARP Poisoning атака arp Командата arp показва съдържанието на локалния ARP кеш – съответствието между IP и MAC адреси Можем да видим, че няколко машини в локалната мрежа имат еднакъв MAC адрес Проблем: възможно е само в нашата локална мрежа Проблем: Атакуващата машина може да няма адрес в локалната мрежа


Slide 25

ARP Poisoning Разпознаване на ARP Poisoning атака ping -r Командата ping -r изпраща ICMP пакети с включен “record route” флаг в IP хедъра Можем да видим, че нашият трафик минава през съмнителна машина (при не повече от 8 машини) Проблем: атакуващият може да изключи “record route” опцията от ядрото си и да стане прозрачен: Премахване на “record route” опцията от Linux ядрото – http://vasil.ludost.net/22mx1.patch При FreeBSD може да се включи IPSTEALTH опцията на ядрото


Slide 26

ARP Poisoning Разпознаване на ARP Poisoning атака traceroute Командата traceroute проследява пътя на пакетите между две машини Можем да видим, че нашият трафик минава през съмнителна машина Проблем: атакуващият може да стане прозрачен за traceroute чрез ipt_TTL (http://www.iptables.org/) или с опцията IPSTEALTH под FreeBSD


Slide 27

ARP Poisoning Демонстрация на начините за откриване на атаката ARP Poisoning и начините за маскирането и


Slide 28

Анализ на чужд мрежов трафик Цели на атаката: Да се подслуша чужд мрежов трафик и да се извлече информация от него Може да се придобие информация, полезна за много други атаки Може да се придобие конфиденциална информация (пароли за достъп) Необходими условия: Локална мрежа, в която да има възможност да се подслушва трафика или трафикът да минава през атакуващия


Slide 29

Теоретично обяснение Ако чуждият мрежов трафик достига по някакъв начин до атакуващия, той може да го подслуша Инструменти за провеждане на атаката Ethereal arpspoof Анализ на чужд мрежов трафик


Slide 30

Начини за защита: Защита в локалната мрежа Не използваме hub-ове Не допускаме възможност за ARP poisoning атака Реална защита Използваме криптографска защита на трафика (VPN, SSL, PGP) Анализ на чужд мрежов трафик


Slide 31

Демонстрация на атаката “подслушване на чужд трафик по мрежата” Анализ на чужд мрежов трафик


Slide 32

DNS Spoofing DNS е много важна услуга в Интернет Атаката е върху network и application слоевете от OSI мрежовия модел Цели на атаката: Атакуващият се представя за друга машина (например някой Web сървър) и пренасочва трафика за тази машина към себе си Необходими условия: Трафикът на жертвата трябва да преминава през машината на атакуващия – например като резултат от ARP spoofing атака


Slide 33

DNS Spoofing Теоретично обяснение Жертвата изпраща заявка за намиране на IP адреса по името на дадена машина Атакуващият прихваща заявката и връща неверен отговор (собственото си IP) Жертвата не подозира, че комуникира не с търсената машина, а с атакуващата машина


Slide 34

DNS Spoofing


Slide 35

DNS Spoofing Инструменти за провеждане на атаката DNSspoof arpspoof


Slide 36

Начини за защита Защита в локалната мрежа Не използваме hub-ове Не допускаме възможност за ARP poisoning атака Реална защита Използване на протокола DNSSEC, който има криптографска защита DNS Spoofing


Slide 37

DNS Spoofing Демонстрация на атаката DNS Spoofing


Slide 38

Network слой от OSI модела Слоят network дефинира по какъв начин чрез последователност от обмяна на frames от datalink слоя могат да се пренасят данни между две машини в мрежа Например в TCP/IP мрежи network слоят: Е представен от IP протокола Пренася данните като последователност от IP пакети Адресирането става по IP адрес Пакетите могат да се рутират и да преминават през междинни машини по пътя си Атаките, които работят на network слоя, могат да се прилагат както в локални мрежи, така и в Интернет


Slide 39

IPID Games – Idle Scan Цели на атаката: Да се сканират TCP портовете на дадена машина без сканираният да разбере кой наистина го сканира Необходими условия: Свързаност между атакуващата машина, машината-жертва и Zombie машината Zombie наричаме машина в Интернет, която генерира лесно предвидими IPID-та (например Windows)


Slide 40

IPID Games – Idle Scan Теоретично обяснение: Атакуващата машина изпраща spoofed SYN пакет до някой порт на машината-жертва от името на Zombie машината Машината-жертва отговаря с ACK или RST в зависимост дали съответният порт е отворен IPID-то на Zombie машината се увеличава с различна константа в зависимост дали е получила ACK или RST пакет от жертвата Атакуващата машина проверява IPID-то на машината Zombie и по него разбира дали сканираният порт е бил отворен


Slide 41

IPID Games – Idle Scan


Slide 42

Инструменти за провеждане на атаката hping Начини за защита Zombie машината може да се защити, като си смени операционната система или поне имплементацията на TCP/IP стека Интернет доставчиците могат да защитят Интернет от своите клиенти чрез egress филтриране, което не допуска spoofed пакети IPID Games – Idle Scan


Slide 43

IPID Games – Idle Scan Демонстрация на атаката Idle Scan


Slide 44

Измерване на трафика на дадена машина Чрез следене как се променят стойностите на IPID-то може да се установи колко трафик генерира дадена машина Машината-жертва трябва да има лесно предвидими IPID-та (например Windows) IPID Games – измерване на трафик


Slide 45

Transport слой от OSI модела Слоят transport дефинира как да се извършва пренасянето на информация по network слоя, така, че да се гарантира надеждност Например в TCP/IP мрежи transport слоят: Е представен чрез TCP и UDP протоколите TCP осигурява надеждни сесийни двупосочни комуникационни канали между две точки в мрежата, използвайки network слоя Адресирането става по IP адрес + номер на порт Атаките, които работят на transport слоя, могат да се прилагат както в локални мрежи, така и в Интернет


Slide 46

Установяване на TCP връзка 3-way handshake при TCP протокола:


Slide 47

Живот на една TCP връзка Първоначалното установяване на TCP връзка става с SYN пакет посредством 3-way handshaking RST пакетите прекратяват безусловно връзката, независимо от коя от страните ги изпраща FIN пакетите служат за нормално прекратяване на TCP връзка


Slide 48

TCP Kill Цел на атаката: Да се прекрати насилствено TCP връзка Да не се позволява отваряне на TCP връзки Необходими условия: Да имаме възможност да подслушваме мрежовия трафик на атакуваните машини (например чрез ARP poisoning) или да можем лесно да отгатваме ISN номерата Операционните системи нямат значение


Slide 49

TCP Kill Теоретично обяснение Атакуващата страна подслушва трафика на жертвата и прихваща неговите TCP sequence номера Знаейки TCP sequence номерата, атакуващата страна генерира и изпраща подходящ RST пакет, който прекратява незабавно връзката Инструменти за провеждане на атаката tcpkill arpspoof


Slide 50

TCP Kill Начини за защита: Не допускаме нашият трафик да бъде подслушван В локална мрежа Не използваме мрежа с hub Не допускаме възможност за ARP Poisoning атака (използваме интелигентен Managed Switch) Използване на ОС, при която не е лесно да се отгатнат ISN номерата


Slide 51

TCP Kill Демонстрация на атаката TCP Kill


Slide 52

Методи за контрол на скоростта в TCP/IP TCP window size Количеството чакащи данни (непотвърдени от получателя с ACK пакет), които изпращачът може да изпрати по дадена отворена TCP връзка без да чака потвърждение MTU – Maximum Transmit Unit Максималното количество данни в един IP пакет ICMP source quench ICMP пакет, който сигнализира, че някъде по пътя има препълване на капацитета на някоя линия


Slide 53

TCP Nice Цел на атаката: Да се забави скоростта на отворена TCP връзка Необходими условия: Атакуващият трябва да има възможност да разбира текущия TCP sequence за дадена TCP сесия, например чрез подслушване (ARP poisoning) Операционните системи нямат значение


Slide 54

TCP Nice Теоретично обяснение Чрез подходящи spoofed пакети атакуващият принуждава машините-жертви да си изпращат данните една на друга по-бавно: чрез намаляване на TCP window size-а чрез намаляване на MTU-то на пакетите чрез изпращане на фалшифицирани ICMP source quench пакети Инструменти за провеждане на атаката tcpnice arpspoof


Slide 55

TCP Nice Начини за защита: Не допускаме нашият трафик да бъде подслушван В локална мрежа Не използваме мрежа с hub Не допускаме възможност за ARP Poisoning атака (използваме интелигентен Managed Switch) Използване на ОС, при която не е лесно да се отгатнат ISN номерата


Slide 56

TCP Nice Демонстрация на атаката TCP Nice


Slide 57

SYN Flood Цел на атаката: Да направим невъзможно приемането на нови TCP връзки на определен порт По този начин може да се блокира дадена услуга Необходими условия: Атакуваната машина трябва да няма защита от SYN flood Необходими са множество недостъпни машини, за които атакуващият се представя


Slide 58

SYN Flood Теоретично обяснение Атакуващият изпраща голям брой фалшифицирани SYN пакети от името на различни недостъпни машини Операционната система на жертвата им отговаря по нормалния начин – добавя ги в опашката за TCP връзки в състояние SYN_RCDV, т.е. чакащи да завършат своя 3-way handshake Тъй като няма кой да завърши handshake-а, опашката се препълва с чакащи връзки Операционната система започва да не приема нови заявки за TCP връзки на атакувания порт


Slide 59

SYN Flood


Slide 60

SYN Flood Инструменти за провеждане на атаката synk Начини за защита: SYN cookies Не се използва опашка за частично отворените TCP връзки Информацията за опашката се кодира в ISN чрез криптографски алгоритми Реализирани са в Linux, *BSD, ... В Windows няма защита


Slide 61

SYN Flood Демонстрация на атаката SYN Flood


Slide 62

Blind TCP Spoofing Цел на атаката: Да се осъществи TCP връзка до определена машина от името на произволен IP адрес Необходими условия: Атакуваната машина трябва да има лесно предвидими ISN (например Windows 95/98) Машината, за която атакуващият се представя, не трябва да има връзка до машината-жертва


Slide 63

Blind TCP Spoofing Теоретично обяснение: Атакуващият изпраща SYN пакет към жертвата от името на някоя недостижима машина M, която няма връзка до жертвата Жертвата изпраща SYN+ACK до машината M Атакуващият налучква ISN на изпратения от жертвата пакет и изпраща правилен ACK пакет, данни и FIN Възможно е да се изпратят няколко пакета с данни Жертвата не разбира, че пакетите не идват от M, а от атакуващата машина Като резултат атакуващата машина реално отваря еднопосочна TCP връзка от името на M


Slide 64

Blind TCP Spoofing


Slide 65

Blind TCP Spoofing Инструменти за провеждане на атаката Саморъчно разработени инструменти Начини за защита: Смяна на операционната система или поне на TCP/IP имплементацията, така че да се използват трудно предвидими ISN


Slide 66

Blind TCP Spoofing Демонстрация на атаката Blind TCP Spoofing


Slide 67

Ресурси, свързани с темата Курс “Мрежова сигурност” – http://www.nedyalkov.com/security/ Wireless Access Points and ARP Poisoning – http://www.cigitallabs.com/resources/papers/download/arppoison.pdf An Introduction to ARP Spoofing –http://packetstormsecurity.org/papers/protocols/intro_to_arp_spoofing.pdf DSniff – http://www.monkey.org/~dugsong/dsniff/ The Ethereal Network Analyzer – http://www.ethereal.com/


Slide 68

Ресурси, свързани с темата Idle Scanning and related IPID games – http://www.insecure.org/nmap/idlescan.html hping - http://www.hping.org/ SYN Flood DoS Attack Experiments – http://www.niksula.cs.hut.fi/~dforsber/synflood/result.html Linux Blind TCP Spoofing – http://ciac.llnl.gov/ciac/bulletins/j-035.shtml Computer and Network Security Threats - http://www.cas.mcmaster.ca/~wmfarmer/SE-4C03-03/slides/06-threats.pdf


Slide 69

Дискусия Вашите въпроси?


×

HTML:

Ссылка: