'

Денимила Денчева, Дирекция “Превантивна дейност” Министерство на околната среда и водите

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Октомври 2008 г. 1 Денимила Денчева, Дирекция “Превантивна дейност” Министерство на околната среда и водите Стъпката на отговорния бизнес за изграждането на устойчив туризъм


Слайд 1

Октомври 2008 г. 2 Източник: German Traveller Analysis 2002/2004 ... 59,1 % не понасят мръсотията извън хотела 50 % от немските, австрийските и френските туристи оценяват опазването на околната среда като приоритет 51% от немските туристи считат, че екологичната нощувка е особено важна Какво търси туристът от Европа? 12% Немците приветстват обозначаването и разграничаването на екологичните услуги от останалите услуги


Слайд 2

Октомври 2008 г. 3 IHEI 2002 Survey, GB ... 90 % от Британците считат, че е задължение на хотелите да опазват околната среда ... 87 % от Британците биха предпочели да отседнат в Еко-хотел Какво казват гостите от ОК? ... 50% биха платили 30 паунда повече (за двуседмичен престой)


Слайд 3

Октомври 2008 г. 4 Нека да ги разпознаем Екомаркировка Люксембург Екомаркировка Обединено Кралство Великобритания Екомаркировка Холандия Екомаркировка Швейцария Екомаркировка Италия Екомаркировка Латвия Екомаркировка Франция и Дания


Слайд 4

Октомври 2008 г. 5 Туристически услуги Продуктова група: Къмпинг услуги Продуктова група: “Услуга нощувка на туристи”


Слайд 5

Октомври 2008 г. 6 Услуга нощувка на туристи Решение №2003/287/ЕО - обхват От 1 май, 2003 г. До 31 октомври 2009 г. ... Предоставяне, срещу заплащане на подслон за нощувка през цялата нощ в стаи с подходящо обзавеждане, включващо поне едно легло, ...


Слайд 6

Октомври 2008 г. 7 Какви са ползите за Вашия хотел? Европейски знак общ за всички 27 страни - членки Общ стандарт и обективни критерии Сигнал за качество и грижа за околната среда Доказано твърдение: “Ние се грижим за вас, за вашето здраве и за околната среда!” Общоевропейски маркетинг на схемата Маркетинг на схемата на национално ниво Печалба: откривате потенциал за спестяване дори през периода на кандидатстване


Слайд 7

Октомври 2008 г. 8 Маркетинг на схемата в Европейската Комисия Ежегодно популяризиране на схемата в рамките на международни панаири Взаимодействие с туроператори Популяризиране на схемата от служба към ЕК Официална Интернет-страница на Европейската схема за екомаркировка Специална интернет – страница за екотуризъм Брошури, дипляни със списъци на всички екохотели в Европа Вие също можете да използвате “Цветето”, когато рекламирате Вашия екохотел !!


Слайд 8

Октомври 2008 г. 9 Какво доказва екомаркировката? Вашият хотел е предприел мерки за: намаляване на консумацията на енергия намаляване на консумацията на вода. ограничаване на създаването на отпадъци Във вашия хотел се употребяват възобновяеми ресурси и вещества, които са по-малко опасни за околната среда Във вашия хотел има екологичното обучение и информация за персонала и за клиентите


Слайд 9

Октомври 2008 г. 10 Европейската схема за екомаркировка преди …… и сега През 2003 г. само 3 хотела имат знак за екомаркировка В момента в Европа знак за екомаркировка имат 126 хотела “Sunwing“, Гърция Семеен хотел, Родес


Слайд 10

Октомври 2008 г. 11 Ролята на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) Свържете се с Министерство на околната среда и водите Свалете стандартен наръчник и пакет документи за кандидатстване Проверете дали можете да отговорите на критериите Подайте в МОСВ заявление и пълен пакет документи за кандидатстване Получаване на знака за екомаркировка Получавате право да използвате знака за реклама на вашия хотел


Слайд 11

Октомври 2008 г. 12 37 Задължителни критерии 47 Критерии по избор: поне 16,5 точки (от 72,5 точки общо) Вода Енергия Управление Други Химикали 17 10 7 10 5 5 8 2 5 8 2 5 Отпадъци Услуга “Настаняване на туристи” 84 Критерия Критерии по избор Задължителни критерии


Слайд 12

Октомври 2008 г. 13 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕКОЛОГИЧНИ КРИТЕРИИ


Слайд 13

Октомври 2008 г. 14 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕКОЛОГИЧНИ КРИТЕРИИ


Слайд 14

Октомври 2008 г. 15 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕКОЛОГИЧНИ КРИТЕРИИ


Слайд 15

Октомври 2008 г. 16 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕКОЛОГИЧНИ КРИТЕРИИ


Слайд 16

Октомври 2008 г. 17 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕКОЛОГИЧНИ КРИТЕРИИ


Слайд 17

Октомври 2008 г. 18 Нека да видим успешните примери На хотела е присъден знак за екомаркировка по Европейската схема през 2005 г. Хотел “Jardim Atlantico”, Португалия Как да намалим разточителството на ресурси и разходите без да правим компромис в качеството


Слайд 18

Октомври 2008 г. 19 Добрите примери Хотел “Jardim Atlantico”


Слайд 19

Октомври 2008 г. 20 Пансион “Hubertus“, Австрия Източник: Bezirksblatt, 31януари 2007, Хотелът получава екомаркировка през 2007 г. Добрите примери


Слайд 20

Октомври 2008 г. 21 Откъде да намеря повече информация? Потърсете съвет от: Министерство на околната среда и водите От интернет- страниците: http://www.moew.government.bg http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm www.ecolabel-tourism.eu


Слайд 21

Октомври 2008 г. 22 Там където искаме да стигнем е … … заедно към устойчиво развитие на туризма в хармония с природата и посредством силата на Европейската схема за екомаркировка.


×

HTML:

Ссылка: