'

MS WORD 2007

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

ДИСЦИПЛИНА “ИНФОРМАТИКА” MS WORD 2007 6Plus4u


Слайд 1

Доц. д-р стефан дражев кабинет 510, 660-480 Водещ преподавател 2 Personal Web Site: sd.bultima.net/SteDra2


Слайд 2

Как НЕ трябва да комуникираме с преподавателите си... Пример 1 Пример 1: Учтивата форма не обръщение - Вие...


Слайд 3

Как НЕ трябва да комуникираме с преподавателите си... Пример 2 Пример 2: Писма без “Относно”/Subjest и без обръщение и текст към нас – не приемаме...


Слайд 4

План на лекция трета 5 Каква беше темата на предходната лекция? Какво трябваше да извършим...? Кои са най-активните студенти по ИКТ? Каква е темата на днешната лекция? Форматиране на параграф Форматиране на шрифт Създаване на графични обекти Хора с изключителен принос в... Какво да извършим през седмицата... Литература по темата Въпроси и отговори


Слайд 5

Каква беше темата на предходната лекция? Как се създава челна страница Format – Paragraph Header & Footer на челна страница Insert-Picture-From File- … Insert Word Art (Drawing) - … ?


Слайд 6

Какво трябваше да извършим през изминалата седмица? Да “изтеглим” файл FN99999StuWeb.xls Да попълним личните си данни Да съхраним файла с име FN10003StuWeb Да изпратим писмо и приложим файла Да работим по Задание 1... Да обменяме инфо в нашия сайт


Слайд 7

SteDraNet.ning.com Нашият Web Сайт 620 Регистрирани студенти


Слайд 8

Елементи на Word-страница  или от двустранно изравнен параграф до две колони, Picture, Text Box, Bullets & Numbering #, … темата на днешната лекция


Слайд 9

MS WORD Старница 2-15 10 Header Заглавие Параграф Footer


Слайд 10

Запомни! Вместо <Enter> и клавиша за интервал <SpaceBar> използвай форматни елементи! След знак за пунктуация оставяй само 1 интервал!


Слайд 11

Да започнем с 2-ра страница... от Курсовата Работа 12


Слайд 12

Команди за форматиране на: Страницата: File- Page Setup Параграфи: Format - Paragraph Save as – FN99999SW2.docx


Слайд 13

ФОРМАТИРАНЕ НА СТРАНИЦАТА ФОРМАТИРАНЕ НА СТРАНИЦА; HEADER & FOOTER за 2-15 стр Заглавия, под-заглавия в докумети – Tahoma 14 B/ Tahoma 12 B; Форматиране на ОСНОВЕН paragraph - Font/Times New Roman 12 pts Форматиране на DropCaps


Слайд 14

Отвори един нов файл От команди FILE-Page Set up или Home-Page Layout / за MS2007 ------------------------------------------- Format A4, Portrait ЛЯВО ПОЛЕ – 2,5 СМ; ДЯСНО ПОЛЕ – 1,5 СМ ГОРНО ПОЛЕ – 1,0 СМ; ДОЛНO ПОЛЕ – 1,0 СМ;


Слайд 15

Зона 1: HEADER Елементи Стъпка 1: View-Header Стъпка 2: Вмъкни таблица 2х2; Стъпка 3: Центрирай; Наименование на курсовата работа... Times New Roman 10 pts Стъпка 4: Копирай илюстрацията от 1-ва стр; Умали на 40х40 точки; в дясната клетка Стъпка 5 – разделителна линия;


Слайд 16

Зона 2: FOOTER Елементи Стъпка 1: View-FOOTER Стъпка 2: Вмъкни таблица 2х2; Стъпка 3: Пълни данни на студента Стъпка 4: Вмъкване на пореден номер на страница и общ брой стр. Стъпка 5 – разделителна линия; “Скриваме” ограничителните линии на таблицата Какво се получи...?


Слайд 17

Зона 3: Текст 1 в стр 2-15 Стъпка 1: Излизаме от Header/Footer режим на работа Стъпка 2: Заглавия и подзаглавия - Центрираме; Стъпка 3: Tahoma 14/12 B Какво се получи?


Слайд 18

Зона 3: Текст 2 в стр 2-15 форматиране на осн. параграф Стъпка 1: Написваме една дума Стъпка 2: Натискаме десен бутон, Format Paragraph, Justified, Space After 6; Special-First Line-1,25 см Стъпка 3: Font Times New Roman 12, plain text Какво се получи?


Слайд 19

Зона 3: Основен параграф Двустранно изравнен текст, чиито първи ред започва навътре; след параграф се оставя разстояние от 6 точки (за логическа пауза между параграфите); шрифт Times New Roman 12 точки (за Office 2007 – може и други шрифтове).


Слайд 20

Зона 4: Bullets and Numbering Стъпка 1: Въвеждаме такст; Кликваме върху него с десен бутон; Bullets & Numbering; Стъпка 2: Избираме начин на изброяване на дадени параграфи (с номера – Numbering или чрез символи – Bullets); За вашата КР – да има изброяване със зададен от вас символ за изброяване Какво се получи?


Слайд 21

Важни графически елементи Първи ред Следващ ред; използва се с Bullets & Numbering Увеличи/намали Ляво поле RULER ? Tab-елементи ? ?


Слайд 22

Многослоен документ – примери с графични обекти


Слайд 23

Съставен графичен обект


Слайд 24

Обработка на AutoShape Format AutoShapes Fill Color-Picture- From File 3D -ориентация Ротация Ширина на предната зона Наклон


Слайд 25

Групиране на обекти Натиснете клавиша CTRL Кликнете на всеки обект последователно Draw-Group Преобразуване на 6 обекта в един


Слайд 26

FILL -ефекти Format AutoShapes Fill Color-Picture- From File


Слайд 27

INSERT Меню във Word


Слайд 28

Разработи като Задание 2 FN9533Т2.DOC Или FN9533Т2.DOCX За да разработите курсовата си работа НАВРЕМЕ трябва да имате избран ТЕКСТ/TEMA!


Слайд 29

Любопитни факти от ИКТ Запомнете! O Alan Turing O Eckert & Mauchly O John von Neumann O Sir Maurice Wilkes O Bill Gates O Sir Tim Berners-Lee O Linus Torvalds O Scott Adams и други… Хора с ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН принос в ИКТ Морис Уилкс Първият компютър в света, работещ със съхранена в паметта програма Първите символични езици за програмиране Роден на 26 Юни 1913. И на 96 год. възраст е лектор...


Слайд 30

Какво трябва да извършим през седмицата? Да се регистрираме в учебните сайтове Да работим по Задание 1 & 2


Слайд 31

НАШИТЕ САЙТОВЕ? НАШАТА ВИРТУАЛНА СРЕДА STEDRANET.NING.COM РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ И ДРУГИ САЙТОВЕ... ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ЧРЕЗ WWW.DRAZHEV.COM 32


Слайд 32

Q/A ВЪПРОСИ? Посетете stedranet.ning.com


×

HTML:

Ссылка: