'

InSpe (lad. lootusega tulevikku)

If you like this presentation – show it...

Slide 0

InSpe (lad. lootusega tulevikku)


Slide 1

Projektimeeskonna koosseis / Состав проектной команды Kristina Beljakova / Kohtla-Jarve Jarve Vene Gumnaasium Julia Katsurova / Kohtla-Jarve Jarve Vene Gumnaasium Kristina Eapost / Kohtla-Jarve Jarve Vene Gumnaasium Angelina Pinnonen / Kohtla-Jarve Jarve Vene Gumnaasium Kristina Korovajeva / Kohtla-Jarve Jarve Vene Gumnaasium


Slide 2

Projekti idee / идея проекта Молодежная летняя мини-биржа труда. Поиск возможности небольшого заработка для заинтересованных в этом молодых людей (13-18 лет).Помощь как работодателям найти достойных работников на летний период, так и молодежи возможность заработать карманные деньги и получить ,что не мало важно, опыт работы.


Slide 3

Projekti idee / идея проекта 13-18 aastaste koolinoortele suvel tootamise voimaluste pakkumine. Otsime tooandjale suveks tootajaid ja anname noortele voimaluse suvel raha teenida. Idee on vahendada toootsijate ja toopakkujate soove, toimides nn vaikese tooborsina.


Slide 4

2. Projekti ulesanne (lahendamist vajav kusimus) / Задача проекта (проблема, требующая решения)   Помочь молодежи в поиске рабочего места. Aidata noori too leidmisel.


Slide 5

4. Projekti soovitud tulemus, moju voi tagajarg tulevikus / Желаемый результат, влияние проекта или последствия Желаем найти возможность для небольшого заработка по меньшей мере для 20-30 человек. Tahame luua vahemalt 20-30 inimese jaoks voimaluse teenida neil taskuraha.


Slide 6

5. Tegevuskava/ Программа действий Провели опрос среди молодежи для того, чтобы получить общую картину о данной проблеме/ Korraldasime kusitluse noorte seas selleks, et saada uldpilti selle probleemi kohta (230 vastajat) Создали блог/ Tegime blogi www.in-spe.blogspot.com Создали е-почту/ Tegime e-posti inspe.proekt@gmail.com Связались с CV.ee и стали дружественными порталами/ Votsime uhendust CV.ee –ga ja saime soprusportaalideks Написали письмо потенциальным работодателям/ Kirjutasime kirja potentsiaalsetele tooandjatele  


Slide 7

  www.in-spe.blogspot.com


Slide 8

www.in-spe.blogspot.com


Slide 9

www.in-spe.blogspot.com


Slide 10


Slide 11

Kusitlus


Slide 12

Kusitlusele vastati 230 noort inimest


Slide 13

Kusitlus


Slide 14

Kusitlus


Slide 15

Kusitlus


Slide 16

Kusitlus


Slide 17

Kusitlus


Slide 18

Kusitlus


Slide 19

6.Jargmised tegevused/Дальнейшие действия Собираем контакты работодателей Рассылаем письма, в которых знакомим с нашим проектом и просим предоставить возможность небольшого заработка и опыта работы для школьника. Kogume kokku tooandjate kontaktid Saadame kirju, kus tutvustame neid meie projektiga ja palume voimaldada noorele voimalust teenida taskuraha ja saada tookogemus


Slide 20

7. Eelarve/ Бюджет Реклама (бумага -> разрешение, краска, акция)  Reklaam (paber -> luba, varv, aktsioon) Сайт Lehekulg Internetis


Slide 21

InSpe (lad. lootusega tulevikku) 14.02.2011


×

HTML:

Ссылка: