'

Ксенофобія: серйозний погляд

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Ксенофобія: серйозний погляд


Слайд 1

Страх перед чужим Ксенос + Ксенофобія: Чужинець, незнайомець Страх Фобос


Слайд 2

Стан, що проявляється у нав'язливому страхові стосовно чужинців чи просто чогось незнайомого, незвичного, чужоземного; ненависть, нетерпимість, неприязнь до представників іншої нації, віросповідання, культури, іноземців чи представників інших регіонів, а також до чогось незнайомого, незвичного, чужого.


Слайд 3

Стан, що проявляється у нав'язливому страхові стосовно чужинців чи просто чогось незнайомого, незвичного, чужоземного; ненависть, нетерпимість, неприязнь до представників іншої нації, віросповідання, культури, іноземців чи представників інших регіонів, а також до чогось незнайомого, незвичного, чужого.


Слайд 4

Об’єкти ксенофобії можна класифікувати за: расовими, етнічними, релігійними, класовими, територіальними …... Об’єктами ксенофобії можуть бути й інші соціальні спільноти (сексуальні меншини, хворі на СНІД, алкоголіки, наркомани, бомжі тощо). ознаками


Слайд 5

МИ (свої) ВОНИ(чужі)


Слайд 6

Ксенофобія є причиною воєн братовбивчих конфліктів служить виправданням самих нелюдяних режимів підриває принципи демократії призводить до порушення прав людини становить реальну загрозу стабільному розвитку


Слайд 7

В яку сторону крутиться танцюристка?


Слайд 8

Сприйняття об'єкту залежить від: тієї системи, в якій розглядається предмет попереднього досвіду інтересів практичних цілей суб'єкта


Слайд 9

Ми Оцінюємо людину (відповідно до нашого еталону) Стереотип Зустрічаючись з Чекаємо на певну поведінку


Слайд 10

Жодна людина не в змозі самостійно, творчо реагувати на всі ситуації, що зустрічаються їй в житті.


Слайд 11

Люди не усвідомлюють свого упередженого ставлення до етнічної групи впевнені, що їх вороже відношення до цієї групи – цілком природне викликане поганими якостями або поведінкою даної групи міркування підкріплюються фактами з особистого спілкування з людьми певної етнічної групи


Слайд 12

Одна етнічна група Різні етнічні групи Приватний конфлікт українець українець українець циган Формується негативний стереотип щодо етнічної групи К О Н Ф Л І К Т К О Н Ф Л І К Т


Слайд 13

Данірійці? ? ? ? ? ? ? ?


Слайд 14

Особистий досвід індивіда зовсім не причина упередженості. Стереотип


Слайд 15

Через різноманіття індивідів, що складають націю будь-яка риса етнічного стереотипу може бути легко як «доведена», так і «спростована».


Слайд 16

національна меншина виявлення високої міри групової солідарності їх треба побоюватися стандартне звинувачення


Слайд 17

Мала етнічна група/меншина З Г У Р Т О В А Н І С Т Ь ДИСКРИМІНАЦІЯ Велика нація


Слайд 18

Теорія «козла отпущения» Прагнення людини не задовольняється Стан напруженості психіки, роздратування Пошук розрядки Акт агресії


Слайд 19


Слайд 20

Теорія проекції Я (свідомість) ВОНО (несвідомі прагнення ) СУПЕР-Я (моральні норми) К О Н Ф Л І К Т К О Н Ф Л І К Т напруженість, занепокоєння в людській психіці проекція як захисний механізм власні прагнення, що перечать моральним установкам індивіда, він несвідомо приписує іншим.


Слайд 21

Можливі способи протидії ксенофобії: 1. Дійте! 2. Об'єднуйтеся! 3. Підтримуйте жертв. 4. Говоріть! 5. Вчіться толерантності. розширює кругозір робить мислення людини гнучкішим і, отже, менш стереотипним освіта


Слайд 22

Використані джерела Горбачова О. Явище ксенофобії: соціально-психологічний вимір [Електронний ресурс] / Ольга Горбачова; Український центр політичного менеджменту. – Електрон. дані. – 2003–2004. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=91&c=2221 . – Загол. з титул. екрану. – Мова : укр. – Перевірено : 16.12.2009. Грищенко О. Терпимість до іншого – повага до себе (або дещо про медіа та ксенофобію) [Електронний ресурс] / Оксана Гриценко. – Електрон. дані. – 2003. – 23 Січ. – Режим доступу : http://dialogs.org.ua/print.php?part=issue&m_id=9045 . – Загол. з титул. екрану. – Мова : укр. – Перевірено : 16.12.2009. Круг замкнулся [Електронний ресурс]. – Електрон. зображення. – Режим доступу: http://www.herluf-bidstrup.ru/bidstrup1_99.htm . – Загол. з титул. екрану.– Перевірено : 16.12.2009.


Слайд 23

Поникаровская М. Что такое ксенофобия? 10 способов борьбы с ней [Електронний ресурс] /Маріанна Поникаровская// Школа Жизни.ру : познавателн. журн. – Електрон. дані. – 2000 – 2009. – Режим доступу: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-7730 . – Загол. з титул. екрану. – Мова : рос. – Перевірено : 16.12.2009. Оптичні ілюзії - Ілюзії сприйняття глибини - Танцюристка [Електронний ресурс]. – Електрон. зображення. – 2009. – Режим доступу: http://illusions.org.ua/component/option,com_datsogallery/Itemid,2/func,detail/catid,3/id,286 . – Загол. з титул. екрану.– Перевірено : 16.12.2009. Психология национальной нетерпимости : Хрестоматия / сост. Ю.В. Чернявская. – Мн. : Харвест, 1988.– 560 с.– (Библиотека практической психологии).


×

HTML:

Ссылка: