'

Монгол улсын байгалийн н?хцлийн аж ахуйд ?з??лэх н?л??

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Монгол улсын байгалийн н?хцлийн аж ахуйд ?з??лэх н?л??


Слайд 1

Зорилго: Байгалийн н?хц?л гэж юу вэ? Байгалийн н?хцл??д аж ахуйд хэрхэн н?л??лд?гийг ойлгуулах.


Слайд 2

Шар тарaвганы бор амьдрал


Слайд 3

Байгалийн н?хц?л: Нийгмийн ?йл ажиллагаанд зайлшг?й хэрэгтэй, материаллаг ?йлдвэрлэлд шууд н?л??лд?г х?чин з?йл болох “Х?рээлэн буй орчин”-ыг хэлнэ.


Слайд 4

Aaeaaeeei e? a??aye


Слайд 5

Уулархаг, нийт нутгийн 80% AOA 1000м-с дээш ?рг?гдс?н Газрын гадарга


Слайд 6

Aac?ui aaaa?aui ?ia??


Слайд 7

Геологийн тогтоц Дэлхийн ашигт малтмалын томоохон б?с монгол орны нутгийг дайрч ?нг?рд?г.


Слайд 8


Слайд 9

Уур амьсгал ?в?л нь урт б?г??д х?йтэн, зун нь дулаан боловч богино, хур тунадас бага, халуун х?йтний з?р?? их.


Слайд 10

Усан с?лжээ 67000 км урттай, 3211 гол горхи, 3500 гаруй нуур, 7000 орчим булаг шанд, 190 гаруй м?с?н гол, 300 шахам аршаан, газар дорхи усны 139 орд газартай.


Слайд 11

Х?рс, ургамал, амьтан Монгол орны газар нутгийн 8,1% нь ой мод. Хойд хэсгийн шилм??ст, ?мн?д хэсгийн заган ой гэж хуваадаг. 140 з?йлийн х?хт?н, 400 з?йлийн шувуу, 80 з?йлийн загас, 30 з?йлийн хоёр нутагтантай.


Слайд 12

A? aooea i?e??e?o iu


Слайд 13


Слайд 14

Монгол улсын талбайн хэмжээ /2007 оныхоор/  а.1566500 км2 б.1564116 км2 в.1565340 км2 2. Монгол улс нутаг дэвсгэрийхээ хэмжээгээр дэлхийд . . . –рт , Ази тивд .... -рт ордог.  


Слайд 15

3. Захын цэг??дийг тохируул а. Монгол шарын даваа 1. баруун б. Бор толгой 2. з??н в. Мааньт уул 3. хойд г. Модтой хамар 4. ?мн?   4. Эдийн засгийн газар з?йн байрлалын хувьд Монгол орон ямар байрлалтай вэ? а. ................. б. ...............


Слайд 16

5.Монгол улсын з??н талын гурван улсын уулзвар газрын нэрийг сонго а. Х?йтэн уул б. Орвог гашууны овоо в. Таравган дахын овоо г. Тахийн шар нуруу


Слайд 17

Oanoeei o?eo???


Слайд 18

Ay?eei aaaeaaaa? Улаанбаатар хотын байгалийн н?хц?л аж ахуй эрхэлэхэд. .......... эргэц??лэл бич Оюу толгойн гэрээний тухай мэдээ мэдээлэл бэлдэж ир


Слайд 19

Oe?yyea eayaoeoye i?ieoniia aay?eaeaa.


×

HTML:

Ссылка: