'

Монгол улсын байгалийн н?хцлийн аж ахуйд ?з??лэх н?л??

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Монгол улсын байгалийн н?хцлийн аж ахуйд ?з??лэх н?л??


Slide 1

Зорилго: Байгалийн н?хц?л гэж юу вэ? Байгалийн н?хцл??д аж ахуйд хэрхэн н?л??лд?гийг ойлгуулах.


Slide 2

Шар тарaвганы бор амьдрал


Slide 3

Байгалийн н?хц?л: Нийгмийн ?йл ажиллагаанд зайлшг?й хэрэгтэй, материаллаг ?йлдвэрлэлд шууд н?л??лд?г х?чин з?йл болох “Х?рээлэн буй орчин”-ыг хэлнэ.


Slide 4

Aaeaaeeei e? a??aye


Slide 5

Уулархаг, нийт нутгийн 80% AOA 1000м-с дээш ?рг?гдс?н Газрын гадарга


Slide 6

Aac?ui aaaa?aui ?ia??


Slide 7

Геологийн тогтоц Дэлхийн ашигт малтмалын томоохон б?с монгол орны нутгийг дайрч ?нг?рд?г.


Slide 8


Slide 9

Уур амьсгал ?в?л нь урт б?г??д х?йтэн, зун нь дулаан боловч богино, хур тунадас бага, халуун х?йтний з?р?? их.


Slide 10

Усан с?лжээ 67000 км урттай, 3211 гол горхи, 3500 гаруй нуур, 7000 орчим булаг шанд, 190 гаруй м?с?н гол, 300 шахам аршаан, газар дорхи усны 139 орд газартай.


Slide 11

Х?рс, ургамал, амьтан Монгол орны газар нутгийн 8,1% нь ой мод. Хойд хэсгийн шилм??ст, ?мн?д хэсгийн заган ой гэж хуваадаг. 140 з?йлийн х?хт?н, 400 з?йлийн шувуу, 80 з?йлийн загас, 30 з?йлийн хоёр нутагтантай.


Slide 12

A? aooea i?e??e?o iu


Slide 13


Slide 14

Монгол улсын талбайн хэмжээ /2007 оныхоор/  а.1566500 км2 б.1564116 км2 в.1565340 км2 2. Монгол улс нутаг дэвсгэрийхээ хэмжээгээр дэлхийд . . . –рт , Ази тивд .... -рт ордог.  


Slide 15

3. Захын цэг??дийг тохируул а. Монгол шарын даваа 1. баруун б. Бор толгой 2. з??н в. Мааньт уул 3. хойд г. Модтой хамар 4. ?мн?   4. Эдийн засгийн газар з?йн байрлалын хувьд Монгол орон ямар байрлалтай вэ? а. ................. б. ...............


Slide 16

5.Монгол улсын з??н талын гурван улсын уулзвар газрын нэрийг сонго а. Х?йтэн уул б. Орвог гашууны овоо в. Таравган дахын овоо г. Тахийн шар нуруу


Slide 17

Oanoeei o?eo???


Slide 18

Ay?eei aaaeaaaa? Улаанбаатар хотын байгалийн н?хц?л аж ахуй эрхэлэхэд. .......... эргэц??лэл бич Оюу толгойн гэрээний тухай мэдээ мэдээлэл бэлдэж ир


Slide 19

Oe?yyea eayaoeoye i?ieoniia aay?eaeaa.


×

HTML:

Ссылка: