'

ГЛАВНИ БУКВИ – 1. част

If you like this presentation – show it...

Slide 0

ГЛАВНИ БУКВИ – 1. част Борислав Георгиев Нов български университет


Slide 1

Традицията CAPITALIS = ГЛАВНИ БУКВИ minusculus = малки букви


Slide 2

Нарицателни имена, употребени като собствени имена Видях на една снимка щастливеца (който спечели супер джакпота миналия ден). Видях на една снимка Щастливеца (т.е. Алеко Константинов). Видях на една снимка “Щастливеца” (т.е. хотел “Щастливеца” на Витоша).


Slide 3

Съществително нарицателно, употребено като собствено На изток България граничи с Черно море, а на запад – със Сърбия и Македония. През 90-те години на ХХ век България беше на кръстопът между Изтока и Запада.


Slide 4

Съществително нарицателно, употребено със същинско собствено Република България Кралство Швеция Княжество Лихтенщайн Държавата Израел Държава град Ватикан (Stato della Citta del Vaticano)


Slide 5

Съществително нарицателно, употребено със същинско собствено Баба Марта, но! баба Иванка Патриарх Евтимий, но! патриарх Максим Братя Миладинови, но! братя Иванови


Slide 6

Случаят със “свети/света” Света Троица Свети Дух Светата Дева Но! свети Георги храм “Свети Георги Победоносец”


Slide 7

Бог и неговите същности Бог, Бог-Дух, Бог-Отец, Бог-Син, Господ, Боже Вишни, Всевишния, Глас Божи, Кръст Господен, Спасител, Създател, Твое, Ти, Той, Него, Неговото желание, Който, Волята Му Задължителна е употребата на главна буква само в религиозен контекст!!!


Slide 8

Думата “бог” като част от фразеологично съчетание дай Боже = дай боже ей Богу = ей богу един Господ знае = един господ знае помози Бог = помози бог


Slide 9

Учтивото лично и притежателно местоимение Уважаеми господа, най-учтиво Ви или ви каним на нашето великденско тържество! Уважаеми господа, най-учтиво Ви каним на нашето великденско тържество!


Slide 10

Главна или малка буква? Никола Иванович Фичев, известен повече като УСТА КОЛЬО ФИЧЕТО, е един от създателите на възрожденската монументална архитектура. Никола Иванович Фичев, известен повече като Уста Кольо Фичето, е един от създателите на възрожденската монументална архитектура.


Slide 11

Главна или малка буква? Софийският университет е построен с пари на БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ НЕДЕВИ. Софийският университет е построен с пари на братя Евлогий и Христо Георгиеви Недеви.


Slide 12

Главна или малка буква? През 1833 г. на връщане от ОРИЕНТА френският поет АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН минава през БЪЛГАРИЯ. През 1833 г. на връщане от Ориента френският поет Алфонс дьо Ламартин минава през България.


Slide 13

Главна или малка буква? Господи, дари на МАРШАЛ УЕЙД ТВОЯТА помощ и победа! Господи, дари на маршал Уейд Твоята помощ и победа!


Slide 14

Главна или малка буква? Уточнете изписването на главни и малки букви в името КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА Капитан Петко войвода


×

HTML:

Ссылка: