'

ЕМбиент: Обучение в реално време Общ Преглед Дефиниране на обучение в реално време Налични курсове Предложения.

If you like this presentation – show it...

Slide 0


Slide 1

ЕМбиент: Обучение в реално време Общ Преглед Дефиниране на обучение в реално време Налични курсове Предложения


Slide 2

ЕМбиент: Обучение в класна стая(ILT) ILT обучението е: Общо прието Златен стандарт 62% от формалното обучение ILT обучението също е: Разнородно Несъвместимо Трудно за проследяване от мениджъмнта Скъпо


Slide 3

ЕМбиент: Обучение в реално време ЕМбиент решение: Expert Live & Expert Encore Връзка с експерти по всяко време Функционална и удобна виртуална класна стая Продължаващо обучение Възможност за проследяване и измерване на резултатите от обучението


Slide 4

EMbient: Expert Live & Expert Encore Expert Live Екипна работа Многократни обучения Високо качество Кратки сесии, до 3 часа Expert Encore 24x7 Достъп до Експерти Съдържание въздействащо върху възприятията на участниците Проследяване & Справки


Slide 5

EMbient: Допълнителни Материали Лабораторни упражнения Практически тестове Менторинг Помощ за всеки един участник


Slide 6

ЕМбиент: Expert Live & Expert Encore - Обобщение Expert Encore Многократни сесии във виртуалната класна стая Достъп до записаните сесии Online Наръчник Лабораторни упраженуя Практически тестове Менторинг Expert Live Многократни сесии във виртуалната класна стая Достъп до записаните сесии Online Наръчник Лабораторни упражнения Практически тестове Менторинг


Slide 7

ЕМбиент: Обучения Cisco Systems Associate & Professional certifications supported: Routing & Switching, Security, Voice, Wireless Microsoft Technical MCSE/A 2000 & 2003, Exchange 2003, MCTS SQL Server 2005, Desktop Support CompTIA A+, Network+, Security+, Project+ (ISC)2 CISSP, SSCP Project Management PMP, CAPM, Superior Project Management


Slide 8

EMbient: Предложения Гъвкави бизнес условия: Индивидуални класов (На Място) Достъп до всички курсове (B2B ценообразуване) Гъвкави схеми на плащане


Slide 9

Екипът на Контакти: София 1784 България, Цариградско шосе 7км Хай Тех Парк Изот, офис 214/215 Тел: + 359 2 971 8383 Факс: + 359 2 971 8398 info@embient.eu Благодаря за вниманието


×

HTML:

Ссылка: